Fikirtepe Planları Onaylandı

Çevre ve Şehir Bakanlığı, Fikirtepe Planları’nın onaylandığını belirterek, planların 21. yüzyılın şehircilik anlayışına göre tasarlandığını bildirdi.

Plan ile birlikte hazırlanan kentsel tasarım projesi ile dört hedef belirlendiğini vurgulayan Çevre Bakanlığı, bu hedefleri kent silüetinin korunması, kent estetiğinin sağlanması, kentsel ve sosyal donatı alanları standartlarının sağlanması ve alandaki yapılaşma koşulları ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ulaşım planlamasının yapılması olarak sıraladı.

Çevre ve Şehir Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Fikirtepe Planları’nın onaylandığı bildirildi. İstanbul İli, Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yer alan planlama alanının kuzeyde D-100 (E-5) Karayolu, güneyde Marmara Üniversitesi Kampüsü, doğuda Merdivenköy Mahallesi, batıda Kurbağalıdere ile sınırlandığına dikkat çekilen açıklamada, bölgenin ulaşım bilgilerine yer verildi. Buna göre ulaşım, bölgenin kuzeyinden geçen D-100 (E-5) Devlet Karayolu, alanın içinden geçen ve üzerinde Metrobüs Hattı bulunan O-1 Bağlantı Yolu ve bölgeyi Kadıköy merkeze bağlayan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Caddesi) önemli ulaşım bağlantılarından oluşuyor. Ayrıca Kartal-Kadıköy Metrosu alanının kuzeyinden geçmekte olup, hattın planlama alanı ile ilişkili iki adet istasyonu bulunuyor.

Planlama alanında kentsel alan kullanımının dağılımı incelendiğinde sırası ile konut alanlarının yüzde 49, yol alanlarının yüzde 24, konut+ticaret alanlarının yüzde 17 olduğu bölgede yoğunluk gösteriyor. Mevcut yapılaşmanın planlama alanında yapılan arazi tespiti çalışmalarında 6 bin 341 adet bina bulunuyor ve bu binaların yüzde 3.28’inin iyi durumda olduğu tespit edildi.

İBB TARAFINDAN ONAYLANAN 28 KASIM 2012 TASDİK TARİHLİ PLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından onaylanan 28 Kasım 2012 tasdik tarihli plan hakkında bilgi verildi ve Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 134 hektarlık alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun kapsamında “riskli alan” ilan edildiği hatırlatıldı.

PLANLAMA ALANININ 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ELE ALINMASI

Planlama alanı “1.Derece Deprem Bölgesi”nde ve “Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar” sınırı içerisinde bulunmasından dolayı afet riskinin bertaraf edilerek, öncelikli olarak “can ve mal güvenliği” sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Teknik ve mühendislik hizmetleri açısından donanımlı, enerji ve su korunumlu, yeşil yapılar inşa edilecektir. Bakanlığın Re’sen uygulama yapması ile planlama sorunları sosyal ve fiziksel problemler daha hızlı çözülmüştür. Uzlaşma sürecinde 2/3 çoğunlukla karar alınabilecektir. Tüm iş ve işlemlerde, belediye ve noterlerce alınacak olan harçlardan muafiyet sağlanmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında vergi muafiyeti sağlanmıştır. (Yüzde 1 KDV.) Malikler karşılıksız kira yardımı alabilecek, kredi ve faiz desteğinden yararlanabilecek olması ile sağlanan avantajlarla planlama çalışmaları ve planın uygulamaya geçme süreci hız kazanmıştır.”

PLAN KAPSAMINDA HAZIRLANAN KENTSEL TASARIM PROJESİ ÇALIŞMASI KAZANIMLARI

Açıklamada 6306 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan plan kapsamında hazırlanan kentsel tasarım projesi kazanımlarına yer verildi. Açıklamaya göre İstanbul, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mahallesindeki, Riskli Alana ilişkin alanda Bakanlık tarafından planlama çalışmaları başlatılmış bu çerçevede bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşülmüş ve yatırımcılarla bir dizi toplantılar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, planlama çalışmaları sonuçlandırıldı. Yapılan planlamayla bölgedeki yol aksları genişletildi, sosyal donatı alanları arttırıldı ve emsal değerleri İstanbul Geneli çerçevesinde dikkat alınarak daha yaşanabilir seviyelere çekildi. Ayrıca, Fikirtepe’ye değer katacak planların, Bakanlığımızca sonuçlandırılacak Kentsel Tasarım Projeleri ile gerçekleştirilmesi sağlandı.”

Bakanlık, Plan ile birlikte hazırlanan kentsel tasarım projesi ile dört hedef belirlendiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre hedefler şöyle:

Hedef 1: Şehircilik ilkeleri doğrultusunda kentsel ve sosyal donatı alanları standartlarının sağlanması;

Uygulama:

-Donatı alanları ve yeşil alanlar, kentsel tasarım rehberine uyumlu olarak bütüncül bir yaklaşım ile ele alınarak donatı ve yeşil alan sürekliliği sağlanması.

-Parsellerin yüzde 25’inin donatı alanı ve park alanı olarak terk edilmesi.

-Kentsel açık yeşil alan planlaması yapılarak park ve rekreasyon alanları oluşturulması.

-Proje alanını kent bütününe bağlayan ana ulaşım bağlantıları üzerinde yeşil akslar oluşturulması.

Hedef 2: Alandaki yapılaşma koşulları ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ulaşım planlamasının yapılması;

Uygulama:

-Kent içi taşıt yollarında belirli kademelerde genişleme yapılması ve çevrede bulunan toplu taşıma aksları ile ulaşım bağlantılarının sağlanması.

-Metro bağlantı aksları ve yer altı otoparkları ile desteklenen yaya aksları oluşturularak donatılar arasında erişilebilirlik sağlanması.

-Proje alanının kuzeyinde bulunan toplu taşıma sistemi düğüm noktaları(metro ve metrobüs durakları) ile güneyinde yer alan Kadıköy Kent Merkezi’ne bağlantısını sağlayan taşıt ve yaya aksları planlanması.

Hedef 3: Kent silüetinin korunması;

Uygulama:

-Planlama alanında bina yükseklikleri, silüet kotu göz önünde bulundurularak belirlenip İstanbul kent silüeti korunması için kentsel tasarım rehberindeki silüet modellemesine göre uygulama yapılması.

Hedef 4: Bütüncül bir planlama anlayışı ile kent estetiğinin sağlanması;

Uygulama:

-Kentsel Tasarım Onay Komisyonu tarafından hazırlanan kentsel tasarım rehberi doğrultusunda, avan projeler, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, dış cephe uygulamaları ile modern ve geleneksel tasarım ilkelerinin bir arada sentezlenerek, çalışma alanı bütününe yönelik tasarım kriterleri belirlenmesi ve çevresi ile uyumlu kentsel alan oluşması.

-Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çevreye duyarlı, enerji ve su tasarruflu, yeşil binaların oluşturulması konusunda yatırımcıların teşvik edilmesi sağlanacaktır.”

Etiketler

Bir cevap yazın