Eski Mezarlığın Kamusal Etkinlik Mekanına Dönüşümü

Papalampropoulos Syriopoulou Mimarlık Ofisi, Giambattista Nolli'nin kentsel tasarım ilkelerini referans alarak hazırladıkları, Atina'daki eski Nikaia mezarlığı dönüşüm projesini yayınladı.

Arazinin geniş etki alanı, proje önerisinin kamusal alanda gerçekleşecek etkinliklerin işlevlerine yönelik bir stratejiye dayanması fikrini beraberinde getirmiş.


alan çevresiyle geniş bir etkileşim yüzeyine sahip

Konseptin temel amacı, kullanıcıların spontan şekilde geliştirebileceği, öngörülemeyen etkinliklere, mekanın kapasitesi dahilinde ev sahipliği yapabilecek yeni bir tipoloji üretmek olmuş. Bu etkileşim sayesinde müdahale alanının, bölgesel bir park olmaktan çıkıp, Nikaia’nın daha geniş bir kesimine hitap edecek, aktif bir kamusal alana evrilmesi sağlanmış. Bölgenin yeniden tasarlanması çağrısıyla açılan yarışmada üçüncülük alan projede, İtalyan mimar ve araştırmacı Giambattista Nolli’nin teorilerinden yararlanılmış. Nolli, kentsel tasarımda boş alanların kullanılma stratejisine yönelen, kütle ve boşluğun analojisi yoluyla kenti oluşturan strüktürü algılama metotlarını formülize ettiği teorisiyle biliniyor. Noli’ye göre kent, iç mekanlar yaratmak amacıyla içi oyulan büyük, masif bir kütleye benzemektedir. Bu bakışla tasarlanmış alanlar, haritada siyah yüzeylerle ifade edilirken, beyaz kısımlar, kamusal alanlardaki olası etkinlik alanlarını işaret eder.


tasarımın birincil amacı: yeni bir tipoloji üretmek

Papalampropoulos Syriopoulou Mimarlık Ofisi, bu fikri alıp parkı çevreleyen bitki örtüsüne uygulamış. Stüdyo bunu, “Bize göre parkın çekirdeği, çevredeki yoğun bitki örtüsüyle tanımlanan, olası etkinliklerin gerçekleşeceği boş bir alan.” şeklinde açıklıyor. “Mevcut bitki örtüsü, merkez bölümün etrafında yaratılan ormanı zenginleştirirken, alan boyunca dikdörtgen biçimli bir boşluk oluşturuldu: tasarımın merkezi kamusal alanı.” Yoğun bitki örtüsü ve kamusal alan arasındaki ilişki, stüdyonun önerdiği, Nikaia ile park alanı arasında kademeli bir geçiş sağlayan, tasarlanmış koridorlar vasıtasıyla yeşil portallar yaratma fikrini birbirine bağlıyor.


konsept ağırlıkla İtalyan mimar ve araştırmacı Giambattista Nolli’nin teorilerine dayanıyor

Meydan eski mezarlık aksını vurgularken sabit ve geçici işlevler için mekan sağlıyor. Alana kalıcı işlevler olarak bir kilise, kafeterya ve sinema/tiyatro mekanı önerilirken, spor etkinlikleri, tema parklar, festival alanları ve pazar yerleri gibi geçici fonksiyonlar için alanlar da öngörülmüş. Boş alanı çevreleyen yeşil kütle, yapay bir göl, dinlenme noktaları, basketbol sahası, oyun alanı, açıkhava spor alanları, köpek parkı, geri dönüşüm noktası, bir göçmenlik anıt ve müzesi barındırıyor.


bitki örtüsü ve kamusal alanlar arasındaki ilişki stüdyonun yeşil portallar yaratma fikrini destekliyor


Nikaia ile park alanı arasında kademeli bir geçiş sağlayan, tasarlanmış koridorlar


meydan eski mezarlık aksını vurgularken, sabit ve geçici işlevler için alan sağlıyor


konsept diyagramı


genel yerleşim


etkinlik alanı

Etiketler

Bir cevap yazın