Endüstriyel Tasarım Müzesi Kuruluyor

ETMK'nin Beyoğlu Belediyesi'yle yürüttüğü proje ile Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Ensdüstiriyel Tasarım Sanal Müzesi kuruluyor.

Proje kapsamında ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler, Beyoğlu’nda bir endüstriyel tasarım sergisi, Türk sanayicileri ile endüstriyel tasarımcıları bir araya getirecek olan sektörel toplantılar da düzenlenecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 12 ay süresince fonlanan projenin ayrıntılarının paylaşıldığı 29 Kasım 2011 tarihinde CVK Hotels Taksim’de gerçekleştirilen basın toplantısına konuşmacı olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği) İstanbul Şube Başkanı A. Bülent Zorlu, Proje Koordinatörü ve ETMK Başkan Yardımcısı Gamze Güven ve Sanal Müze Yöneticisi Burçak Madran katıldı.

ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) İstanbul Şubesi Başkanı A. Bülent Zorlu, “ETMK olarak 1988 yılında kurulduğumuzdan bu yana endüstriyel tasarımının tanıtılması, mesleki örgütlenmenin sağlanabilmesi ve Türk endüstriyel tasarımını küresel pazarlarda da geliştirmek için çalışıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 400 üye ile Türkiye’deki tek endüstriyel tasarım meslek örgütüyüz. İstanbul Kalkınma Ajansının desteği ile gerçekleştirdiğimiz Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA) ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) projeleri ile İstanbul’un tasarım bilincini yükselterek, Türk endüstriyel tasarımına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Proje çerçevesinde geçtiğimiz ay uluslararası endüstriyel tasarım kuruluşları konseyi olan ICSID (International Council of Societies of Industrial Design)’a üyelik başvurumuz kabul edildi ve dünya çapında 3.000 tasarımcının katıldığı bir organizasyonda duyuruldu. Bu İstanbul’da ki endüstriyel tasarım potansiyelini dünyaya tanıtma hedefimizin bir ayağı idi. Yaşadığımız tasarım çağında yaratıcı endüstrilerin önemine inanarak ETMK’ya maddi destek veren İstanbul Kalkınma Ajansı’na, proje iştirakçimiz Beyoğlu Belediyesi’ne, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne ve sektörel destekçilerimiz Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Gürallar Art Craft ve Ersa Ofis Mobilyaları’na çok teşekkür ediyoruz,” dedi.

Proje Koordinatörü Gamze Güven, “Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı’nı Türkiyeli endüstriyel tasarımcıları uluslararası pazarlara yönlendirecek bir merkez olarak düşünüyoruz. Bu işin ilk basamağı olarak endüstriyel tasarımcıları çeşitli sektörlerle marka sahipleri yöneticilerle buluşturan sektörel toplantılar düzenlemeye başladık. 11 ay 11 ayrı sektör için planlanan bu toplantılar her ay belirlenen bir sektörün yöneticileri ile o sektörde uzmanlaşan veya uzmanlaşmak isteyen endüstriyel tasarımcıları bir araya getiriyor. Sektörel toplantılardan ilki ambalaj, ikincisi ise züccaciye ve küçük ev aletleri sektörüyle gerçekleştirildi. Bu toplantılarda; sektördeki sorunlar tartışılıyor, nasıl işbirlikleri ile katma değeri yüksek ürünlere sahip olunur, ihracat kapasiteleri ve markaların gücü artırılır konusunda stratejiler oluşturuluyor ve işbirlikleri için iletişim ağları kuruluyor. Bu iletişim ağı kurulduktan sonraki basamak ise uluslararası fuarlar ve Ticaret Ataşelikleri desteği ile yurtdışı pazarlara açılmak olacaktır.

Beyoğlu Belediyesi’nin ise ETMK’nın ‘Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze Projesi’nde öncelikli olarak desteklediği 2 bölüm var: Beyoğlu Sergisi ve Çocuk Atölyeleri. Osmanlı modernleşmesinin gündelik hayata yansımalarının görünürlüğü Pera’da yoğun bir konsantrasyonda izlenegelir. Batı’nın mobilyada, ev aksesuarlarında, giyimde ve oyuncakta başta olmak üzere, güncel modaları Cadde-i Kebir vitrinlerinde boy gösterir. Bu unsurlar yalnızca ithal ürünlerin satışıyla değil, aynı zamanda yerel atölyelerin üretimiyle de bölgeye hareketlilik katar.

Bu bağlamda, bir tasarlama ve üretim sürecinin erken yansımaları olarak Beyoğlu’ndan anekdotların aktarılacağı sergi Haziran ayında izleyiciyle buluşacak. Sergide, 19. yüzyılın sonlarından günümüze, tasarım ve üretim hikâyeleri, çeşitli görseller, ulaşılabildiği ölçüde örnek nesneler, reklamlar, kartlar, faturalar gibi efemera aracılığıyla izleyiciye sunulacak. Proje kapsamında ayrıca Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içinde gençlere ve çocuklara yönelik 4 adet tasarım atölyesi organize edilecek. ETMK üyesi tasarımcıların eğitmen olacağı ve yöneteceği atölyelerde, çocuklar ve gençlerde tasarım bilincini uyandıracak ve endüstriyel tasarıma yetenekli olanların mesleğe yönlendirilmesi için motivasyon sağlayacak çalışmalar yapılacak,” dedi.

Sanal Müze Yöneticisi Burçak Madran, projeye ilişkin olarak; ”Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi’nin Türkiye’de özgün ürün tasarımı konusunda geçmişten günümüze gerçekleşen üretim ve tasarım süreçlerinin kaydını tutmak, üretici ve tasarımcılara dair nesne ve arşiv malzemesini bir araya getirerek bir tasarım belleği oluşturmak üzere yapılan bir girişimdir.

Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi’ni (ETSM), orta vadede kurulması hedeflenen müzeye bir hazırlık niteliğinde, internet üzerinden ziyaret edilecek sanal bir müze platformu olarak tasarlıyoruz. Günümüzde birçok müze koleksiyonu sanal müzelerde sergilemekte, çağdaş müzeciliğin araştırma, eğitim ve iletişime dair tüm işlevleri daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla sanal ortama taşınmaktadır. ETSM de bu yöndeki gelişmelere paralel olarak Türk endüstriyel tasarımını küresel ortamda görünür kılmak ve tasarım bilincini yaygınlaştırmak üzere projelendirilmiş bir çalışmadır.

ETSM’nin içerik ve koleksiyon politikasını belirlemek üzere, Ekim ayında İstanbul’da iki gün süren bir “Arama Konferansı” toplantısı düzenledik. Çoğunluğunu akademisyen ve tasarımcıların oluşturduğu katılımcılarla ETSM’nin içeriği, müze için ürünün anlamı, ne tür malzemelerin koleksiyon kapsamına dahil edileceği, koleksiyon politikası, toplama ve alımlara ilişkin yöntemler belirlenmesi yönünde çalışmalar yaptık.

Müzelerin en önemli işlevlerinden biri, bir coğrafyayı ya da bir konuyu meşru kılmalarıdır. Buna göre ETSM, uluslararası pazarda Türkiye tasarımının meşruiyetini destekleyecek ve İstanbul’un bir tasarım merkezi olarak bilinirliğini güçlendirecektir,” dedi.

Toplantı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın konuşması ile son buldu.

Etiketler

Bir cevap yazın