E Evi

Cem İleri'nin kaleme aldığı "E Evi", Norgunk Yayınları'ndan çıktı.

“Zihninde, kâğıt üstünde, hiç görmediğin, içine hiç girmediğin bir ev inşa et; masandan kalkmadan evin içinde bir yolculuğa çık; anımsamak istediğin her şeyi, tüm imgeleri, isimleri, anıları evin farklı yerlerine yerleştir; yıllar sonra, tek tek sözcükler, cümleler, paragraflar halinde geri dönüp sana bu olanaksız yolculuğu anımsatsınlar, bellek olarak evi yeniden kursunlar diye. […]
İçeriye girdiğimde karşı karşıya yerleştirilmiş iki duvar görüyorum. Yer aldıkları mekândaki işlevleri uyarınca birtakım işaretleri, imgeleri taşıma amacıyla yapılmış iki yüzey, yanyana getirilmiş, birbirlerine yaklaştırılmış, birbirlerine bağlanmış. Hareketsiz iki perde birbirine bakıyor. Bir şeyleri gizliyor, bir şeylerin görünmesini engelliyor gibiler. Duvarların üzerindeki çizgilerin ne oldukları anlaşılmıyor.” – C. İ.

Deneme, Norgunk Yayınları
Yazar: Cem ileri
Kapak deseni: Haydar Karabey
Mayıs 2018
327 sayfa, 12,5 x 19,5 cm
Garda klassica 200 gr, Sorapress Ivory 80 gr

Not: E Evi’nin projesi için bkz.

Etiketler

Bir cevap yazın