Dünya Çevre Günü’nün 40. Senesi

Bu sene Dünya Çevre Günü'nün 40. yıldönümü. Birleşmiş Milletler Çevre Programı [UN Environment Programme (UNEP)]'nın kurulduğu 1972 yılından beri kutlanan Çevre Günü'nün bu seneki teması, "Green Economy: Does it include you?"

Dünya Çevre Günü’nün amacı çevre sorunlarına kitlesel bir şekilde dikkati çekmek, kötü uygulamalar kadar başarıları da kutlamak.

Temayla Ne Anlatılmak İsteniyor?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın internet sitesinde tema şu şekilde anlatılıyor:

“Bu sene seçilen tema iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi “Yeşil Ekonomi” konusunun herkesin aklında daha anlaşılır kılınması.

Yeşil ekonomi insan refahı ve sosyal eşitliği geliştirirken, önemli çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltan bir unsur olarak tanımlanabilir.

Yeşil ekonomi pratikte, gelir ve istihdam büyümesine işaret ederken karbon salımını ve kirliliği azaltıyor, enerji ve kaynak verimliliği artırıyor ve biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybını önlüyor, kamu ve özel sektör yatırımlarını yönlendiriyor. Bu yatırımların kamu harcamaları, politik reformlar ve yönetmelik değişiklikleri ile hızlandırılması ve desteklenmesi gerekiyor.

Ama bütün bunlar sizin için ne anlama geliyor? Evet, bu esasen temanın ikinci parçası. Yeşil ekonomi, sosyal eşitlik ve kapsayıcılık anlamı taşıyorsa bu bu tamamen sizinle ilgilidir. Dolayısıyla yapılması gereken yeşil ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ülkenizde bu konuya dahil edilip edilmediğinizi öğrenmek.”

Rio+20

Çevre ve sürdürülebilir kalkınma için önemli olan bu yılda, dünya liderleri Rio de Janeiro’daki tarihi zirvenin yıldönümünde 20-22 Haziran tarihleri arasında bir kez daha bir araya geliyor. Rio +20 ismindeki bu zirvenin ana temalarından biri, “sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele bağlamında yeşil ekonomi”.

Bilindiği gibi yeşil ekonomi hayatımızın hemen her yönüne dokunuyor. Yeşil ekonomi, sürdürülebilir enerji, yeşil işler, düşük karbon ekonomileri, yeşil politikalar, yeşil binalar, tarım, balıkçılık, ormancılık, sanayi, enerji verimliliği, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir ulaşım, atık yönetimi, su verimliliği ve diğer tüm kaynak verimliliği ile ilgili. Bunlar yeşil ekonominin başarılı bir şekilde uygulanması ile ilgili tüm unsurlar.

1972 yılında yapılan toplantıdan görüntüler

Etiketler

Bir cevap yazın