Doğayla Bağ Kuran Bir Enstalasyon

Farmers Park’ta kamusal sanat enstalasyonu olarak tasarlanan Cloud House, yağmur suyunu yaratıcı bir şekilde yeniden kullanan ikonik bir yağmur toplama sistemi.

İki yıl önce, Ecoartspace tarafından Missouri’ye davet edilen sanatçı Matthew Mazzotta tarafından tasarlanan Cloud House/Bulut Evi, insanın varoluşu ile doğa arasında bağlantı kuruyor. Matthew Mazzotta bize şu cümleyi hatırlatıyor:

Bütün başardıklarımıza rağmen, var oluşumuzu 20 cm’lik toprak tabakasına ve yağmurun yağmasına borçluyuz.

Yağmur, çatı oluklarına çarpıp evin altındaki depolama tankına yöneliyor ve orada birikiyor. Sallanan sandalyelere oturduğunuzda depoda biriken su pompa yardımıyla evin tepesindeki buluta gönderiliyor ve buluttan teneke çatıya yağmur yağmaya başlıyor.

Yağmurun sesi, bulut evini deneyimleyenleri doğaya özgü bir sakinliğin ve durgunluğun içine sokuyor.

Aşağıdaki videoda, tasarımcısı Matthew Mazzotta yapıyı anlatıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın