Danimarka’da Doğanın İçinde Bir Okul

"Doğa’nın Evi’’, Silkeborg Lisesi öğrencileri için ReVærk tarafından tasarlanmış. "Doğa’nın Evi" ile ReVærk; işlevlerin ötesinde, atmosferi olan ve ilham veren bir mekan tasarlamayı amaçlamış. Sürdürülebilir ve çağdaş yapı tasarlarken tarihi köklere de bağlı olunmasına dikkat edilmiş.

Okulun önceliği sürdürülebilir, çevresiyle yakın bağlantı kuran, “yaşayan” bir alan yaratmak. Yapı; yeşil alan ve sık orman arasında konumlanıyor.

Açık havada bulunmanın öğretim için yeni bir başlangıç olacağı düşünülüyor. Bu amaçla uygun ortamı oluşturmak; konuları özüne bağlamak için bir davet aynı zamanda gereklilik olarak görülmüş.

Doğa’nın Evi’nin tasarımında, tarihi Viking Çağı’na dayanan “bullade” adlı Danimarka’nın ahşap çerçeveli yapısından ilham alınmış. Havalandırma/ısıtma sisteminde de, Rusya’nın termal yüzdürme yoluyla doğal entegre havalandırma oluşturan, 250 yıllık ‘‘fortochka’’ penceresi referans alınmış.

Yapıda, ahşap artıklarından elde edilen ağaç lifi ile yalıtılmış konstrüksiyon kullanılmış. Zeminde yüksek seviyede bir yeraltı suyu ve büyük bir organik toprak tabakası bulunuyor. Ancak temeli betonla oluşturmak verimsiz, yüksek maliyetli sonuç vereceğinden yapı vidalı kazık temel üzerine oturtulmuş ve böylelikle çevre ile ilişkisi de korunmuş.

Bu durum, yapının ağaçların arasında uzanmasını ve her alanının ormanın farklı noktalarıyla etkileşime girmesini sağlamış.

Yapıyı işlevine ve çevresine olabildiğince yakın kılmak için doğal malzemeler kullanılmış: meşe, köknar kütükleri ve yapının dış cephe kaplaması için akasya…

Yapım süresi uzatılarak işin kalitesi korunmak istenmiş. Ahşabın, alanda hem yapısal hem de görsel olarak devamlılığı sağlanmış. Yapı demonte edilebilir olduğu için farklı bağlamlarda yeniden kullanılması mümkün.

Ahşap Öğelerin Hakim Olduğu Spor Salonu

Matsunaga Fırını

Etiketler

Bir cevap yazın