COBE’den Kopenhag’ın Tingbjerg Mahallesi’ne Yeni Kütüphane

COBE tarafından tasarlanan kütüphane Kopenhag’ın Tingbjerg mahallesinde bulunuyor.

Fotoğraflar: Rasmus Hjortshøj COAST

Şehir plancısı Steen Eiler Rasmussen ve peyzaj mimarı Carl Theodor Sørensen tarafından 1950’lerde tasarlanan Tingbjerg mahallesi, okulu, kilisesi, alışveriş caddesi ve konutları ile bir bütün olarak ele alınmış.

Mahalle, sarı tuğla yapıları saran rekreasyon alanları ile yoğun yapılaşmış olan kent merkezinin olumsuz mekânsal özelliklerine cevaben, modern bir yaşam alanı olarak hayal edilmiş.

Ancak örnek bir mahalle olarak tasavvur edilen Tingbjerg zaman içerisinde yüksek suç oranları nedeniyle ötekileşmiş, gettolaşmış. Mahalle hala, Danimarka modernizmi için önem arz eden bir değer olarak görülüyor.

Tingbjerg okuluna, hemen yakınındaki sosyal konutlara ve genel olarak tüm mahalleye hizmet edecek olan kütüphanenin tasarım aşamasının en başından itibaren, yerel paydaşlar ve mahallelinin isteklerine odaklanan toplantılar yapılarak kullanıcıların dileklerinin nihai tasarıma yansıtılması amaçlanmış. Bu toplantıların ortaya çıkardığı bilgi ve talepler doğrultusunda, havadar, esnek, çok işlevli mekanlar; inovatif ve zarif bir mimari ile Tingbjerg’in günlü yaşamına ve mimari mirasına olumlu bir katkı sağlayacak bina üretilmesinde karar kılınmış.

Yalnızca 1,5 metre genişlikte, takoz biçimli yapı, eğik çatısının kısa kenarında bulunan Tingbjerg okuluna ek olarak yapılmış. Yapının merkezinde bulunan giriş, geniş bir fuayeye dönüşürken üç boyutlu ve bütünleştirici bir mekana yaratmış.

Şaşırtmalı kat döşemeleri, nişler ve balkonlardan oluşan 4 kat yüksekliğindeki fuaye, dağ yamacındaki bir köyü andırıyor. Bu açık düzen, dileyen kullanıcının kendine sakin ve uzak bir köşe bulup kendini okumaya vermesi, dileyenin ise mekandaki diğer sosyal faaliyetlere katılması veya gözlemlemesine olanak sağlıyor.

Tingbjerg’in zengin modern mimari diline uyun sağlamak adına COBE kütüphaneyi, mahallede halihazırda kullanılmış olan yapı malzemeleri ile tasarlamış. Yapının sarı tuğla cephe kaplaması ve eğimli çatısı içinde bulunduğu tarihi çevreyi yansıtıyor. İç mekanda kullanılan kontrplak kaplama cephedeki tuğla ile bütünlük oluşturmak üzere seçilmiş.

Etiketler

Bir cevap yazın