‘Cam Kafes’e Yürütmeyi Durdurma

Cihangir Cami'nin önüne yapılması planlanan cam giydirme binaya yürütmeyi durdurma kararı geldi. Belediye'nin ruhsatı, iptal edilen plana göre verdiği biliniyor.

Beyoğlu Belediyesi’nin iptal edilen imar planını esas alarak ruhsat verdiği 12,5 metrelik cam giydirme binaya yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kentsel sit alanı olan bölgede Keten İnşaat tarafından yapılması planlanan bina Cihangir Cami’nin denizden görüşünü kapatarak silüeti bozacak nitelikteydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Keten İnşaat ve Petek Yatırım’a açılan davada, “12,50 metre yapı yüksekliği ile topografik ve yapı karekteristiği ile 9,50 metrede oluşan çevre yapılanmasının dikkate alınmadığı, inşaat kotunun yolun tretuar seviyesinin en üst noktasından verildiği, bir üst sokakta yer alan yapıların görüş açısının bozulacağı” belirtilerek ruhsatın iptali ve yürütmenin durdurulması istenmişti.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURUR

8. İdare Mahkemesi “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu yapı ruhsatının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden” yürütmeyi durdurdu. Mahkeme,kararda “Davaya konu yapı ruhsatının dayanağı imar planlarının yargı kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle yasal dayanaktan yoksun kalan yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

1/1000’lik ve 1/5000’lik imar planları 25 Eylül 2013’te İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kararın Beyoğlu Belediyesi’ne tebliği için yasal süre olan 90 günün tamamı kullanılınca, Belediye bu süre içinde iptal edilen planlara göre ruhsat vermeye devam etmişti. Söz konusu ruhsat da bu süre içinde verilmişti.

Etiketler

Bir cevap yazın