Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi

Hakkı Yırtıcı'nın kaleme aldığı ve 2009 yılında yayınlanan Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi adlı kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından çevrim içi olarak erişime açıldı.

Kitabın tanıtım metninden:

“Yazar bu çalışmada mekânın toplumsal bir olgu ve deneyim alanı olarak, modern kapitalist toplumun dinamikleri içinde nasıl örgütlendiği ve nasıl kurulduğu üzerine düşünüyor; mekânı etkileyen kapitalist ilişkilerin neler olduğunu, mekân ile onu üreten süreçler arasında ne tür ilişkilerin geliştiğini ve bunların mekânı nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor. Kapitalist örgütlenme ve sermaye, her şey gibi mekânı da kârlılığını azamileştirecek bir araç olarak gördüğü için mekânı oluşturan toplumsal, kültürel ve coğrafi değerlerin özgünlüğünü göz ardı eder. Bunun sonucunda ise mekân sadece kapitalist ekonominin kendine özgü koşulları içinde biçimlenen bir pratikle ele alınır. Yazar dünyanın büyük bir hipermarkete dönüştüğüne dair tartışmalar ışığında, Türkiye’deki iki büyük hipermarket zincirinin, Carrefour ve Real hipermarketlerinin İstanbul’daki iki alışveriş merkezini ele alıp, onların hangi reel mimari talep zemini üzerinde oluştuğunu sorguluyor.”

Kitabın PDF’ine erişmek için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın