“Büyüyen Ekonomiler İçindeyiz Ancak Tek Değiliz”

ArkiPARC 2013’ün Kapanış Forumu IMS Proje Yönetimi ve Danışmanlık İcra Kurulu Başkanı Serdar Güçar moderatörlüğünde gerçekleşti.

Serdar Güçar sözü kentsel dönüşüm ile açtı. Bu süreçte kentin kusurlarını giderici yönde herhangi bir şey yapıyor muyuz sorusuna diğer konuşmacılar ile birlikte yanıt aradı. Kentsel dönüşümün aslında yıllar önce başladığının ancak altyapı ve şehircilik konusunda eksikler olduğunun altını çizdi. Türkiye’deki kadro ve kurumların kentsel dönüşüm için yeterli olup olmadığını sorguladı. Güçar ayrıca master plan projelerinin önemine dikkat çekti ve bu konuda ülkemizde bir işi başlayıp bitirme örneğinin olmadığını vurguladı. Sektör için önem arz eden yabancı yatırımcı görüşleri ile ilgili olarak ise Türkiye’de iş yapacakların Türkiyeli ile çalışması gerek düşüncesinin hakim olduğunu, bunu değerlendirmek gerektiğini söyledi.

İlk konuşmacı Çelen Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Çelen, kentleşme ve kentlileşme kavramlarınan bahsederek ülkemizde bunların eş zamanlı yaşanmadılarını belirtti. Yapılacak master planların bu kavramları da içererek geniş kapsamlı olması gerektiği ifade etti. Kent otoritelerinin adaletli ve sürdürülebilir kararlar alması gerektiğinin altnını çizdi. Kentsel dönüşüm için ise “Üzerinde çok konuşulması gerek” dedi. Kentsel dönüşümde sosyal mutabakatın önemine, dönüşümün insanlara çok iyi anlatılmasına ve çok daha şeffaf olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmacılardan Extensa İstanbul Genel Müdürü Aysu Özlem Gökçe, yeni projelerin hava alanlarının ve köprülerin hayata geçebilmesi için 700 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu, bunun da yabancı yatırımların katkıları ile gerçekleşebileceğini söyledi. Yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek için ise cazibenin artması ve bunun hükümet politikası haline gelmesi gerektiğini belirtti. Yabancı sermaye ile iş yapma kültürüne yavaş yavaş alışıldığını ve bu konuda ön hazırlıkların olduğunu ifade etti. Ancak tüm bunların kamu ile tartışılması ve kamu eli ile planlanması gerektiğini, kamu – özel sektör iletişiminin çok önemli olduğunu vurguladı. Yabancı yatırımcıların ülkemize nasıl çekileceği konusunda ise fırsatçı değil, sistemli kalıcı ve realistik olmak ve hedefleri tutturan projeler yapmak için geç kalmamak gerektiğinin altını çizdi. “Büyüyen ekonomiler içindeyiz, ancak tek değiliz” dedi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başlanı İnanç Kabadayı, yeni neslin uluslar arası arenada kolay hareket edebiliyor olmasının gayrimenkul sektörüne olan olumlu etkisinden bahsetti. İlerleyen konuşmalarda ise eğitim seviyesinin ve eğitimli neslin nüfusunun her geçen gün artmakta olduğunu ve kentsel dönüşüm bazında düşünüldüğünde olumlu örnekler ortaya kondukça diğer işlerin arkadan geleceğini düşündüğünü söyledi. Gayrimenkul sektörünün ekonomik büyümeye katkısı olan en önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti. Sekötrün üstüne düşen görevler olduğunu ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek büyük değişim ve dönüşümlerin bir parçası olmak gerektiğini vurguladı.

Son konuşmacı Gayrimenkul için Strateji Platformu Başkanı Gürler Ünlü, yerel yönetimlerin geliştirmesi gereken kent vizyonlarının önemi ve potansiyeline vurgu yaptı. Kentsel dönüşümün mevcut yapılanın aksine büyük ölçekli düşünülmesi ve bu süreçte kentlerdeki altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Kısa, günübirlik ve dönemsel çözümler üretme alışkanlığının son bulmasının ve marka olma, yabancı yatırımcı bulma amaçların uzun zamana yayılmasının önemine değindi.

Etiketler

Bir cevap yazın