Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması İlk Kademe için Soru ve Cevaplar Yayınlandı

Büyükada Fayton Meydanı’nın tasarlanması için İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından açılan iki kademeli yarışmanın ilk kademesi için sorulan soruların cevapları yayınlandı. İlk kademe için son teslim tarihi 19 Nisan, kargoyla teslim alım için son tarih ise 22 Nisan.

GENEL AÇIKLAMALAR

 • “Katılımcı Süreç Verileri”, “Drone Görüntüleri” ve “Almanak” yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.
 • Soru Yanıtlar ile yayınlanan belgeler aşağıdaki gibidir:
  o EK1_halihazir
  (Dosyada sadece “B_Sundurma” ve “Yol_Sose” katmanlarında değişiklik yapılmıştır.)
  o EK2_buyukada_on_proje_raporu
 • Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.
 • Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır:
  A- KATILIMLA ve EKİP İLE İLGİLİ SORULAR
  B- ŞARTNAME, ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR
  C- TASARIM VE YARIŞMA ALANIYLA İLGİLİ SORULAR
  D- YARIŞMACIDAN İSTENENLER VE TESLİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ SORULAR
  E- DİĞER

A- KATILIMLA ve EKİP İLE İLGİLİ SORULAR

1. Şehir ve bölge planlaması öğrencisiyim. Yarışmaya yardımcılar listesinde bulunarak, şartları sağlayan bir ekip ile birlikte katılabilir miyim? Ekip listesi altlığında yardımcılar kısmına ad soyad, meslek şeklinde yazılmış ancak öğrenci olmam problem oluşturur mu bunu öğrenmek istedim.
Ekipteki tüm müellif üyelerin, yarışma şartnamesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri zorunludur. Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilir ve ekip listesinde bilgilerini “Ad soyad, Öğrenci, Okul ve Bölüm” olarak paylaşabilirler.

2. 3.sınıf Peyzaj mimarlığı öğrencisiyim. Yarışmaya, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan bir üyesi ile beraber ekip şeklinde (bir öğrenci, bir peyzaj mimarı) katılım sağlayabilir miyim?
Ekipteki tüm müellif üyelerin, yarışma şartnamesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri zorunludur. Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler.

3. Türkiye’de oda üyelikleri olmayan tasarımcılar (mimar-şehir planlama-iç mimar-peyzajendüstri tasarımı) ekip üyesi olabilir mi? Müellif olarak belirlenebilir mi? Danışman olarak mı yazılmalıdır?
Yarışmanın ilk kademesine TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan bir üyesi bireysel ya da ekip oluşturarak katılabilir. Türkiye’de oda üyelikleri olmayan tasarımcılar ekipte yardımcı ya da danışman olabilirler.

4. Tasarım alanı dışından olan sanatçı, zanaatkar, esnaf vb farklı meslek üyeleri ekip üyesi olabilir mi? Müellif olarak belirlenebilir mi? Danışman olarak mı yazılmalıdır?
Yarışmanın ilk kademesine TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan bir üyesi bireysel ya da ekip oluşturarak katılabilir. Bu kapsam dışındaki meslek üyeleri ekipte yardımcı ya da danışman olabilirler.

5. Tasarım alanı ya da dışından olan ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar ekip üyesi olabilir mi? Müellif olarak belirlenebilir mi? Danışman olarak mı yazılmalıdır?
Yarışmanın ilk kademesine TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan bir üyesi bireysel ya da ekip oluşturarak katılabilir. Bu kapsam dışında yarışmaya katılacaklar ekipte yardımcı ya da danışman olabilirler.

6. Yarışmaya katılım koşullarına web sitesinden ulaşamadım. Başvuru son tarihi ne zaman ve başvurularımızı mail yoluyla mı iletiyoruz?
Yarışmaya dair tüm bilgi ve belgeler yarışmanın web sitesinde bulunmaktadır: konkur.istanbul/faytonmeydani/
Yarışma takviminde “İlk kademe için son teslim tarihi” 19 Nisan 2021 olarak belirtilmiştir.
Yarışmanın şartnamesinde “5-Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında belirtildiği üzere;
Yarışmaya katılmak isteyenler 80 TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedelinin “FAYTON MEYDANI, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gün ve saattir.

7. Ekip başı konusunda ‘eş ekip başı’ tanımlaması ile birden fazla belirleme yapmak mümkün müdür?
Hayır. Her ekip, bir ekip temsilcisi belirlemelidir.

8. Birinci kademe olup ikinci kademede yer almayacak bir müellifi ekibimizde bulundurabilir miyiz?
Hayır. Birinci kademede ekip listesinde belirtilen her üye, ikinci kademe kimlik zarfında da yer almalıdır. Birinci kademedeki ekip listesine ikinci kademede eklemeler yapılabilir; ancak, ekip üyelerinde azalma olamaz.

B- ŞARTNAME, ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR

9. Şartnamede ‘Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler’ başlığı altında 5 numarada PDF şeklinde bir almanak olduğu söyleniyor, lakin şartname ekleri ZİP dosyasından herhangi bir almanak çıkmadı. Şartnamede belirtilen almanağı iletmenizi rica ederim.
“Almanak”, yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.

10. Adalar yarışması ile ilgili olarak verilen bilgi ve belgelerde şartnamede 4 (katılımcı süreç verileri) ve 5 numaralı (almanak) belgeler yer almıyor. Bu verilere nereden ulaşabiliriz?
“Katılımcı Süreç Verileri”, yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde bulunmaktadır. “Almanak”, yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.

11. 20 Şubat tarihli ikinci şartname toplantısında bahsedilen alana dair almanak belgesi ekiplerle paylaşılacak mı?
“Almanak” yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.

12. Almanak yarışmacılara ne zaman temin edilecek?
“Almanak”, yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.

13. Verilen verilerde izohipslerin yer almaması dikkatimizi çekti. Standart tüm yarışmacılara erişilebilir bir izohips belgesi vermeyi düşünüyor musunuz?
Yarışmacılarla paylaşılan “2_2_halihazir” dosyasında yarışma alanı için kotlar bellidir. İzohips belgesi ayrıca paylaşılmayacaktır.
Soru yanıtlar ile halihazır güncellenmiştir (Soru-Yanıt Ekleri). Dosyada sadece “B_Sundurma” ve “Yol_Sose” katmanlarında değişiklik yapılmıştır.

14. Web sayfanızda belirtilen halihazır dwg dosyasına erişim sağlayamadım. Tam olarak nereden indirebilirim?
Yarışmacılarla paylaşılan tüm belgeler, yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde bulunmaktadır: konkur.istanbul/faytonmeydani/
Soru yanıtlar ile halihazır güncellenmiştir (Soru-Yanıt Ekleri). Dosyada sadece “B_Sundurma” ve “Yol_Sose” katmanlarında değişiklik yapılmıştır.

15. Mevcut fayton rotalarının, verilen haritada belirtilen fayton rotası ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz?
Yarışmacılarla “2_6_ulasim_verileri” dosyası paylaşılmıştır. Ulaşımla ilgili paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

16. Yarışmada istenen kotlar arası ve ölçekler arası ilişkileri sağlamak açısından yükseklik modellerini ve analizleri kullanmak çok önemlidir. Adanın / adaların sayısal yükseklik modelinin sağlanması mümkün müdür?
Yarışmacılarla paylaşılan “2_2_halihazir” dosyasında “Y_Kot_Noktası” olarak adlandırılmış katman Büyükada için kot bilgisini içermektedir. Topografya ile ilgili paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.
Soru yanıtlar ile halihazır güncellenmiştir (Soru-Yanıt Ekleri). Dosyada sadece “B_Sundurma” ve “Yol_Sose” katmanlarında değişiklik yapılmıştır.

17. Adanın mevcut arazi kullanım veya 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sayısal katmanlar şeklinde paylaşılması mümkün müdür?
Yarışma alanı ve yakın çevresi için “2_4_mulkiyet_haritasi” paylaşılmıştır. Arazi kullanımı ile ilgili paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

18. Meydanın ve bağlı olduğu sokakların kot bilgisini nereden elde edebiliriz?
Yarışmacılarla paylaşılan “2_2_halihazir” dosyasında “NKOT” olarak adlandırılmış katman, yarışma sınırlarının güncel kot bilgilerini içermektedir. “Y_Kot_Noktası” olarak adlandırılan katman ile adanın kot bilgileri bilgi amaçlı paylaşılmıştır.
Soru yanıtlar ile halihazır güncellenmiştir (Soru-Yanıt Ekleri). Dosyada sadece “B_Sundurma” ve “Yol_Sose” katmanlarında değişiklik yapılmıştır.

19. Fayton Meydanı’nı çevreleyen binaların iç planlarına ulaşabilir miyiz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

20. Meydan ve yakın çevresindeki yapıların zemin kat planlarını yarışmacılarla paylaşma şansınız var mıdır?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

21. Üst ve alt kat kullanımlarına dair bilgi vermeniz mümkün müdür?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

22. Fayton Meydanı’ndaki Zemin altı su seviyesini paylaşmanız mümkün mü?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler yarışmanın bu aşaması için yeterlidir.

23. Meydan ve yakın çevresi arkeolojik alan ve kalıntılara dair bilgi belge harita ile yapılan kazı çalışmalarına ait notlar varsa paylaşabilir misiniz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler yarışmanın bu aşaması için yeterlidir.

24. Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’nin iç planlarına ulaşabilir miyiz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler yarışmanın bu aşaması için yeterlidir.

25. Üst ölçek diyagram ve analizlerde kullanmak amacıyla diğer adaların da bütünsel çizim dosyalarının paylaşılması mümkün müdür?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

26. İptal edilen Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve raporunu paylaşabilir misiniz?
İptal edilen 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na Adalar Belediyesi’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.adalar.bel.tr/hizmetlerimiz-sayfasi/detay/264/1-5000-olcekliadalar-koruma-amacli-nazim-imar-plani.html

27. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın iptal gerekçelerini paylaşabilir misiniz?
Yarışmanın açıldığı yönetmeliğe göre, sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır.

28. Meydandaki kilisenin Çarşı girişi ile ilgili detaylı bilgi ve belge, çizim verme şansınız var mı?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

29. Ada genelinde ağaç rölevesi varsa paylaşmanız mümkün müdür? Özellikle egzotik ağaçlar için.
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

30. Bitki haritalarını gösteren bitki haritaları mevcut mudur, paylaşabilir misiniz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

31. Araştırmacı-yazar Akillas Millas Ada’daki su kuyularından bahsediyor, Kaybolan ama eskiden var olan kuyuların / ayazmaların yerleri biliniyor mu, öğrenilip paylaşılabilir mi yarışmacılarla?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

32. Saat kulesi ve çevresi cephe rölevesi mevcut mudur, paylaşabilir misiniz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

33. Saat kulesi ve çevresi cephe rölevesi var mıdır, paylaşabilir misiniz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

34. Ada’nın güncel yıllık yağış bilgilerini verebilir misiniz?
Yıllık yağış bilgilerine açık kaynaklardan ulaşılabilir.

35. Ada’da bir dere mevcut mudur, konum bilgisini ve izini paylaşabilir misiniz? Jeoloji, hidrojeoloji ve mikro-bölgeleme haritaları mevcut mudur, paylaşabilir misiniz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler yarışmanın bu aşaması için yeterlidir.

36. Meydan çevresindeki binaların şu anki kullanıcı profili nedir, hangilerinde kiracılar hangilerinde sahipleri binaları kullanmaktadır, aktif olarak kullanılan yapılar hangileridir?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

37. Faytonlar tarafından kullanılan ahır ve barınak ile depoların kullanımı için belediyenin bir tasarrufu var mıdır, paylaşabilir misiniz yoksa yarışmacılardan önermelerin mi bekliyorsunuz?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

38. Atatürk Kitaplığı’nda Harita Şirketi’nin 1938 tarihli 1:500 Büyükada haritaları var. Bunun dışında Osmanlı Bankası Arşivi’nde de Büyükada’nın 1912 tarihli Raymund Haritaları ve 1918 tarihli Necib Bey Haritaları bulunmakta. Bunlara ulaşıp yarışmacılara dijital versiyonlarını ulaştırmanız mümkün müdür acaba?
İlgili haritalar Almanak’ta bulunmaktadır. “Almanak” yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.

39. Meydandaki (zemin altında kalan kayıp parseller) eski parseller ve mülkiyet sorunlarına ilişkin sosyal medya ve basındaki paylaşımlar bulunmaktadır. Bu konuda yarışmacılara ek bilgi verilecek midir? Yarışmacılar konuyu dikkate almalı mıdır?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

C- TASARIM VE YARIŞMA ALANIYLA İLGİLİ SORULAR

40. Elektrikli araçlar için Belediye’nin durak ve bekleme alanları için bir tasarrufu var mıdır, paylaşabilir misiniz yoksa yarışmacılardan önermelerini bekliyorsunuz?
Odak alanı için İdare’nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. İlgili kararlar için şartname eklerinde verilen “2_1_strateji_belgesi” ve “3_kurum_gorusleri” içinde yer alan “IBB_ulasim_daire_baskanligi” dosyasındaki UKOME kararları ile soru yanıt eklerinde verilen “EK2_buyukada_on_proje_raporu” belgeleri incelenebilir. Odak alanı dışı için öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

41. Fayton Meydanı’nda toplu taşıma araçları için bir durak yeri belirlemek zorunda mıyız, başka bir yeri ana durak haline getirebilir miyiz?
Odak alanı için İdare’nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. İlgili kararlar için şartname eklerinde verilen “2_1_strateji_belgesi” ve “3_kurum_gorusleri” içinde yer alan “IBB_ulasim_daire_baskanligi” dosyasındaki UKOME kararları ile soru yanıt eklerinde verilen “EK2_buyukada_on_proje_raporu” belgeleri incelenebilir. Odak alanı dışı için öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

42. Mevcutta meydanda bulunan elektrikli taşıtları yok sayarak mı çalışmalıyız? Yoksa onlara da yeni bir park alanı önerisi getirmeli miyiz?
Odak alanı için İdare’nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. İlgili kararlar için şartname eklerinde verilen “2_1_strateji_belgesi” ve “3_kurum_gorusleri” içinde yer alan “IBB_ulasim_daire_baskanligi” dosyasındaki UKOME kararları ile soru yanıt eklerinde verilen “EK2_buyukada_on_proje_raporu” belgeleri incelenebilir. Odak alanı dışı için öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

43. Maksimum kaç elektrikli araç için tasarım yapılması gerekiyor?
Odak alanı için İdare’nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. İlgili kararlar için şartname eklerinde verilen “2_1_strateji_belgesi” ve “3_kurum_gorusleri” içinde yer alan “IBB_ulasim_daire_baskanligi” dosyasındaki UKOME kararları ile soru yanıt eklerinde verilen “EK2_buyukada_on_proje_raporu” belgeleri incelenebilir. Odak alanı dışı için öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

44. Fayton Meydanı’nın ortasında tek başına yer alan yapıyı kaldırabilir miyiz, müdahale edebilir miyiz, müdahale edilemeyeceği takdirde halihazırdaki fonksiyonu nedir?
Söz konusu yapı için yıkım kararı bulunmaktadır.

45. Meydanda bulunan belediye yapısına da yeni bir yer önerisi getirmemiz bekleniyor mu?
Söz konusu yapı için yıkım kararı bulunmaktadır.

46. Meydanın ortasında mevcutta bulunan 2 katlı yapının tasarımda korunması bekleniyor mu?
Söz konusu yapı için yıkım kararı bulunmaktadır.

47. Fayton Meydanı’nın ortasındaki, Mülkiyet Haritası.dwg’de olmayan ama Halihazır.dwg’de gözüken ‘K1’ kodlu yapı yerinden kaldırılabilir mi?
Söz konusu yapı için yıkım kararı bulunmaktadır.

48. Etki alanı sınırlarını projemize göre biz mi belirliyoruz?
Yarışma alanının bağlamı ile kurduğu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri değerlendireceği şemalar için etki alan sınırı olarak tanımlanmış çerçevenin dışına çıkılabilir.

49. Etki alanı sınırları şartnamenin hakkında bölümünde verilen Şekil 1’in dış çerçevelerinden taşabilir mi?
Yarışma alanının bağlamı ile kurduğu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri değerlendireceği şemalar için etki alan sınırı olarak tanımlanmış çerçevenin dışına çıkılabilir.

50. Halihazır haritasında bulunan, ” Yarışma Etki Alanı ” layerındaki alana müdahale edebiliyor muyuz? Yoksa tasarımlarımızı sadece odak alan olarak belirlenen ” Yarışma Odak Alanı” ile mi kalmamız gerekiyor
Yarışma alanının bağlamı ile kurduğu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri değerlendireceği şemalar için etki alan sınırı olarak tanımlanmış çerçevenin dışına çıkılabilir. Yarışmacılardan beklenen, yarışma etki alanı da ele alınarak yarışmanın odak alanında kentsel tasarım projesi geliştirilmesidir.

51. Afet konusundaki gerekler kapsamında, çevredeki yapıların durumunu veya performanslarını ele almak konusunda bir öneri beklentisi var mıdır?
Bu konuda yarışma kapsamında bir beklenti bulunmamaktadır.

52. Meydana cephesi olan niteliksiz yapılara (bakımsız ve yüksek ihtimalle taşıyıcılarının güçsüz olduğu düşünüldüğünde) bu yarışma çerçevesinde ne derece müdahale edilebilmektedir?
Yapılacak müdahalelerin/önerilerin ne kadar detaylı olması beklenmektedir? Yıkım ve/veya yeniden işlevlendirme bizim inisiyatifimizde midir?
Mevcut binalara yapısal müdahaleler kapsam dışıdır. Cephe önerileri yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacı mülkiyet durumunu gözeterek önerilerde bulunabilir.

53. Meydan çevresindeki tescilsiz yapılara müdahele edilebilir mi? Tescilsiz yapıların kaldırılmaları ve parsellerin yeni yapı birimleri ile tasarlanması mümkün müdür?
Mevcut binalara yapısal müdahaleler kapsam dışıdır. Cephe önerileri yarışmacıya bırakılmıştır.

54. 1/1000 yarışma alanı içerisinde bulunan yapıların cephelerine müdahale edebiliyor muyuz, tasarım ilkeleri belirleyebilir miyiz?
Mevcut binalara yapısal müdahaleler kapsam dışıdır. Cephe önerileri yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacı mülkiyet durumunu gözeterek önerilerde bulunabilir.

55. 1/1000 yarışma alanı içerisinde, tescilli veya sivil mimari örnek olmayan yapılarda yıkma/yenileme/yeniden işlevlendirme gibi kararlar verebilir miyiz?
Mevcut binalara yapısal müdahaleler kapsam dışıdır. Cephe önerileri yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacı mülkiyet durumunu gözeterek önerilerde bulunabilir.

56. Alan içerisindeki tescilli veya sivil mimari örnek olmayan yapıların bulunduğu parsellerde gerek duyulduğu durumda kamulaştırma yapılabilir mi?
Kamusallaştırma konusu bu yarışmanın kapsamı dışındadır.

57. Bina bazlı kamulaştırma söz konusu mudur, belediye meydan çevresinde yapıların kullanımı için böyle bir inisiyatif almayı düşünür mü yoksa söz konusu değil midir böyle bir kamulaştırma?
Kamusallaştırma konusu bu yarışmanın kapsamı dışındadır.

58. Kapalı ve/veya yarı kapalı mekan yapılması ve/veya meydana komşu parsellerdeki yapı işlevleri, cepheleri ile ilişkili bir strüktür gibi konularda yarışmacılardan beklenti nedir? Önerile getirilebilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

59. Alan içerisinde halihazırdaki ticari fonksiyonların yer seçimlerinde değişiklik yapabilir miyiz?
Yarışmacı mülkiyet durumunu gözeterek önerilerde bulunabilir.

60. Anadolu Kulübü’nün yer aldığı bölgeye ve peyzajına herhangi bir müdahalede bulunabilir miyiz?
Yarışmacı mülkiyet durumunu gözeterek önerilerde bulunabilir.

61. Saat kulesinin peyzajı tescilli midir?
Hayır.

62. Meydanın ortasında bulunan Zabıta binası ile Saat meydanı ile Fayton meydanı arasındaki geçiş alanında bulunan yapı kalkacak mı? Yarışmacılardan bu konuda öneri getirme imkanı var mıdır?
Şartname ekleri “2_2_halihazir” dosyasında meydan ortasında bulunan “K1” olarak işaretli yapı için yıkım kararı bulunmaktadır. “2_2_halihazir” dosyasında bulunan “B_Sundurma” katmanı güncellenerek, soru yanıt eklerinde “EK1_halihazir” dosyası olarak verilmiştir.

63. Strateji belgesine uyum beklenmekte midir?
Odak alanı için İdare’nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. İlgili kararlar için şartname eklerinde verilen “2_1_strateji_belgesi” ve “3_kurum_gorusleri” içinde yer alan “IBB_ulasim_daire_baskanligi” dosyasındaki UKOME kararları ile soru yanıt eklerinde verilen “EK2_buyukada_on_proje_raporu” belgeleri incelenebilir. Odak alanı dışı için öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

D- YARIŞMACIDAN İSTENENLER VE TESLİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ SORULAR

64. Proje kitapçığını arkalı önlü sayfaları kullanarak kurgulayabilir miyim?
Evet. Proje kitapçığı en fazla 20 sayfa olmalıdır. Ön ve arka kapaklar, organizasyon şeması ve kitapçığın sonuna eklenecek 1/1000 vaziyet planı sayfa sayısına dahil değildir.

65. Proje kitapçığına eklenecek vaziyet planı 2 A3 (yani A2) boyutunda mı olacak? Vaziyet planını daha geniş çalışmak istiyoruz. Katlanan sayfa sayılarını arttırarak ekleme yapabilir miyim?
Vaziyet planı iki adet düşey A3’ten oluşmalıdır (yatay A2).
Dileyen yarışmacılar, vaziyet planını 1/1000 ölçekte daha geniş çalışabilir. Bu durumda proje kitapçığında vaziyet planı için katlı sayfa sayıları artabilir.

66. Organizasyon şemasında ekip üyelerinin tümünün birinci kademe kimlik zarfında değil de, ikinci kademe kimlik zarfında tamamlanması yarışma koşullarına uygun mudur?
Organizasyon şeması, yarışmacıların ikinci kademe için seçildikleri takdirde kuracakları ekip yapısı ve ekibin görev dağılımı hakkında katılımcıların isimlerini açıklamaları içindir. Birinci kademede isim belirtmeksizin verilen organizasyon yapısındaki ekip üyelerinin isimlerinin ve gerekli belgelerinin ikinci kademe kimlik zarfında bulunması zorunludur. Eksik belge ikinci kademe için yarışma dışı bırakma gerekçesidir.

67. Kare kod ve/veya link üzerinden hareketli görseller hazırlanabilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır. Teslim edilecek kare kod / link gibi belgelerin içeriğinde de kimlik gizliliği sağlanmalıdır.

E- DİĞER

68. 21 yaşındayım ve 21 yıldır yazlarımı Büyükada’da geçiriyorum. Küçüklüğümden beri Büyükada için birçok proje fikri geliştirmeme rağmen bunları sunma fırsatı bulamamıştım. Geçtiğimiz yıllarda mimarlık okuyan bir arkadaşınla çok güzel bir proje geliştirmiştik. Büyükada fayton medyanı yarışmasını da görünce bizim projemiz için mükemmel bir fırsat olduğunu düşündük. Ne yazık ki, ikimizin de bu konuda bir uzmanlığı yok. Acaba size projemizi sunmamızın bir yolu var mıdır? Şartnameye göre projeyi sunduğumuz alanda bir uzmanlığa sahip olmamız gerektiği söyleniyor. Araştırmamızı yaptık ve bu konuda oldukça bilgiye sahibiz, ama ne yazık ki hala ikimiz de lisans yapıyoruz. Eğer yarışmaya katılımımız konusunda bir ayrıcalık verebilirseniz, bizim de size yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz.
Yarışma 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılmıştır. Bu yönetmelik gereği, ekip yapısı, müelliflerden istenen belgeler gibi bilgiler şartnamede belirtilmiştir. Şartnamede belirtilen şartları sağlayan bir ekip içinde öğrenciler yardımcı olarak yer alabilirler.
Yarışma kapsamında katılımcı süreç hala devam etmekte olup, sonuçların ilanını takiben de devam ettirilmesi planlanmaktadır.

69. Elektrikli araçların çalışma saatleri dışında park edecekleri, bakımlarının ve temizliklerinin yapılacağı, şoförlerin mola vereceği belirli bir alan mevcut mudur?
Soru yanıtlar ile yayınlanan “EK2_buyukada_on_proje_raporu”nda ilgili bilgiler mevcuttur.

70. Elektrikli araçların ölçüleri nelerdir?
Soru yanıtlar ile yayınlanan “EK2_buyukada_on_proje_raporu”nda ilgili bilgiler mevcuttur.

71. Adalardan gönderilen atların akıbeti ne olacaktır, adaya atlar geri getirilecek midir?
06.02.2020 tarih ve 2020/1-5 sayılı UKOME kararı geçerlidir.

72. Atlara ve faytonların akıbeti ne olmuştur, kalan faytonlar var mıdır, nerededir, İBB’nin bir tasarrufu var mıdır faytonlarla ilgili? Adada kullanılan faytonların teknik bilgilerine ve rölöveleri, boyutlarına ulaşma şansımız var mı?
06.02.2020 tarih ve 2020/1-5 sayılı UKOME kararı geçerlidir. Soru yanıtlar ile “EK2_buyukada_on_proje_raporu” yayınlanmıştır.

73. Bisikletlerin akıbeti ne olacaktır? Ziyaretçilerin de kullanabildiği paylaşımlı bisiklet olacak mıdır? Bisiklet kiralanması devam edecek midir? Yoksa Ada’da sadece Ada sakinleri mi kullanacaktır? Paylaşım alanları için yer seçimi bulunmakta mıdır, düşünülen olası yerler var mıdır, paylaşabilir misiniz? Ve bisikletlerin giremeyeceği alanlar belirlenmiş midir ya da hiç bisikletin olmaması gerektiği düşünülen alanlar?
Odak alanı için İdare’nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. İlgili kararlar için şartname eklerinde verilen “2_1_strateji_belgesi” ve “3_kurum_gorusleri” içinde yer alan “IBB_ulasim_daire_baskanligi” dosyasındaki UKOME kararları ile soru yanıt eklerinde verilen “EK2_buyukada_on_proje_raporu” belgeleri incelenebilir. Odak alanı dışı için öneriler yarışmacıya bırakılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın