Bursa Hisar Kentsel Koruma Analiz Çalışması

Bursa Hisar Bölgesi için geliştirilecek projelere altlık sağlaması için üretilen kitap, cm mimarlık işbirliğinde Osmangazi Belediyesi için hazırlandı.

2015 yılında bu yana sürdürülen titiz çalışmanın sonucu olan kitap, Bursa özelinde ve diğer yerel yönetimlere oranla daha kamusal davrandığına dikkat çekmek adına, Osmangazi Belediyesi için hazırlandı. Kitaptan:

“Bursa-Hisar Bölgesi’nde kent duvarlarıyla sınırlandırılan alandaki kültürel değerlerin tespit edilmesiyle ve bu değerlerin kültürel katmanların kentsel doku ile birlikte güncel ihtiyaçlar ve yasal olanaklar doğrultusunda, kent bütünüyle uyumlu fonksiyonlarla bir bütün olarak restorasyonu, rehabilitasyonu ile alanın kültür varlığı olarak yaşayan bir müze halinde düzenlenmesi amacıyla fikir projesi çalışmalarına altlık oluşturabilecek nitelikte sentez ve yeni kullanım analizlerinin yapılmasıdır.

Bu çalışma, Bursa Hisar Bölgesi kentsel koruma alanındaki fikir projelerinin oluşturulması ile ilgili kapsamlı analiz, sentez ve değerlendirmelerin yapılması, alanın tarihi ve kültürel kümlüğü ile ilişkili kullanım koşullarının yeniden belirlenmesi konularını kapsamaktadır.

Yerleşim alanı içinde yer alan geleneksel ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların alandaki mevcut turizm faaliyetleri ile entegre edilmesi, yöreye özgü yerel üretim biçimlerinin desteklenmesi gibi düzenlemeler Hisar Bölgesi’nin canlandırılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Alanın kapasitesi göz önünde bulundurularak geliştirilen turizm aktivitelerine bağlı olarak tivari hareketliliğin geliştirilmesi ekonomik değişimlerin önünü açacaktır. Arkeolojik ve kentsel tarihi alan içerisinde yaşayan nüfusun ekonomik yapısında yaşanabilecek olumlu değişim dinamik bir koruma unsuru olarak kabul edilebilir.”

Etiketler

Bir cevap yazın