Bostanlar için Yasa Teklifi

İmara açılarak yıkılma tehlikesi altındaki tarihi bostan arazileri Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mimar Gülay Yedekçi, bostanların korunması için TBMM Başkanlığı’na 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi sundu.

Teklif yasalaşırsa tarihi bostanlar da Toprak Koruma Kanunu’nda tanımlanmış olacak ve bostan arazileri için de yasada belirtilen “tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz” hükmü geçerli olacak.

Kanun teklifinde gelişmiş ülkelerde kent içi tarım alanlarının hızla yaygınlaşan bir yaklaşım olduğu belirtilerek şu tespitlere yer verildi:

İstanbul’da Bizans’tan bu yana bostan arazileri vakıfların kontrolünde araziler olmuştur. Günümüzde bilinen Yedikule, Piyalepaşa, Langa, Zincirlikuyu bostanları ile Paniğia Rum Ortodoks Kilisesi bostanları vakıf bostanları olarak hizmet vermiştir.

Bugün bostan arazilerini kiralayarak ekim yapan çiftçiler de tarihsel bir geleneği devam ettiren aile fertleridir. Çoğunluğu Karadeniz kökenli olan çiftçi aileleri Makedonyalı göçmenlerden bu mesleği öğrendiklerini ifade etmektedir. Osmanlı’da bostanların Makedonların işlettiği kayıtlarda yer alıyor. Bostancılık Osmanlı Tarım Tarihi’ne ışık tutacak yaşayan bir meslek olarak görülmeli.

Etiketler

Bir yanıt yazın