Bölgesel Ölçeğin Mimariyle Buluşması: “Visions of Place-Regionalism and Architecture”

Visions of Place, editörlüğünü Prof. Bechhoefer'ın üstlendiği ve kendi yazmış olduğu yedi makalenin de yer aldığı, farklı disiplinlerden profesyonellerin ve öğrencilerin katkılarıyla oluşmuş bir kitap.

Toplamda iki bölüm ve on altı makale içeren bu kitapta, mimarlık ve bölgeselcilik yaklaşımına dair yazılara ve zengin görsel öğelere yer veriliyor.

Maryland Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Bechhoefer, tasarım pratikleri ile ilişkilendirmek üzere, bölgeselcilik ve çok kültürlülük yaklaşımlarına odaklanmış ve uzun yıllar boyu alan çalışmalarında Türkiye, Tayland, Sri Lanka, Mısır, Fas, Tunus ve Afganistan üzerinde yoğunlaşıyor.

Kitabın birinci bölümünde ağırlıklı olarak, öğrenme ve öğretme metotlarına ve alan çalışmalarına dair makaleler yer alıyor. Alan çalışmaları, Prof. Bechhoefer, Kaya Arıkoğlu ve Lindley Vann danışmanlığı eşliğinde Maryland Üniversitesi’nin yurtdışı eğitim programları kapsamında çoğunluklu olarak Türkiye’de Eminönü, Akşehir ve Amasya’da gerçekleşiyor. Bu programa katılmış olan öğrencilerin kendi deneyimlerini ve çalışmalarını aktardıkları makaleler de kitabın ikinci bölümünde Arıkoğlu, Noonan ve Vann’ın makaleleri ile birlikte yer alıyor. Programa katılan öğrenciler, alışkın oldukları şehirlerden farklı yapıdaki yerlerde yaptıkları gözlemler ve çalışmalar sonucunda farklı kültürleri daha iyi anladıkları ve mimari anlamda daha üretken olduklarını belirttiler.

Arıkoğlu, “Bölgesel Küreselleşme: Anlayış ve Hoşgörü” makalesinde doğu ve batı arasındaki kültürel farklılıklar ve Türkiye’nin kendi içinde yaşamakta olduğu sosyal kutuplaşma bağlamında küreselleşme ve mimarlık ilişkisini ele alıyor. Yazısında küreselleşmenin kültürel etkilerini gözler önüne sermekle beraber, yerel sosyal grupların günlük hayatları üzerinde pratik etkilerinin kısmen az olduğunu ve grupların bölgesel sınırlar içerisinde daha geleneksel yaşam tarzlarını devam ettirme eğiliminde olduklarını belirtiyor. Buna göre, küresel mimarinin bölgeselleşmesindense, bölgesel mimarinin küreselleşmesinin öne sürülebileceğini ve mimarinin küresel bilgi havuzundan faydalanarak, otantik bir bölgesel karakter geliştirebileceğini ve bunun da mimarlığı gerçek anlamda evrensel değerler üzerine kuracağını söylüyor.

Bechhoefer, yazıları boyunca tasarımların kültürel arka plandan ayrı tutulamayacağını ve tasarımcıların, çalıştıkları sosyal grupların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda başarı elde etmek istiyorlarsa, çeşitli kültürel yapılara ön yargılardan uzak, dikkatli ve duyarlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğini vurguluyor.

Visions Of Place, sadece mimariye değişik bir açıdan bakmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı disiplinleri bir araya getiriyor ve eğitim sürecindeki öğrenci-profesör çalışmalarını da öğretici üslubuyla okuyucuyla buluşturuyor. Birbirinden farklı makalelere yer vererek kaynak çeşitliliğini sağlıyor ve okuyucunun ilgisini sürekli olarak canlı tutmayı başarıyor. Kitap Sultanahmet, Divanyolu Caddesi 58 numarada Galeri Kayseri Co, İsmet Odabaşı’ndan temin edilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın