BIM Konferansı İstanbul’da Yapıldı

Turner International'ın başkanı Nicholas E.Billotti'nin 'açılış konuşması' ile başlayan 'Yapı Bilgi Modellemesi-BIM' konferansı 10 ve 11 Mayıs günlerinde İstanbul'da yapıldı.


Prof.Dr. Suha Özkan’ın Açılış Konuşması


Turner International’ın Başkanı Nicholas E. Billotti tarafından ‘Hoşgeldiniz’ konuşması ile başlayan ve Prof.Dr. Suha Özkan’ın ‘Açılış Konuşması’ ile devam eden Konferans’tan, içlerinde mimarlar, mühendisler, inşaatçılar ve yatırımcıların yanısıra akademik çevrelerden de çokça katılımcının bulunduğu 300’ün üzerinde izleyici yararlandı.

Konuşmacılar gün boyunca projelerden örnekler de vererek zengin görsellerle BIM’in değerleri ve yararları üzerine sunumlar yaptılar. BIM’in Tasarım Görselliği, Model Bazlı Keşif, Model Bazlı Yönetmelik Kontrolü, Enerji Analizi, Yapılabilirlik Analizi, Lojistik Planlama, İş Programı Görselliği, Uyuşmazlık Tespiti, Görsel ‘As Built’ Oluşturma, Lazer Tarama ve Model Bazlı Yerleşim uygulamaları hakkında yapılan sunumlar ilgiyle izlendi.

Konuşmacıların anlatımlarıyla BIM uygulamaları ana hatlarıyla şu yararları sağlıyor.

BIM özetle, tasarlanan bir projenin, inşa edilecek bir binanın tüm özelliklerini ve o bina ile ilgili tüm bilgileri içerebilen dijital ve çok boyutlu bir kopyasıdır.

Buna 3-D yada Türkçe’siyle Üç Boyutlu Tasarım deniyor. Proje tasarımında yer alan disiplinler, mimarlar, inşaat, elektrik ve makine mühendisleri projenin en başından itibaren süreçte etkin rol alabiliyorlar. Böylece bir tasarımın üç boyutlu modeli o zaman ortaya çıkıyor.

Bu Üç Boyutlu tasarımı inşaat programı ile bütünleştirdiğinizde Dört Boyutlu bir model elde ediyorsunuz. Burada Dördüncü Boyut ‘zaman’ oluyor. İnşaat sürecini daha başlamadan simüle edip iş programı ve planlamadaki olası hataları daha en başından belirleyebiliyorsunuz. Bu modele yeni bilgiler ekledikçe yeni boyutlar oluşuyor. Örneğin ‘maliyetleri’ aynı modele eklediğinizde bütçe ve nakit akışını, dolayısı ile finansman ihtiyacını gerçekçi bir şekilde görselleştirebiliyorsunuz. Buna da projenin Beş Boyutlu Modeli deniyor. Gerçek hayatta ne olabilecekse hepsini sanal ortamda görmek, önceden test etmek, risk planlamasını daha rasyonel temellere oturtmak mümkün. Dolayısıyla en az Tasarımcı’lar kadar İnşaatçı’ları da, Yatırımcı’ları da çok ilgilendiriyor BIM uygulamaları.


Turner International’ın Başkanı Nicholas E. Billotti’nin Moderatörlüğünde ‘Panel’ Tartışması


Konferans’ta ayrıca bir ‘PANEL’ düzenlenmişti ve Yatırımcı, İnşaatçı, Tasarımcı ve Akademisyen temsilcileri gözüyle BIM uygulamaları değerlendirildi. Görsel ve merkezi bir bilgi veri tabanı olarak BIM’in, işin Tasarım Süreci, İnşaat Öncesi, İnşaat Süreci ve İnşaat Sonrası işlemlerinin tümünü kapsadığı ve yapım sürecinin tüm aktörleri arasında bir ‘iş birliği platformu’ oluşmasını sağladığı vurgulandı.

İzleyicilerin soru ve yorumlarıyla katkıda bulundukları BIM Konferansı’nın ‘Turner Innovation Series’ dizisinin Türkiye’deki ilk etkinliği olduğu ve bu dizinin gene Turner ve Pro^ge’nin işbirliği ile başka yenilikçi uygulama konularıyla devam edeceği bilgisi verildi. Yoğun istek olursa BIM konusunda daha ayrıntılı eğitim programları, seminerler ve birkaç haftalık kurslar da düzenlenebileceği belirtildi.

Etiketler

Bir cevap yazın