Artvin – Risk Altındaki Mimari Miras

Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından hazırlanan, Artvin ilinde ve Erzurum’un kuzeyinde yer alan tarihi yapıların ele alındığı "Artvin - Risk Altındaki Mimari Miras" kitabı, çevrim içi erişime açıldı.

Kültürel Mirası Koruma Derneği, 2015 yılından beri Anadolu’daki kültürel miras örneklerini belgelemek ve değerlendirmek amacıyla çeşitli şehirlerde araştırma gezileri düzenledi. Artvin ilinde ve Erzurum’un kuzeyinde konumlanan mimarı mirası incelemek amacıyla düzenlenen saha çalışmalarından ortaya çıkan bu kitap, söz konusu araştırma gezilerinin sonuçlarını ortaya koyan yayın dizisinin bir parçası.

Yapıların uğradıkları fiziki tahribatın yanı sıra, yapıyla ilgili özgün bilgilerin yok olması da önemli tehditlerden birini oluşturuyor. Yapıların tarihi, mimarı analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryolarını içeren bu kitabın; ilgili kişi, kurum ve kurulların karar süreçlerinde faydalı olması amaçlanıyor.

Bu eserler, Türkiye’nin çok katmanlı geçmişinde farklı biçimler alan öyküleri de yansıtmaktadır. Bu nedenle yapılar içinde bulundukları bağlam ve bölgede yaşanan tarihsel süreç ile birlikte ele alınmış, araştırılmış ve belgelenmiştir.

Tarihçiler tarafından Tayk-Kharjk/Tao-Klarjeti olarak tanımlanan ve bugün Artvin ilinin büyük bölümü ile Erzurum’un bir kısmını kapsayan bölge, dönemin en yaratıcı mimarisini yansıtan örneklerin de bulunduğu kültürel mirasa sahiptir. 10-11. yüzyıllarda bu bölge, mevcut mimarı mirasa da dayanan, dikkat çekici özgünlük ve güçlü yaratıcılıkla karakterize edilen zengin bir mimari dil geliştirmiştir. Bu yenilikçi formların bir kısmı bölge dışına yayılmasa da, büyük bir kısmı Ermenistan ve Gürcistan’ın mimarı ekolünü etkilemiş ve tekrarlayarak çoğalmıştır. Bu coğrafyadaki mimarı eserler, Anadolu-Ermenistan-Gürcistan bölgesindeki Orta Çağ mimarlık tarihinin en parlak örneklerinin bir kısmını oluşturmaktadır.

Bu kitaba ve daha önce Adana, Elazığ, Kayseri, Niğde, İzmir ve Güney Marmara Adaları üzerine yayınlanmış dizinin tümüne İngilizce ve Türkçe olarak KMKD’nin web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın