ARKIMEET 2013 Bir Açık Çağrı ile “BYPASS”a Davet Ediyor!

Arkitera Mimarlık Merkezi'nin 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği ARKIMEET 2013, mimarlık ve yapı sektörü arasında bilgi paylaşımını sağlayan kapsamlı bir platform olmayı hedefliyor.

Etkinlikte ulusal ve uluslararası konferans, panel ve atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlenen ön etkinliklerle ARKIMEET 2013’ün teması olarak belirlenen “BYPASS” başlığının daha derinden irdelenmesi amaçlanıyor.

Etkinlik programı ve ön etkinlikler dahilinde temanın tüm boyutlarıyla tartışılmasının hedeflendiği ARKIMEET 2013 kapsamında bir de açık çağrı yapılıyor. Tema metninde sözü edilen noktalarla ilintili olarak ortaya çıkarılacak her türlü çalışma, etkinlik kapsamında düzenlenecek bir oturumla ele alınacak. Her hangi bir sınırlama olmadan her disiplinden öğrenci, akademisyen ve profesyonelin başvurusuna açık olacak açık çağrının temel amacı ise konunun daha geniş bir zeminde tartışılmasına olanak sağlamak.

Başvuru – Değerlendirme – İsteneneler

Başvurularda kente dair temayla ilişkili değerlendirmeler yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda kentin “BYPASS” noktalarından biri olduğu düşünülen alanlardan birine dair durum tespitlerini ifade eden metinlerle başvurulabileceği gibi kente yeni bir “BYPASS” önermek de mümkün. Ortaya çıkarılacak ürünler metin, görsel malzeme, model gibi farklı ifade tekniklerini içerebilir.

  • Kent ölçeğinde yapılan “BYPASS”ları tespit eden,
  • Yeni “BYPASS” noktalarını araştıran,
  • “BYPASS”ı bir yöntem olarak tartışan,
  • Kentli gözünden “BYPASS”ları irdeleyen ürünler beklenmektedir.

Açık çağrıya yapılacak başvuruları Arkitera Mimarlık Merkezi değerlendirilecektir. Başvuruların yüksek çözünürlüklü görsel (kolaj, fotoğraf, model vs.) ağırlıklı olması tercih sebebidir. Başvuruda teslim edilecek sunumda kullanılacak görsel sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak sunum süresi 10 dakikayı aşmamalıdır. Başvurularınızı bypass@arkitera.com adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru kapsamında gönderilecek çalışma taslak şeklinde olabilir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde seçilen çalışmaların sahiplerinden 2 Eylül 2013 tarihine kadar sunumlarını geliştirmesi istenecektir.

Tema

ARKIMEET 2013, kentlere odaklanıyor. “Mimarlar İstanbul’da Buluşuyor” sloganıyla yola çıkılan etkinlikte tema “BYPASS” olarak belirlendi. Yerel ve küresel anlamda kente ve kentliye dair sorunların ve bu sorunlara cevap olarak üretilen çözümlerin ele alınacağı etkinlikte pek çok başka konu da masaya yatırılacak. En küçük ölçekten, kent ve hatta dünya ölçeğine uzanan farklı olguların ele alınacağı konferans ve panellerde hem pratik hem de teorik anlamda muhtelif kavramlar irdelenerek kent ve mimarinin ilişkisi analiz edilecek, aynı zamanda çeşitli sorulara cevaplar aranacak… Kentlere yapılan müdahaleler sürdürülebilir ve yenilenebilir kılınamazken mimarlar neler düşünüyor? Kamusal mekânlar, ulaşımla ilgili stratejiler, kent içi alanlar tutarsız yaklaşımlarla ‘kestirmeden’ planlanırken yapılan sözde sıhhileştirmeler geri dönülemez hastalıklı sonuçlara gebe olmakta. Kentli bireylerin ve özellikle de mimar ve diğer ilgili meslek profesyonellerinin dahil olamadığı, göz ardı edildiği ya da atlandığı süreçlerde ortaya çıkan kısa devrelerin sorumlularını bulmak çok da zor değil. Ya gerçek çözümler? Peki kuralları, çözümleri ve hatta sorunları belirleyen iktidar sahipleri bireylerin oyun alanı olan kentlerden kimleri / neleri bertaraf ediyor; sorunları, arızaları, sokak köpeklerini ya da kentli bireyleri?

Takvim

ARKIMEET 2013 Açık Çağrı İlanı: 08 Mayıs 2013 Çarşamba

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2013 Pazartesi saat 17:00’a kadar

Sonuçlarının Açıklanması: 23 Temmuz 2013 Cuma

Sunumların Son Halinin Teslim Edilmesi: 20 Eylül 2013 Pazartesi

ARIMEET 2013 Açık Çağrı dahilinde seçilen başvuruların sunulması için 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak ARKIMEET 2013 etkinliğinde bir oturum yapılacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın