Arkeolojik Kalıntıları “İzlerle” Açığa Çıkaran Peyzaj Tasarımı

AGI Architects, 18 adet Galiçya-Roma arkeolojik mirasının korunması ve müzeleştirilmesi kapsamında, manzarayla bütünleşerek geçmişin izlerini açığa çıkaran bir peyzaj tasarımı yaptı.

Roma-Kelt kalıntılarından ve ormanlarından oluşan Pontevedra yerleşim alanı, İspanya’da bulunuyor. Alanın Galiçya-Roma arkeolojik mirasının yeniden yorumlanması için odak noktası haline getirilmesi istenmiş.

Bir diğer amaç da alanı sosyo-ekonomik açıdan işleyen bir hale getirmek. Ortak payda; arkeolojik ve doğal bağlamda dinlenme noktaları, tabelalar, mobilyalar, doğal rotalar tasarlama ve alana minimal bir dille kendi “kimliğini” verme fikri olmuş.

Projenin ilk aşaması 18 yerleşim alanından 3’ünü içeriyor: Alobre, Toiriz ve A Subidá Kelt Kaleleri.

Alobre Kalesi’nde, Galiçya granitinden yapılmış dinamik ama düzenli asfalt bir zemin rölyefi bulunuyor. Bu da Roma merkezciliğini referans alan bir ızgara içinde ziyaret alanlarını tanımlamış. Tasarımda malzeme olarak granit, beton ve korten seçilmiş. Yerli türlerin kullanımı; yolların algılanabilirliğini, yamaçların ve set sınırlarının oluşumunu kolaylaştırmış.

Henüz kazı işlemi tamamlanmamış bir Demir Çağı yerleşim alanı olan Toiriz Kalesi’nde, bir radar araştırması alanın genel yapılaşmasını ortaya çıkarmış. Stüdyo, ziyaretçilere zemini yorumlamak ve bölgeye karakter kazandırmak için “land-art” yaparak bu yapı sistemini anlatmış. Bunu; harabelerin yeraltı silüetlerini, zeminin üzerinde o izde metal elemanlar kullanarak yapmış.

Dik yamaçlara sahip bir tepenin üzerinde yer alan Subidá Kalesi’nde ise, daha az eğimli alanlara oyulmuş beton bir yol, ziyaretçileri tabandan arkeolojik alana en yakın noktaya götürüyor. Bu nokta panoramik manzara ve dinlenme alanlarının eksenleri arasında konumlanmış. Doğu yamacında kullanılan yerli bitki türleri, yerin alt yoldan görüntüsünü vurguluyor.

Birkaç etkili grafikle, Pontevedra’nın yeniden gün ışığına çıkarılan “izleri”, yine bu yerin manzarasının ve kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Etiketler

Bir cevap yazın