“Architectural Science and Cultural Heritage – Historic Matter” ve “Architectural Science and Cultural Heritage – Traces of the History”

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe’nin eş-editörlüğünü yaptığı iki kitap okuyucu ile buluştu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Günçe’nin koordinatörlüğünde ve eş-editörlüğünde iki akademik kitap yayımlandı. Prof. Dr. Günçe, ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Historic Matter’ ile ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Traces of the History’ isimli kitapların editörlüğünü, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı aynı zamanda Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hale Kozlu ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık – Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Damla Mısırlısoy ile yaptı.

Öncelikle Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA) ve IKSAD Yayınevi çatısı altında, mimarlık alanına hizmet edecek, İngilizce dilinde ve hakemli uluslararası e-kitap çalışmaları yapıldı. Kültürel mirasın farkındalığının artırılması, korunması ve yaşatılmasının ne denli önemli olduğunun vurgulanması ve akademik anlamda somut bir kitap oluşturulması amacı ile yola ‘Architectural Science and Cultural Heritage’ isimli kitap bölümü çağrısı yapılarak çıkıldı. Bu çağrının ardından pek çok akademisyenden çok sayıda başvuru alındı. Oldukça seçici davranılan başvuruların 30 tanesine olumlu yanıt verildi.

Birbirinden kıymetli 30 akademik çalışmanın 15’i, editörlüğünü Prof. Dr. Kağan Günçe ve Doç. Dr. Hale Kozlu’nun yaptığı ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Historic Matter’ isimli kitapta ve diğer 15’i ise editörlüğünü Prof. Dr. Kağan Günçe ve Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un yaptığı ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Traces of the History’ isimli kitapta yayımlandı. Toplumsal bir kimlik oluşturan, aynı zamanda insanların benliklerinin bir yansıması olduğuna inanılan ve ‘Kültürel Miras’ ile ‘Koruma Bilim Alanı’na hizmet edeceğine inanılan bu değerli iki kitabın; dün, bugün ve gelecek arasındaki akademik köprülerden olacaklarının şüphesiz olduğu belirtildi.

Toplumlara, toplumların üyelerine ortak bir geçmişi hatırlatan, birlik ve dayanışma kabiliyetini güçlendiren, geleneklerinin ve çeşitliliğin devamlılığını sağlamak sorumluluğu ile hazırlanan ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Historic Matter’ ve ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Traces of the History’ isimli kitaplar, oda ölçeğinden kent ölçeğine kadar kültürel miras çalışmalarını içeriyor. Kitaplarda kültürel miras konuları farklı ölçeklerle ve farklı boyutlarla ele alınıyor.

Kitaplar, ilgili alanda hem akademik, hem de uygulama konularında yol gösterici olacak. İki kitapta da yer alan her bölümde, kültürel mirasın ona miras niteliğini veren evrensel değerlerinden özenle söz edildi ve konuya bakışın detaylandırılıp derinleştirilmesine olanak sağlandı. ‘Somut kültürel miras’ üzerinden farklı boyutları ile ele alınıp kurgulanmış olan her iki kitapta da, kültürel mirasın geçmişten bugüne ulaşan değerlerin, inançların, bilgilerin, geleneklerin bir yansıması olarak betimledikleri olgular yansıtıldı.

 

‘Architectural Science and Cultural Heritage – Historic Matter’ ve ‘Architectural Science and Cultural Heritage – Traces of the History’ isimli kitap çalışmalarının içinde yer alan bölümlerin, kültürel miras konularına katkı sağlayacağı ve bu alanda yeni akademik çalışmalara ışık tutacağının şüphesiz olduğunu belirten Prof. Dr. Kağan Günçe, eş-editörler Doç. Dr. Hale Kozlu ve Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’a, kültürel mirasla ilgili değerli akademik çalışmalarının bu kitapta yer alması için kendileriyle çalışan bölüm yazarı akademisyenlere ve bu çalışmaları değerlendiren kıymetli hakemlere sonsuz teşekkürlerini sundu.

Etiketler

Bir yanıt yazın