“Ankara Tenis Kulübü’nün yıkımına ilişkin her türlü müdahale durdurulmalı”

Reha Ortaçlı tarafından 1954 yılında tasarlanan Ankara Tenis Kulübü binasının korunması için sivil toplum kuruluşları mücadeleyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Koruma Bölge Kurulu’nun tescil talebini reddetmesi üzerine dava açmış, dava kapsamında yapılan keşif neticesinde dosyaya sunulan bilirkişi raporuyla Ankara Tenis Kulübü’nün korunması gerekli kültür varlığı olduğu tespit edilmişti.

Sürecin peşini bırakmayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yapının gelecek kuşaklara aktarılması ve tescil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na, Toplu Konut İdaresi’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na, Ankara Altındağ Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Ankara Valiliği’ne ve Altındağ Kaymakamlığı’na resmi yazıyla başvurdu.

Ankara Tenis Kulübü, yıkım tehdidi ile karşı karşıya

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankara 19 Mayıs Stadyumu içerisinde yer alan Ankara Tenis Kulübü’nün Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi için açtığımız dava kapsamında uzman bilirkişi heyetince hazırlanan bilirkişi raporu ile Ankara Tenis Kulübü yapısının korunması gerekli kültür varlığı olduğu tespit edilmiştir. 19 Mayıs Stadyumu yıkılmış ve aynı alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni stadyum yapılması çalışmaları başlamıştır. Yeni stadyum yapımı kapsamında Cumhuriyet döneminin modern ve özgün mimari yapılarından biri olan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan Ankara Tenis Kulübü, yıkım tehdidi ile karşı karşıya bulunmaktadır” diye konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Ortak Açıklama

ÇEKÜL VAKFI Ankara Temsilciliği, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER), Mimarlar Derneği 1927, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Türk Serbest Mimarlar Derneği yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“1947 yılında kurulan “Ankara Tenis Kulübü” nün binası, Reha ORTAÇLI tarafından 1954 yılında tasarlanmıştır. Kütlesel biçimlenmesi, cephe düzeni ve iç mekan tasarımıyla Ankara’da Cumhuriyet döneminde üretilen modern mimarlığın ikonik bir örneğini oluşturan kulüp binası, kentin simge spor mekanlarından biri olarak da toplumsal hafızada yer edinmiştir. Ankara’nın Cumhuriyet dönemi mimarlık ve spor tarihi açısından değerli ve nitelikli bir yapısı olan Ankara Tenis Kulübü binasının, yargı kararlarının da altını çizdiği gibi, tescillenmesini; yapıyla bütünleşmiş olan işlevini sürdürerek korunmasını bekliyoruz.”

 

Etiketler

Bir cevap yazın