Adana Eski Arkeoloji Müzesi Tescillendi

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesinin başvurusunun ardından dönemin mimari özelliklerini taşıyan ve kent belleğinde yer edinmiş yapının tescillenmesine karar verildi.

Adana Arkeoloji Müzesi, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesinin başvurusu sonucunda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

Yapı 1971 yılı öncesinde İhsan Kıygı başta olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı mimarları tarafından tasarlanan müze binası 1972 yılında faaliyete geçmişti.

DOCOMOMO 2018 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları toplantısında yapının mimari nitelikleri şu şekilde sunulmuştur:

Yapının mimari oluşumu incelendiğinde, modern bir yaklaşımla döneminin mimari özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Plan düzleminde kare ve dikdörtgen formların bir araya getirildiği yapı, kübik ve modern bir yaklaşım sunmaktadır. Bu bağlamda taşıyıcı sistemleri cephede vurgulanmış, düz çatılı, net geometriye sahip kütlelerden oluşmaktadır. Şeffaf bir giriş mekânına eklemlenmiş üç kütleden oluşan yapı giriş holü, bu holden bağımsız olarak yukarı çıkan dairesel bir merdiven, konferans salonu, cephesindeki dolu düz yüzeyler, kafes ve şeffaf yüzeyleri, zemin katta yer yer geri çekilen arkatları, iç ve dış sergileme alanları ile dönemin mimari üslubunu yansıtmaktadır. Adana’nın yakın geçmişinde önemli bir yer tutan ve 45 yıldır Adana ile çevresine hizmet veren yapının kent belleğindeki yeri, işlevi ve dönemsel mimari özellikleri nedeniyle korunması ve kullanıma açık tutulması gerekmektedir.1

1.Uşma, Gökhan & Yuceer, Hulya & Seçal Sarıgül, Seçil. (2018). Adana Arkeoloji Müzesi.

Etiketler

Bir cevap yazın