Açık Çağrı: Mutfağı Tasarlamak

5. İstanbul Tasarım Bienali, yemeğin üretimi ve tüketimiyle ilgili yeni aletler, cihazlar, makineler ve başka nesnelerin araştırılacağı, toplanacağı ve tartışılacağı 4 günlük bir atölyeye katılacak tasarımcılar, üreticiler, yazarlar, düşünürler, küratörler arıyor.

İstanbul’da yaşayan genç küratörlerden oluşacak Genç Küratörler Grubu, 5. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında çalışmalar yürütecek.

Kentteki uygulamacılar, düşünürler ve üreticilerle bir araya gelerek temaya yerel bir bağlam kazandırmayı hedefleyecek grup, bienalin Türkiye’deki tarihsel yaklaşımlarla bağlar kurmasına olanak sağlayacak. Daha genç bir neslin temsilcileri olarak küratörlerin bakış açılarını genişletecek bu grup, bienalin küratöryel ekibinin bir parçası olarak serginin anlatısına ve konumlandırılmasına katkıda bulunan projeler önerecek, seçecek ve yürütecek. Ayrıca bienalin yayınına katkıda bulunacak.

AÇIK ÇAĞRI: MUTFAĞI TASARLAMAK ATÖLYESİ

5. İstanbul Tasarım Bienali, yemeğin üretimi ve tüketimiyle ilgili yeni aletler, cihazlar, makineler ve başka nesnelerin araştırılacağı, toplanacağı ve tartışılacağı 4 günlük bir atölyeye katılacak tasarımcılar, üreticiler, yazarlar, düşünürler, küratörler arıyor.

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratöryel ekibini oluşturan Mariana Pestana (küratör), Billie Muraben (asistan küratör ve editör yardımcısı) ve Sumitra Upham (programlar küratörü) yürütücülüğünde 19-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek atölye, Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım olarak açıklanan bienal başlığı çerçevesinde bilginin ve fikirlerin paylaşıldığı, tartışıldığı bir platform oluşturmayı hedefliyor.

British Council’ın #KültürdeKadınGücü Destek Programı işbirliğiyle gerçekleştirilecek atölye kapsamında bir dizi mutfak aleti üretilecek. Bu aletler sonradan Genç Küratörler Grubu tarafından geliştirilecek, Mutfak alanına bir enstalasyon olarak yerleştirilecek. Mutfağı Tasarlamak atölyesi, yemek yemenin ve hazırlamanın ortak ritüellerinin yanı sıra mutfak için alet üretmek gibi ortak çalışmaya dayalı eylemlerin nesiller boyunca biriken bilgiyle gelişen yanlarıyla ilgilenecek.

Temanın yereldeki izdüşümlerinin ve ilişkilerinin izini sürmeyi, yeni olasılıkları hayal etmeyi hedefleyen atölyede, atölye sürecinin ve çıktılarının yanı sıra katılımcılar ve küratörler arasında bir karşılıklı öğrenme ortamının oluşturulması önemseniyor. Atölye katılımcıları küratöryel ekipten alacakları geribildirimler doğrultusunda çalışabilecekleri, deneylere açık bir yapının parçası olacaklar.

Atölyeye katılmak isteyenlerin kendilerini, ilgi alanlarını ve atölyeye neden katılmak istediklerini anlatan kısa bir metin (en fazla 250 sözcük) göndermeleri** gerekmekte.

Atölyeye kabul edilen katılımcılar, 19-20 Mart tarihlerinde işleri, metinleri ya da fikirleri üzerinden küratöryel ekiple kısa görüşmeler yapacak, geribildirim alacaklar. 21-22 Mart’ta ise küratörlerle birebir çalışarak gerçekleştirilecek yoğun atölye çalışmasında geribildirimler göz önünde bulundurularak son ürünler ortaya çıkarılacak. Atölye takvimi şu şekilde:

1. Gün: Katılımcılar bazı metinler okuyacak, yeni kavramlarla tanışacak.

2. Gün: Mutfakla ilgili koleksiyonların yer aldığı müzelere gezi düzenlenecek.

3. Gün: Tasarım değeri olan, inanılmaz icatlar olsa da belirgin bir mucidi olmayan aletlerin izinde “alışveriş” günü.

4. Gün: Katılımcıların bulguları, hem birer tarihi malzeme olarak değerleri üzerinden hem de fiziksel birer tasarım nesnesi olarak küratöryel ekip tarafından değerlendirilecek. Bu nesnelerin neden önemli mutfak aletleri olduğu, kültürel etkileri tartışılacak.

Açık çağrıya başvurmak için tıklayın.

* Atölye katılımcılarının, 19-22 Mart’ta gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının yanı sıra 23 Mart’ta Mariana Pestana, Billie Muraben ve Sumitra Upham tarafından yapılacak konuşmaya da katılım göstermesi beklenmekte.

** Atölyenin dili İngilizce olup gönderilecek metinlerin de İngilizce olması gerekmekte.

*** Açık çağrı 4 Mart 2020’ye kadar devam edecek.

Atölye ayrıntıları ve başvuru şartları için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın