41. MOBBİG Toplantısı Sona Erdi

41. MOBBİG toplantısı, 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir'de Gediz Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya Türkiye'den 20 devlet üniversitesi, 27 vakıf üniversitesinin temsilcilerinden oluşan toplam 80 kişi katıldı.

Toplantı teması Bütünleş-ik olarak seçilmiş ve bu tema doğrultusunda eğitim ve uygulama arasındaki iletişimin tekrar tartışılabileceği bir ortam yaratılması amaçlanmıştı. Program süresince iki gün boyunca panel ve sunumlara yer verilen toplantı süresince Mimarlar Odası Genel Sekreteri Özden Fikret Oğuz, davetli konuşmacı olarak Deniz Aslan’ın sunumunun ardından; Deniz Güner, Yenal Akgün ve Abdi Güzer’in katılımlarıyla Bütünleş-ik Panel gerçekleşti. Panelde mimarlık eğitimi ve uygulama arasındaki kopukluk ve sorunlara dikkat çekilirken, günümüzde sayıları gitgide artan mimarlık okullarının aslında kendine özgü eğitim anlayışları ve farklı uygulama alanları ile işbirliği sağlayabilecek programların olabileceğine dikkat çekildi.

Toplantıda MEK adına bilgilendirme sunuşunu Neslihan Dostoğlu gerçekleştirdi ve Mimarlık ve Eğitim Kurultayı teması olarak “Mimarlık ve Eğitim:Nereye?” başlığı ile gerçekleştirilecek olan toplantı hakkında bilgileri sundu. MİAK adına ise Nur Esin; yaptığı sunumda MİAK’ın hedeflerinden ve odaklandığı noktalardan bahsederken, Esin’in sunumunda MİAK’a başvuru yapan üniversitelerin mimarlık lisans programları ve akreditasyon durumları tablolarla açıklanmış ve bu başvurularda gerekli ölçütlerin neler olduğuna değindi. MİAK, 4 yıllık Lisans programlarının yanında, onun tamamlayıcısı olarak gördüğü Yüksek Lisans programlarını da akredite etme isteğini aktarıp, bunun dünyada belirlenen 5 yıllık Mimarlık eğitimine eşdeğer bir akreditasyon oluşturulacağını bildirdi.

Toplantı süresince gerçekleşen sunumlarda Eren Erdener “Uygulama ve Mimarlık Eğitimi-Öğretimi Üzerine Örnekler ve Düşünceler” isimli sunumunda akreditasyonun yurtdışındaki örnekleri konu alınarak stajların önemine değindi.

Yaşar Subaşı Direk ise “2 Sorun 2 Eleştiri 1 Bütünleşme” isimli sunuşunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitim modelinde Mimarlar Odası ile yapılan işbirliği ve eğitime yansımaları aktardı. Murat Çevikayak tarafından gerçekleştirilen “Engelli Öğrenci Yasası” isimli sunuşta ise YÖK’ün belirlediği Engelli Öğrencilere destek ve dayanışma hakkındaki yönetmelik anlatıldı. Devamında Gediz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, diğer adıyla “Engelsiz Gediz” in geçtiğimiz sene içerisinde karşılaştığı iki örnekten ve bu birimin nasıl bir uygulama yaptığından bahsedildi. Gülşen Şenol ve A. Sonad Karaveli tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarının aktarıldığı “Üniversite Giriş Sınavı Baraj Uygulaması” isimli sunuşta ise; Tıp ve Hukuk programlarına getirilen üniversite yerleştirme başarı sıralamasının mühendislik ve mimarlık bölümleri için de söz konusu olmasından dolayı, böyle bir uygulamanın mimarlık bölümlerine etkileri üzerine kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Komisyon ve çalışma gruplarının sunumlarında ise Mimarlık Eğitim Süreç ve Süreleri Çalışma Grubu adına sunumunu gerçekleştiren Murat Şahin; Milano’da yapılan çalıştayın sonuçlarının paylaşıp, mimarlık okullarının UIA ve UNESCO tarafından belirlenen 11 kritere karşı çıkmadıkları, bunları benimsediklerinin gözlemlendiğini aktardı. Seçkin Kutucu ve Özlem Erkarslan tarafından gerçekleştirilen Ücretli Çalışan Genç Mimarlar ve Mimarlık Ofisleri Çalıştay’ının sonuçlarının paylaşıldığı sunumda ise Erkarslan; eğitim, staj ve ofis şeklinde sınıflandırma yapılarak mezuniyet sonrası yeni mezunların yaşadığı fırsatlar ve zayıflıkları ortaya koydu. Konu ile ilgili veri ve araştırma eksikliğine rağmen gözlemlerin özellikle mimarlık okullarından yeni mezunların mimarlık ofis yaşamına entegre olması ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Mimari Tasarım Stüdyoları Çalışma Grubu adına sunumunu gerçekleştiren Demet Mutman ise; mimari tasarım stüdyolarında ne yapıyoruz sorusuyla yola çıkan çalışma grubunun, mimari tasarım stüdyolarını yeniden düşünme ve tartışma üzerine yaptıkları bir takım araştırmaları sundu.

Etiketler

Bir cevap yazın