4. Archifest Mimarlık Festivali 13-14 Ekim 2023 Tarihlerinde Yapılacak

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 13-14 Ekim 2023 tarihinde, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) binası içinde yer alan mekanlarda, 4. Archifest Mimarlık Festivali’ni düzenliyor.

Küratörlüğünü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sönmez’in yaptığı bu yılki festivalde mimarlığın bu yüzyılda kat ettiği yol ve sınırlarının tartışılması amaçlanıyor. Farklı alanlarından ve farklı disiplinlerden konuşmacıların yer alacağı festivalde sunumlar, paneller, çalıştaylar, performanslar ve konserler yapılacak.

Küratör Murat Sönmez tarafından oluşturulan ve “Ne değişti?” sorusu etrafında biçimlenen festival metni, farklı etkenler nedeniyle birçok alanda ve disiplinde köklü değişimlerin yaşandığı 21.yüzyıl bağlamında mimarlığın tasarım, üretim, etik, mimar kimliği, eğitim gibi alanlarında “Bir dönemin muhasebesinin” yapılmasına odaklanıyor.

Murat Sönmez Bursa Archifest için oluşturduğu festival metni şöyle:

İçinde olduğumuz yüzyıl, farklı etkenler nedeniyle birçok alanda ve disiplinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Teknoloji, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, ekonomi, salgınlar, doğal felaketler, toplumsal hareketlilik, vb. gibi farklı unsurlardan mimari düşünce ve üretimin tüm alanlarını etkilendi. Bu çerçevede, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen bu yılki festivalin ana teması, sade ama bir o kadar da kapsamlı bir soru etrafında şekilleniyor; “Ne değişti?” Başta mekânı tasarlama ve üretme koşullarımız olmak üzere, mimarlığın kentle ve ekosistemle olan ilişkilerinde, teknolojinin getirileriyle, mesleki etik alanında, toplumla ve kültürle kurduğu etkileşimde “Ne değişti?”.

Aslında “Ne Değişti?” sorusu, bir provokasyon bir çağrı niteliği taşıyor. Bu çağrı, bizler için güncel dünyanın sürekli değişen ve evrilen dinamiklerini anlama çabasının simgesel bir karşılığıdır. Böylece bu soru ile bu yüzyılda mimarlığın ve onun etkileşimde bulunduğu disiplinlerin bugüne kadar maruz kaldığı dönüşümleri kavramak ve yakın geçmişin, bugünün ve geleceğin mimarlığına yönelik tartışmalar oluşturarak bir çağın muhasebesini yapmak ve geleceği kucaklamak mümkün olacaktır.

Yapılacak değerlendirme ve tartışmalar, mimarlığı yeniden düşünmeyi ve çok daha fazlasını barındırıyor:

– Big data, yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, parametrik tasarım, vb. araçların/alanların mimarlık için nasıl bir etkileşim ağı oluşturduğu ve bu ağın, mimarlığın fiziksel ve dijital dünyadaki içeriğinde neleri değiştirdiği,
– Mimarlığın ekosistemle olan ilişkisinde nelerin değiştiği,
– Göç hareketlerinin ve demografik değişikliklerin mimarlıkta neleri değiştirdiği,
– Küresel kültür olarak tanımlanabilecek toplumlar arası etkileşimin mimarlıkta neleri değiştirdiği,
– Depremler ve çevresel felaketlerin neleri değiştirdiği,
– Artan şehirleşmenin ve ekonominin tasarım perspektifimizi nasıl dönüştürdüğü
– Mimarlık eğitiminde nasıl değişmesi gerektiği Archifest kapsamında yapılacak tartışmalar için önemli alt başlıklar olacak.

Dolayısıyla, “Ne değişti?” sorusu, teorik bir kavrayışın ötesinde, zamanımızın karmaşık dinamiklerini, etik düşünceleri, teknolojiyi, doğayı ve mimarlığın toplumsal sorumluluklarını anlama ve algılamanın kavramsal aracı olarak sadece bir tema değil, aynı zamanda bir vizyon oluşturma çabası; multidisipliner bir yaklaşımı teşvik eden, kapsayıcı bir diyalog platformu oluşturma girişimidir. Bu soru aynı zamanda, mimarlığın evrenselliği içinde yeni bakış açıları, yeni yöntemler ve yeni anlayışlar oluşturma yolu arayan, mevcut paradigmaları anlayarak bugünü ve geleceği tartışan, objektif veya olumlu biçimde yeniden düşünme cesareti gösteren herkesi; bir düşünce jenerasyonunu bir araya getirme girişimidir.

Etiketler

Bir yanıt yazın