36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Başladı

36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Gazi Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü ev sahipliğinde düzenleniyor.

Ülkemizde 36 yıldır kutlanan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dünya üzerinde 30’dan fazla ülkenin, resmen kutladığı bir gün. Başka bir deyişle de yaşanabilir bir kent yaratmak için, şehirciliğin ve aslında “iyi tasarlanmış” kentlerin önemini hatırlatan bir gün. Sadece plancıları, kentsel tasarımcıları ve mimarları değil toplumun genelini kentlerin nasıl dönüşeceğini düşünmeye çağırıyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü ev sahipliğinde düzenlediği kolokyumun açılışında TMMOB yönetiminin yanı sıra Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Büyükberber bir konuşma gerçekleştirdi. Çerçeve sunumu yapan Prof.Dr. Baykan Günay Ankara’nın mekan öyküsünü ele aldı.

Ahmet Kemal Aru’nun doğumunun 100. yılı anısına gerçekleşen panelde Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof.Dr. Zekai Görgülü, Prof.Dr. S. Güven Bilsel ve Yrd.Doç.Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu, Aru’nun şehirciliğini akademik hayatı ve uygulamalarından örnekler ile anlattılar.

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çankaya’nın Dünya Şehircilik Günü Bildirgesini sunduğu kolokyumun ilk günki konularından biri de neoliberal politikaların mekanı dönüştürme biçimleri oldu. Prof.Dr. Zekai Görgülü moderatörlüğündeki panelde yeni kentsel politikalar, kentsel dönüşümün sosyo-mekansal süreçlere etkisi ve İstanbul’un finans merkezi olma vizyonu konusu ele alındı.

Prof.Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğündeki panelde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına sunumu gerçekleştiren Mehmet Çaldıran, afet riskli alanlarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesini hedefleyen yasal düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı. Yasaların araçsallaşan yapısı ile ilgili sunumu ile Doç.Dr. Asuman Türkün, son dönemdeki yasal düzenlemelerin sosyal ve mekansal yansımaları üzerine önemli tespitlerde bulundu ve gayrimenkul sektörünün, gerçekte var olmayan konut talebi üzerinden arz yarattığını öne sürdü. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, kuramsal temellere dayandırdığı sunumunda kent mekanının sermayenin kendini yeniden üretmesi, hukuk ve rant kavramları üzerinde durdu. Şehir planlama öğrencileri, akademi ve uygulama alanında plancılar özellikle yeni yasa ile ilgili sorularını Çaldıran’a yöneltti. Yasanın yap-sat anlayışını destekleyen ve mülkiyete dayalı konut arzı politikasının devamı olduğu şeklinde eleştirel katkılar yapıldı.

7-9 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Şehircilik Günü, kentsel dönüşüm konusunu farklı yönleri ile ele alıyor. Başta kentli hakları olmak üzere, kent mekanının salt ekonomik nedenler ile dönüşümünü ele alan ve salt kar amaçlı politikalar sonucu çevresel sorunların oluşumu gibi konular üzerinden kentlerin dönüşümü ve değişim konuları tartışılacak. Ülkemizde, Dünya ülkelerinden farklı gelişen dönüşüm politikalarının nedenleri ve kırsal – kentsel mekânlarda yaratmış olduğu etkiler Dünya Şehircilik Günü’nde ele alınacak konular arasında.

Etiketler

Bir cevap yazın