10 Soruda Üçüncü Köprü

Gezi direnişi sürecinde forumlardan ortaya çıkan ve kenti ve yaşam hakkını savunan Kuzey Ormanları Savunma Grubu hazırladığı 10 soruda 3’üncü köprü broşürü hazırladı.

Broşürde, 3’üncü köprünün yapımı ve sonrasında yaşanacaklar doğa tahribatı ve kent yaşamı ile ilgili sorulara cevap verildi.

İki köprünün çözemediği trafiği üçüncü çözer mi?

Köprüler trafiği azaltmıyor aksine kendi trafiğini yaratıyor çünkü taşıdıkları yolcu değil araç. 1. Köprü açıldıktan sonra Boğaz’ı geçen insan sayısı yüzde 4 artarken Boğaz’ı geçen araç sayısı yüzde 200 arttı. İkinci köprünün açılışından bu güne kadar Boğaz’dan geçen insan sayısı yüzde 170 artarken araç sayısı yüzde 1180 arttı.

Transit geçişlerin üçüncü köprüye kaydırılması İstanbul trafiğini rahatlatır mı?

Bu gerekçe doğru değil. Çünkü 3. Boğaz Köprüsü’nün yapımına gerekçe gösterilen transit trafiğin boğaz geçişlerindeki payı sadece yüzde iki/üç.

Köprülerdeki bunaltıcı trafiğin sebebi nedir?

Kentte toplu taşımacılığa gereken önemin verilmemesi. Yolcuların yüzde 63’ünü taşıyan toplu taşıma araçlarının köprü trafiğindeki payı yüzde 10. Yolcuların yüzde 37’isini taşıyan özel araçların köprü trafiğindeki payı yüzde 90.

3. Köprü sadece Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde yaşıyanları mı etkiler?

3. Köprü İstanbul’un plansız ve sağlıksız bir biçimde kuzeye doğru genişlemesini teşvik eder, planlanmamış nüfus artışına ve yapılaşmaya yol açar.

3. Köprü İstanbul’da yaşayanları nasıl etkiler?

3. Köprü kentin kuzeyinde yoğunlaşan son doğal yaşam alanları üzerinde geri dönülmez yıkıcı sonuçlar yaratacak. Köprünün yapımı sırasında 2 milyon ağaç kesilecek. 3. Köprü’yle birlikte İstanbul ormanlarının üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Seller yaygınlaşacak; içme suyu havzalarının kirlenmesi ve erezyonla birlikte barajlardaki su oranı düşecek; geçimini ormandan sağlayan çok sayıdaki orman köylüsü yoksullaşacak; hava kirliliği artacak ve yaban hayatı daha da tahrip olacak.

3. Köprü sadece İstanbul’u mu etkiler?

3. Köprü Marmara Bölgesi’nin tamamını etkileyecek olan Kuzey Otoyolu projesinin bir parçası. Bu otoyol Kocaeli ve Çatalca havzalarındaki birinci sınıf verimli tarım topraklarının ve su havzalarının da tahribi ve yağmalanması anlamına gelecek.

3. Köprünün rantını kim yiyiyor?

Büyük inşaat şirketleri, arazi spekülatörleri, bankalar, petrol devleri, otomotiv şirketleri. Olağanüstü yetkiler yaratan kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte, İstanbul’da 250 bin yapının yıkılması planlanıyor. Daha şimdiden köprü güzergahı üzerindeki araziler el değiştirerek büyük sermaye grupları tarafından alınıyor.

3. Köprüyü savunan bilim insanı var mı?

Bugüne kadar hiçbir bilim insanı, bilimsel kurum ya da meslek örgütü 3. Köprü’nün İstanbul için bir ihtiyaç olduğunu savunmadı. Aksine 3. Köprü’nün İstanbul’a vereceği zararlar bilimsel açıdan kanıtlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bilim insanları ve mühendisler tarafından hazırlanan kentleşme planında bile 3. Köprü kente karşı bir tehdit olarak belirlendi.

Ulaşım sorununu çözmek için köprü yerine neler yapılmalıdır?

İki yaka arasında daha dengeli bir nüfus dağılımı yaratılmalıdır. Toplu taşımacılığın kalitesi artırılarak özel araç kullanımını caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Ayrıca İstanbul’da özellikle Boğaz geçişlerinde deniz, toplu ulaşım için başta gelen hızlı, etkin, rahat ve düşük maliyetli seçeneklerden biridir. Ancak iki yaka arasındaki toplu ulaşımda deniz ulaşımının payı düşük.

Peki niye bu ısrar?

3. Köprü İstanbul’un kuzeyinde planlanan yeni şehir, 3. havalimanı, ve Kanal İstanbul gibi pek çok kentsel rant projesine hizmet etmesi için yapılmaktadır. Bu bakımdan 3. Köprü projesi bir ulaşım projesi değildir.

Etiketler

Bir cevap yazın