Author Archives: Selin Güner

Mimarlık ve Tasarım Eğitimi Dijital Staj (MİTEDİS)

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı kapsamında sunulmuş olunan 120K195 numara ve “Pandemi / Afet Durumlarında Mimarlık ve Tasarım Eğitiminde Zamansal Devamlılığa Dayalı Çok Yönlü Staj Kurgusunun Dijital Süreç ve Algoritmik Model ile Yazılımın Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.