Author Archives: Özge Keskin

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Öğrencilerinden Sanal Sergi Açılışı

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf mimarlık öğrencileri COVID-19 pandemi nedeniyle stüdyo projelerini sanal bir sergi ile paylaşıyor. Doç.Dr. Alessandro Camiz ve Öğretim Asistanı Özge Özkuvancı tarafından yürütülen mimari tasarım stüdyolarında çalışan öğrencilerin gerçekleştirdiği bu sanal sergi, çevrimiçi dolaşarak stüdyo çalışmalarını inceleme olanağı sunuyor.