Author Archives: Fatih Çevik

Katılımcı, Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2021

‘Kadın İyileştirme Merkezi’ projesi kapsamında, mimarlığın toplumsal sorunlara çözüm olabilme yönünü ele alarak, kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri konusunda empatik ve düşünsel bir süreç tasarlanması beklenmektedir. Kadınların; özellikle pandemi süreci ile birlikte artan sorunlarıyla beraber, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kompleks bir proje üretilmesi amaçlanmıştır.