Katılımcı, Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2021

Katılımcı, Mimarhane Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi 2021

‘Kadın İyileştirme Merkezi’ projesi kapsamında, mimarlığın toplumsal sorunlara çözüm olabilme yönünü ele alarak, kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri konusunda empatik ve düşünsel bir süreç tasarlanması beklenmektedir. Kadınların; özellikle pandemi süreci ile birlikte artan sorunlarıyla beraber, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kompleks bir proje üretilmesi amaçlanmıştır.

PROJE RAPORU

KENTSEL HAFIZANIN DEĞİŞİMİ

Adana’nın ve özele inildiğinde tasarım alanının sahip olduğu mekânsal problemlerin birçoğu geçmişte var olan birtakım kullanım alışkanlarının yani “kentsel belleğin” çeşitli idari kararlar ile değişime (tahribata) uğramış olmasından kaynaklanmaktadır. Kentsel hafıza sorununun uygun çözümü (geri dönüşümü) ise ”yeniden üretim” teması ile geçmişten günümüze yok olmaya başlamış olan geleneksel sanatların, kadınların bakış açısından irdelenerek yeniden kente kazandırılmasıdır.

YENİDEN ÜRETMENİN AMACI…

Cumhuriyet tarihi boyunca Adana kentinde yıllara göre kadının konumu ve kadın nüfusu detaylı olarak incelenmiştir. Milli mücadeleden günümüze kadarki süre zarfında kadınların dönemin çeşitli zorluklarla ve sorunlarla nasıl mücadele ettiği gözlemlenmiştir.

Günümüz zamanına gelindiğinde ise teknolojinin ve sanayinin ilerlemesi ile Adana’ya ait kültür, sanat, tarih ve yerel meslekleri önemli ölçüde unutulmuştur. Bununla birlikte sosyal çevre azalmış ve insan ilişkileri zayıflamıştır. Bu bağlamda kadınların topluma yeniden kazandırılması, sosyal çevrenin oluşturulması için Adana geleneksel sanatlarının inovasyonu ile yeniden canlandırılarak Adana tarihi ve kültürüne empati yaparak kadınların hobi, meslek, sosyal çevre, grup çalışmaları ile arkadaş ilişkileri güçlendirilmekte ve kendi ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması, tasarlanan tesisin amacı olmuştur.

AÇIK VE YARI AÇIK ALANLAR

İki anayol kesişiminde bulunan açık sergi alanı üst kotlarda bulunan pergolalar ile bütüncül bir yapıdadır. Gelen ziyaretçiyi güçlü bir şekilde kavrayan pergolalı sistem, kullanıcıyı yaya akslarına aktarmaktadır.

Zemin kotunda bulunan yeşil dokular kullanıcıların kaynaşmasını sağlamakta önemli role sahiptir. Yeşil doku; yatay mimarinin sağladığı kolaylık ile zemin kotundan yükseltilerek her kattaki kullanıcı yaşantısına dahil edilmektedir.

KAPALI ALANLAR

İdari birim, sosyal ortamın oluştuğu konukevi, sanatın icra edildiği atölyeler, eserlerin satıldığı satış mağazaları, gösteri salonu, kullanıcıları bilgilendirmek için müze, restoran, sağlık birimi, kreş, kapalı otopark…

İKLİM, MİMARİ TAVIR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kadınlar için tasarlanan iyileştirme merkezi, tesis içinde akslar sayesinde rahatça alanı tanımlayabileceklerdir. Çevresindeki dikey kentleşmenin aksine yatay mimari, sıcak iklim nedeni ile aktif rüzgarı alabilmek için parçalı kütle tasarımı, arazinin yetersiz ışık alması nedeni ile geniş cam yüzeyler ve beyaz duvarlar tercih edilmiştir.

Aktif trafik sebebi ile oluşan gürültü, ağaçlardan oluşan ses bariyeri ile en aza indirilmiştir. Alt ve üst kotlarda kullanılan yeşil dokunun, ortam sıcaklığını yaklaşık olarak 3°C düşürmesi amaçlanmıştır. Yeşil doku kendi ihtiyacını yağmur suyunun tekrar kullanılmasından sağlamaktadır.

Taşıyıcı sistemde geri dönüştürülmüş çelik malzeme kullanılmıştır. Yarı açık mekanların örtüsünde ise yakın çevreden elde edilen ahşap malzeme kullanılmıştır ve güneş panellerine yer verilmiştir. Günümüzde iklim değişikliğinin ve sıcak mevsimin artması sebebi ile çelik üzerine yangına dayanıklı malzemeler kullanılmıştır. Yangın senaryolarının tatbikatı belirlenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın