Author Archives: Bahar Durmaz

Dokuz Eylül Üniversitesi mimarlık bölümü 2002 mezunuyum...İzmir Yüksek Teknolojisi'nde kentsel tasarım bölümünde yüksek lisansımı yaptıktan sonra 2008 yılında Nottingham Üniversitesi'nde kentsel mekan ve yaratıcılık üzerine çalıştığım doktoraya başladım...Yüksek Teknoloji'de mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Halen Nottingham- Üniversitesi Mimarlık bölümünde doktoraya devam etmekte ve aynı zamanda bülümdeki bazı lisans ve yüksek lisans derslerinde asistanlık yapmaktayım.