Author Archives: Ali Sevim

Fabrika’dan Ada’ya: Bomonti

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde endüstrileşme girişimlerinin en yoğun yaşandığı yer, devlet gücünün merkezi olan başkent İstanbul ve yakın çevresiydi. 1850’den sonra Osmanlı İmparatorluğu endüstrisinin merkezi haline geldi. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında bulunan endüstri işletmelerinin %55’i İstanbul’da yer almaya başladı. Endüstri Devrimi’nin sadece teknolojik bir devrim olmadığı, aynı zamanda insanların düşünce ve yaşam biçimini […]

Boşluk ve Estetik

“Boşluk, içerisinde derin anlamlar taşıyan doluluktur. Zıtlıkların var olduğu ve bu zıtlıkların birbirlerini var etmesi durumu estetik anlayışa da yansımış, boşluğun estetik bir olgu halinde görülmesi gündeme gelmiştir.”