Ömer Fethi Gürer: “Mimarların İşsizlik Sorununu Çözün”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “mimarların işsizlik sorununun çözümü için kamuda istihdamın artırılması önerisine ilişkin” soru önergesi yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mimarlık fakültelerinden mezun olanların sayısının her geçen yıl arttığını, her yıl ortalama sekiz bin mimarlık öğrencisinin mezun olduğunu ve bu mezunların son yıllarda ne kamuda ne de özel sektörde iş bulabildiğini ifade etti. Kamuda bu yıl 29 mimar kadrosu açıldığını belirten Gürer, mimarların en çok atama beklediği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise bu yıl yaptığı ikinci atamalarda sadece bir mimarı istihdam ettiğini vurguladı.

Kamuda 2012 yılında 249, 2013 yılında 199, 2014 yılında 60, 2015 yılında 80, 2016 yılında 50 mimar ataması yapılırken, (bu rakamın) 2017 yılında 43’e ve 2018 yılında da 29’a gerilediği belirtilmektedir.

TÜİK verilerine göre, mimarlık fakültelerinden mezun olanların işsizlik oranlarının 11.6 civarında seyrettiğini ve bu oranın, yüzde 10.6 olarak hesaplanan Türkiye’deki genel işsizlik oranının da üzerinde olduğunu kaydeden Milletvekili, özel sektörde üretimin neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle mimarların ciddi bir işsizlik sorunu yaşadığını belirtti.

Gürer, “Sorunun çözümüne ilişkin mimarlar için merkezi veya sözleşmeli alımların artırılması, en az 1000 kişilik mimar alımı yapılması ve yaptırımın bir an önce gerçekleşmesi için bir çalışma var mıdır? 2019 yılında yeni alım için kurumlara kadro verilmesi düşünülmekte midir?” sorularına yanıt istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, soru önergesine cevaben, “kamu kurum ve kuruluşlarında ve mahalli idarelerde Teknik Hizmetler sınıfında mimar unvanlı memur statüsünde kadroların mevcut bulunduğunu” söyledi.

Kurum ve kuruluşlar hizmet ihtiyaçları çerçevesinde ihtiyaç duydukları kadroları ihdas veya boş kadro değişikliği yolu ile temin edebilmektedir. Bu çerçevede kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ve hizmet gerekleri gözetilerek kurumsal talepler değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan mahalli idarelerde kadro ihdası Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiş olup sayıca belirlenen teknik personel kategorisi içinden önemli ölçüde mimar istihdamına olanak bulunmaktadır. Kadrolu ve/veya sözleşmeli mimar istihdamına dair karar ve sayı ilgili mahalli idarenin yetkili organlarının takdirinde bulunmaktadır.

1 Yorum

Bir cevap yazın