İhsan Bilgin Dekanlık Görevinden Ayrıldı

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı İhsan Bilgin üniversitedeki dekanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yönetim değişikliğine gidiyor. Fakülte Dekanı İhsan Bilgin, görevinden ayrıldığını açıklayarak yeni dekanın görevine başlayacağı sonbahar dönemine kadar dekanlık görevini geçici olarak Üniversite Rektörü’nün devam ettireceğini bildirdi.

İhsan Bilgin yönetim değişikliğini fakülte öğretim kadrosuna aşağıdaki mesajla duyurdu:

Mimarlık Fakültesi’nin değerli mensupları,

Yüksek öğretimin ve üniversitemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar fakültenin idaresinin üzerinde mutabık kaldığımız ve alıştığımız şekilde sürdürülmesini güçleştirmekle kalmayıp olanaksız hale de getirdi. Koşulların teşhisinde uyum içinde olduğumuz üniversitenin yönetim organlarıyla kanaat birliği içinde, Mimarlık Fakültesinde bir yönetim değişikliğinin gerekli ve faydalı olacağı görüşüne uygun olarak, benim dekanlık görevini bırakmamın uygun bir çözüm olacağı konusunda anlaştık. Üniversite yönetimi yeni dekan aranması sürecine katkıda bulunmam konusunda kararlı ve ısrarlı olmuştur. Bu çerçevede yeni Mimarlık fakültesi dekanının atanacağı sonbahar aylarına kadar geçecek sürede dekan vekilliği görevini yasal prosedürler ve temayüller gereği geçici olarak üniversite rektörü üstlenecektir. Hem fakültem, hem şahsım adına en doğru, hayırlı karar olduğuna inandığım bu kararı sizlere duyururken fakültenin başarılarındaki değerli ve vazgeçilmez katkılarınız için teşekkür ediyor 2014-15 ve izleyen akademik yıllar ve devamı için en iyi dileklerimi iletiyorum.

Bir cevap yazın