+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Mimarlar Odası'ndan Değişiklik Yapılan Yönetmelikler ile İlgili Duyuru

12 Nisan 2012, 09:27
  defa okundu.

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

Konuyla ilgili Mimarlar Odası'ndan gelen açıklama şu şekilde:

"3 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve 'Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile yapılan değişiklikler sonucunda, proje müelliflerinin projesiyle birlikte Oda'dan alacakları 'oda kayıt belgesi'ni yapı denetim kuruluşuna sunmaları ve fenni mesullerin de üstlenecekleri her sorumluluk için Oda'dan alacakları 'oda kayıt belgesi'ni ruhsat düzenleyen idareye sunmaları yönünde kural getirilmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde proje müellifi ve fenni mesul (TUS) olarak sorumluluk üstlenen üyelerimizin, üstlendikleri her iş için "oda kayıt belgesi"ni Oda'mızdan almaları zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan Anayasa'nın 135. maddesi ile 6235 sayılı Kanunun düzenlemelerindeki amaçlara dayalı olarak ve yine Anayasa'nın 123 ve 124. maddeleri hükümleri çerçevesinde yönetmelik düzenleme yetkisi çerçevesinde Odamız yönetmelik düzenlemeleri yapmaktadır.

6235 sayılı Yasanın 13. ve 39. maddelerine dayalı olarak hazırlanıp, Oda Genel Kurulu kararı ile kabul edilen ve 2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 'serbest mimarlık hizmetleri üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve uygulamaların tarifini' göstermek üzere düzenlenmiş olup, diğer yönetmelikler gibi Anayasa'nın 135.maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu'nda tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çıkarılan Yönetmeliklerden biridir.

Yönetmeliğin amacı; 'mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak' şeklinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 2. maddesi uyarınca, 'Bu yönetmelik, serbest mimarlık hizmeti üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve uygulamaları...' kapsamaktadır. Mimarlar Odası bu yönetmelik hükümlerine göre 'Mimarlık hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak' amaçlarıyla 'mesleki denetim uygulamasını' yürütmektedir.

Yönetmelikte yapılan düzenlemelerle tanımlanan mesleki denetim, mimarların mesleki faaliyetlerinde uymakla yükümlü olduğu kuralları içermekle birlikte aynı zamanda yönetim kurullarının da uygulamakla yükümlü olduğu bir düzenleme olup, mimarlık hizmetlerinin verilmesinde haksız rekabete yönelik en önemli mücadele aracı olarak, mesleğin ve meslektaşların haklarının korunmasında taviz verilmeden sürdürülmesi gerekli bir uygulamadır.

Bu kapsamda mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, gibi amaçlarla, bugüne değin başarıyla sürdürülen mesleki denetim uygulamalarının, 2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği çerçevesinde devam etmektedir.

Üyelerimizin; üstlenecekleri proje müellifliği, şantiye şefliği ve fenni mesuliyet sorumluluklarına yönelik olarak; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanmış olan ve üstlenilen her iş için, ruhsat düzenleyecek idarelere ve yapı denetim kuruluşlarına teslim edilmesi gereken 'Oda Kayıt Belgelerini' ilgili Mimarlar Odası birimlerinden alabileceklerini; TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, iş sahibinin, yapı denetim kuruluşlarının, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin isteklerine bağlı olmaksızın, bu yönetmelik kapsamındaki tüm serbest mimarlık hizmetlerini Mimarlar Odasının mesleki denetimine sunmakla yükümlü olduğunu bilgilerinize sunarım."

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
7 gün içinde en çok
Okunan Yorumlanan
İlgili Haberler