Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü, "Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması"nı düzenliyor.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne dayanılarak Serbest Ulusal ve Tek Kademeli olarak düzenlenen “Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması”dır.

Yarışmanın konusu; İstanbul İlinin Topkapı, Fındıkzade ve Göztepe semtlerinde ekli haritalarda belirtilen yerlerde yaya üst geçitleri fikir projelerinin elde edilmesidir.

Yarışma Alanları
Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması alanları olarak aşağıdaki yerler belirlenmiştir.

– Zeytinburnu D100 Karayolu, Topkapı Mevkii
– Fatih Millet Caddesi Fındıkzade Mevkii
– Kadıköy D100 Karayolu Göztepe Mevkii

Katılım Koşulları
Yarışmacıların Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Şartnamesini elde edebilmek için Şartname ve eklerinin bedeli olan 90 TL’yi Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurum Tahsilatları 99010 Hesabı’na (yarışma ekibinde yer alacak şahıslardan herhangi birinin adına olmak üzere) “Şartname Bedeli” olarak yatırmış olmaları gerekmektedir. Şartname alabilmek için almış oldukları dekontu ve ibb.gov.tr adresinden temin edebilecekleri “Teslim Alındı Belgesi”ni (2 nüsha halinde) eksiksiz doldurulmuş olarak 18/09/2009 Cuma günü, saat 16.00’ya kadar Gençtürk Cad., Ağa Yokuşu Sokak., No:27, Laleli, Fatih/İstanbul adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

– Yarışmaya ekip başı mimar olmak üzere aralarında en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir inşaat mühendisi bulundurmak koşulu ile TMMOB mimarlar odası, şehir plancıları odası ve inşaat mühendisleri odasına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilirler,
– Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak,
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
– Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel koşullara uymak,
– İdarece satışa sunulan şartnameyi satın alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,
– Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilir.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri

Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Şaban Erden, Genel Sekreter Yardımcısı
Yakup Demirhan, Boğaziçi İmar Müdürü
Yahya Baş, Başkan Danışmanı
Mehmet Yıldırım, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Asli Jüri Üyeleri
Ali Işık Aydemir, Y.Mimar, DGSA
Cemal Akça, İnşaat Y. Müh., YTÜ
Harun Batırbaygil, Y.Mimar, YTÜ
Kaya Özgen, İnşaat Y. Müh., İTÜ
Kevser Üstündağ, Y.Şehir Plancısı, MSÜ
Nilgün Erkan, Y.Şehir Plancısı, YTÜ
Sinan Mert Şener, Y.Mimar, İTÜ

Yedek Jüri Üyeleri
Esin Köymen, Mimar, YTÜ
Sırma Turgut, Y.Şehir Plancısı, YTÜ
Mehmet Murat Çalık, Şehir Plancısı, İTÜ
Hasan Kahraman, İnşaat Müh., İTÜ

Raportörler
Nesligül Ünal, Y.Mimar, MSÜ
Murat Şahin, Mimar, TÜ

Raportör Yardımcısı: Esra Keleş, Mimar, YTÜ

Ödüller
Jüri üç bölgede yer alan üst geçit tekliflerini ayrı ayrı değerlendirip, ayrı ayrı ödüllendirecektir. Dolayısıyla yarışmacılardan her üç (3) yer için de ayrı ayrı proje geliştirmeleri istenmektedir

Zeytinburnu D100 Karayolu, Topkapı Mevkii
Ödüller
Birinci Ödül:
 25.000 TL
İkinci Ödül: 20.000 TL
Üçüncü Ödül: 15.000 TL

Mansiyonlar
Birinci Mansiyon:
 10.000 TL
İkinci Mansiyon: 10.000 TL
Üçüncü Mansiyon:
 10.000 TL

Fatih Millet Caddesi Fındıkzade Mevkii
Ödüller
Birinci Ödül:
 20.000 TL
İkinci Ödül: 15.000 TL
Üçüncü Ödül: 10.000 TL

Mansiyonlar
Birinci Mansiyon:
 7.500 TL
İkinci Mansiyon: 7.500 TL
Üçüncü Mansiyon: 7.500 TL

Kadıköy D100 Karayolu Göztepe Mevkii
Ödüller
Birinci Ödül:
 20.000 TL
İkinci Ödül: 15.000 TL
Üçüncü Ödül: 10.000 TL

Mansiyonlar
Birinci Mansiyon: 
7.500 TL
İkinci Mansiyon: 7.500 TL
Üçüncü Mansiyon: 7.500 TL

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin ve jüriye üye seçilenlerin alacakları ücretlerinin %5’i kesilerek Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numaralarına yatırılacaktır.

Ödüller sonuçların gazete ile ilanından sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gidereler Müdürlüğü tarafından en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara ödenecektir.

Yarışmayı Düzenleyen İdare: İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı  Projeler Müdürlüğü
Posta Adresi: Gençtürk Cad., Ağa Yokuşu Sok.,No:27, Laleli Fatih/İSTANBUL
İrtibat Telefon Numarası: (0212) 512 03 03-512 82 81
Faks Numarası: (0212) 514 10 16
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Yer Görme Belgesi: Yarışmacılardan yer görme belgesi istenmeyecektir.

Teslim Koşulları
Proje ve ekleri 06/10/2009 günü saat 17:00’ye kadar Haliç Kongre Merkezi, Eski Karaağaç Cad., Sütlüce/İstanbul adresine elden teslim edilecektir. Ayrıca PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu durumda yukarıda belirtilen teslim günü ve saatten önce gönderilmiş olmaları ve teslim tarihli makbuzu da içermesi koşuluyla en geç 3 gün içinde idareye ulaşan projeler değerlendirmeye alınacaktır. Bu tarihten sonra gelen projeler bir tutanakla belirlenecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.

Sonuçların İlan Şekli
Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, idare tarafından 30/10/2009 günü Kamu İhale Bülteninde, ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında ve tüm ülkede dağıtım yapılan iki (2) adet günlük gazete, internet ortamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde (www. İbb.gov.tr adresinde) ilan edilecek, ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara posta ile gönderilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 19 Haziran 2009
Şartname Alımı İçin Son Tarih: 18 Eylül 2009
Sorular İçin Son Tarih: 22 Temmuz 2009
Soru Cevap Çalışmaları: 23 – 24 Temmuz 2009
Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 31 Temmuz 2009
Teslim Tarihi: 06 Ekim 2009
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 19 Ekim 2009
Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2009
Kolokyum: 09 Kasım 2009, 17:00 – Haliç Kongre Merkezi, Eski Karaağaç Cad., Sütlüce – İstanbul

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 15 (on beş) gün süre ile Haliç Kongre Merkezi, Eski Karaağaç Cad., Sütlüce/İstanbul adresinde sergilenecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın