Özel Alman Lisesi Ek Yapıları Mimari Proje Yarışması

Özel Alman Lisesi'nin ek yapı ihtiyaçlarına yönelik mimari projenin elde edilmesi için açılan davetli yarışmanın proje teslim tarihi 9 Eylül 2015

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI

Kuruluşu 1868 yılına dayanan Türkiye’nin en köklü eğitim kurulumlarından ve geleneksel Türk-­‐Alman dostluğunun eğitim alanındaki en güçlü göstergelerinden biri olan, ülkemize çok sayıda önemli şahsiyetler kazandırmış Özel Alman Lisesi’nin tarihine ve ardına yakışır, kurumun “marka” olmuş değerini yansıtacak, okulun spor salonu ve ilave derslikler gibi fonksiyonları içerecek ek yapı ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bir mimari projenin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yarışma çerçevesinde Özel Alman Lisesi Ek Yapılarına ilişkin tasarımlar elde edilirken, ekonomik, özgün ve nitelikli yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. Önerilecek çözümlerde maliyet – kalite dengesinin göz önünde tutulması beklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu mimari proje yarışması, İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği tarafından “davetli ve tek aşamalı” bir yarışma olarak düzenlenmiştir. Yarışmada izlenecek yöntemde, yasal bağlayıcılığı olmamakla beraber, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” hükümlerinden yararlanılmıştır.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Matthias KÖHLE, İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Mithat CİN, İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Aylin GÜNERİ, Y. Mimar, İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Vekili

Asli Jüri Üyeleri

 • M. Cem ALTUN, Y. Mimar, Y. Doç. Dr., İTÜ
 • Oğuz Cem ÇELİK, Y. İnşaat Müh., Prof.Dr., İTÜ
 • Hüseyin KAHVECİOĞLU, Y. Mimar, Doç. Dr., İTÜ
 • Yegân KAHYA, Y. Mimar, Prof. Dr., İTÜ
 • Sait Ali KÖKNAR, Y. Mimar, Y. Doç. Dr., İTÜ

Raportörler

 • Şebnem ŞOHER, Y. Mimar, İTÜ
 • Benek ÇİNÇİK, Y. Mimar, İTÜ

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Konu açıklama toplantısı ve yarışmanın başlangıcı: 3 Temmuz 2015
 • Katılımcı ekip listesinin davetlilerce idareye bildirilmesi: 8 Temmuz 2015
 • Soru sormak için Son Gün: 15 Temmuz 2015
 • Soru-Cevap toplantısı: 22 Temmuz 2015
 • Ara Sunum: 5 Ağustos 2015
 • Projelerin teslimi: 9Eylül 2015
 • Final Sunumu: 11 Eylül 2015
 • Yarışma sonuçlarının ilanı: 16 Eylül 2015
 • Kolokyum ve ödül töreni: 18 Eylül 2015

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: İstanbul Özel Alman Lisesi İdare Derneği
Adres: Yörük Çıkmazı No. 13 Tünel – Beyoğlu, İstanbul
Telefon: 0212 245 13 90

Etiketler

Bir yanıt yazın