ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampüs Yönetim Binası, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampüs Yönetim Binası, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi yapı grubunda yer alacak binaların mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilmesi için ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Mimar ve Mühendis Odaları Birlikleri'nin Mimarlar Odaları'na kayıtlı mimarları arasında serbest ve tek kademeli olarak yarışma düzenlenmiştir.

Ödüller:

1. Ödül: 15 Milyar TL.
2. Ödül: 12 Milyar TL.
3. Ödül: 9 Milyar TL.

Üç Mansiyon: Her birine 5 Milyar TL.

Jüri:

Danışman Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ural Akbulut (ODTÜ Rektörü)
Prof. Dr. Ahmet Acar (ODTÜ Rektör Yardımcısı)
Öğr. Gör. Erhan Acar (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
Prof. Dr. Rüknettin Oskay (ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü)
Müh. Zafer Önder (ODTÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı)
Serin Selçuk (Mimar-İTÜ)

Asıl Jüri Üyeleri

Yıldırım Yavuz (Y.Mimar-ODTÜ-Jüri Başkanı)
Ekrem Bodamyalızade (Mimar-ADMMA)
Gönül Evyapan (Y.Mimar-ODTÜ)
Hüseyin İnan (Mimar-İTÜ)
Selahattin Önür (Y.Mimar-ODTÜ)
Ayşen Savaş (Y.Mimar-ODTÜ)
Süha Sevük (Y. İnşaat Mühendisi-ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

Tarkan Davulcu (Mimar-İTÜ)
Güven Arif Sargın (Y.Mimar-ODTÜ)

Raportörler

Baykan Günay (Y. Şehir Plancısı-ODTÜ)
Serdar Özbay (Y. Şehri Plancısı-ODTÜ)

İletişim Bilgileri:
Tabak Derviş Sokak No:3/1 Köşklüçiftlik – Lefkoşe
Tel: 0 392 228 66 39
Faks: 0 392 228 65 58

Yarışma 18.12.2002 Çarşamba günü başlayacaktır. Şartname bedeli 100.000.000 TL’dir. Yarışmacılar T.C. İş Bankası Lefkoşe Şubesi nezdindeki 6800 36990 1023114 numaralı hesaba anılan tutarı yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0 312 2101250) ile sunduklarında Şartname CD’si kendilerine verilecek ya da postalanacaktır. İsteyen yarışmacılar, ödenti makbuzu ile birlikte, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü adresine (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Sekreterliği) başvurarak Şartname CD’si temin edebileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan yarışmacılar, ödenti makbuzu ile birlikte başvurarak Şartname CD’sini Tabak Derviş Sokak No:3/1
Köşklüçiftlik -Lefkoşe (Tel: 0.392.2286639 Faks: 0.392.2286558) adresinden alabileceklerdir. Başvurular 03.02.2003 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

Projeler 18.03.2003 Salı günü saat 20.00’ye kadar teslim edilecektir. Ankara’dan katılan yarışmacılar projelerini, bu süre sonunda ambalaj içinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü adresine (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Sekreterliği) imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan yarışmacılar, projelerini aynı gün ve saatte, Tabak Derviş Sokak No:3/1 Köşklüçiftlik – Lefkoşe (Tel: 0.392.2286639 Faks: 0.392.2286558) adresine yine imza karşılığı teslim edeceklerdir. Türkiye’de Ankara ili dışından katılanlar 18.03.2003 Salı günü saat 20.00’den sonra olmamak koşuluyla kargo veya postayla gönderebileceklerdir. Posta ve kargoyla 20.03.2003 günü saat 17.00’den sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şartname

Etiketler

Bir cevap yazın