İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları çerçevesinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

Ödüller:

1. Ödül: 17.687.040.000.-TL
2. Ödül: 14.739.200.000.-TL
3. Ödül: 11.791.360.000.-TL
1. Mansiyon: 5.895.680.000.-TL
2. Mansiyon: 5.895.680.000.-TL
3. Mansiyon: 5.895.680.000.-TL
4. Mansiyon: 5.895.680.000.-TL
5. Mansiyon: 5.895.680.000.-TL

Ayrıca, jüri tarafından satın almaya değer bulunan projeler için 15.000.000.000.-TL ayrılmıştır.

Juri:

Danışman Jüri Üyeleri

Ali Müfit GÜRTUNA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa SARIGÜL, Şişli Belediye Başkanı
Prof.Dr. Adem BAŞTÜRK, İstanbul BB Genel Sekreteri
Basri METE, Mimar, İstanbul BB Genel Sekreter Yard. (Planlama ve İmar)
Ali Yılmaz ÖRNEK, Mimar, İstanbul BB Başkanlık Danışmanı
Prof.Dr. Ahmet C.YILDIZCI, Orman Y.Müh. (Peyzaj Mimarı)
Kevork ÇİLİNGİROĞLU, Makina Y.Müh. (Serbest)
Prof.Dr. Yahya KARSLIGİL, Elektrik Y.Müh. Prof.Dr.
Abdurrahman KILIÇ, Makina Y.Müh. (Güvenlik Uzmanı)

Asıl Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Emre AYSU, Y.Mimar – Kent Plancısı (YTÜ)
Prof.Dr. Cengiz ERUZUN, Y.Mimar (MSÜ)
Dr.Doğan HASOL, Y.Müh. Mimar (Serbest)
Prof.Dr. Necati İNCEOĞLU, Y.Mimar (YTÜ)
Prof.Dr. Erol KULAKSIZOĞLU, Y.Müh.Mimar (İTÜ)
Prof.Dr. Hakkı ÖNEL, Y.Mimar (YTÜ)
Prof.Dr. Zekeriya POLAT, İnşaat Y.Mühendisi (YTÜ)
Doğan TEKELİ, Y.Müh. Mimar (Serbest)
Prof. Dr.Remzi ÜLKER, İnşaat Y.Mühendisi (İTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

Prof.Işık AYDEMİR, Y.Mimar (YTÜ)
Prof.Dr. Harun BATIRBAYGİL, Y.Mimar (YTÜ)
Prof.Dr. Kutay ÖZAYDIN, İnşaat Y.Mühendisi (YTÜ)

Raportörler

Sabiha KAYALI, Mimar
Mukadder ÇETİZ, Y.Şehir Plancısı – Kent Tasarımcısı
Nigar GÜRSOY, Bilgisayar İşl.

Yarışma Takvimi

15.01.2001: Yarışmanın ilanı ve başlaması
19.02.2001: Soru sorma için son gün
14.05.2001: Projelerin teslimi
21.05.2001: Jüri toplantısı

Not: Yarışma şartnamesinin alınacağı adres ve bedeli 15 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince açıklanacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın