İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

İnegöl Belediyesi'nin hizmet binasının tasarlanması amacıyla açılan yarışmaya proje teslim etmek için son tarih 24 Mayıs 2016.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma İnegöl Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Bursa ili İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan İnegöl H23 D16 D1B pafta 218 ada 4 parselde bulunmaktadır. Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan İnegöl Belediyesi Hizmet Binası mimari tasarım projelerinin elde edilmesi işidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı mimar olacaktır)
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • İnegöl Belediyesine yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • İnegöl Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı : 2 Mart 2016, Çarşamba
 • Soru sormak için son tarih : 24 Mart 2016, Perşembe
 • Cevapların ilanı : 28 Mart 2016, Pazartesi
 • Yer görmek için son tarih : 22 Nisan 2016, Cuma
 • Projelerin teslimi : 24 Mayıs 2016, Salı, saat 17.00
 • Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi : 26 Mayıs 2016, Perşembe
 • Jüri çalışması başlangıcı : 30 Mayıs 2016, Pazartesi
 • Kolokyum : 5 Haziran 2016, Pazar, saat 16.00

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Alinur AKTAŞ, İnegöl Belediye Başkanı
 • Adil KANSU, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı
 • Suat GÜLÇİMEN, Makine Mühendisi
 • Murat MEMLÜK, Peyzaj Mimarı
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Nurbin PAKER, Mimar, (Jüri Başkanı)
 • Cem SORGUÇ, Mimar
 • Güven ŞENER, Mimar,
 • Fatih YAVUZ, Mimar
 • Adem BAKIR, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Ayhan ABANOZCU, Mimar
 • Kaya SÖNMEZLER, Mimar
 • Banu ERİM, İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Başak ARSLAN, Mimar
 • Murat Doğan YAZLI, İnşaat Mühendisi

Raportör Yardımcıları

 • Zeynep KAÇAR, Peyzaj Mimarı

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül: 50.000 TL
 • 2. Ödül: 35.000 TL
 • 3. Ödül: 20.000 TL
 • Mansiyon 15.000 TL (4 adet eşdeğer)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.inegol.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi : İnegöl Belediyesi, Ziraat Bankası İnegöl Şubesi
IBAN: TR79 0001 0000 6710 8274 1050 01

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme için (şartnameye uygun proje teslim eden katılımcılara) en yüksek devlet memurunun gündeliği kadar ödeme yapılacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : İnegöl Belediyesi
Adres : Atatürk Bulvarı Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi No: 1 İnegöl, BURSA
Telefon : +90 224 711 94 14 – 715 10 10 Dâhili: 1316-17-18 -19-20 Etüt Proje Müdürlüğü
E-posta : yarisma@inegol.bel.tr
Fax : +90 224 711 92 01
Web : www.inegol.bel.tr
Banka hesap bilgisi : İnegöl Belediyesi, Ziraat Bankası İnegöl Şubesi
IBAN: TR79 0001 0000 6710 8274 1050 01

Etiketler

Bir cevap yazın