Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi Yarışması

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi için bir mimari yarışma düzenliyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi”sinin hazırlanması işini “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içinde yer alan mevcut müzenin yanına yapılması düşünülen “Kabatepe Tanıtım Merkezi’nde”, hazırlanacak bir senaryo çerçevesinde; savaşın öncesi, savaşın yaşandığı an ve savaşın sonrası, tecessüm ettirilerek, senaryoda öngörülen panoramik, simülasyon, animasyon ve diğer sunum teknikleri kullanılmak suretiyle, 1915 Çanakkale Deniz, Kara ve Hava Savaşları alana gelen ziyaretçilere anlatılacak, sergilenecek, hayalen yaşatılacaktır.

Bu çerçevede fikir projesi yarışması ile ilgili yarışma ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. İlgilenenler, yarışma şartnamesi ile ilgili olarak resmi gazeteden ya da Bakanlık ve Genel Müdürlük WEB adreslerinden bilgi alabileceklerdir.

“Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kabatepe Tanıtım Merkezi Fikir Projesi”nin hazırlanması işi Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Katılım Esasları 
1. Yarışmaya katılacak isteklinin ihaleye katılmaktan men cezalısı durumunda olmamak,
2. İşin niteliği gereği Yarışmacının ekibinde yarışma konusunda danışmanlık hizmeti aldığı inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimari, elektrik-elektronik mühendisi veya bilgisayar mühendisi, tarih uzmanı, gösteri sanatları uzmanı, makine mühendisi, müze, resim ve heykel uzmanı, vs. meslek grupları yer alacaktır. Yarışmacılar sunacakları projeye göre ekiplerinde bu meslek mensuplarının hangilerinin yer alacağına kendileri karar, vereceklerdir. Yarışma ekibinde yer alan meslek mensuplarının ilgili meslek odalarına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,
3. Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
4. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
5. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
6.Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmemek,
7.Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
8. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: Resmi Gazete Yayın Tarihi
Şartname Satış Tarihi Başlangıcı: 07 Ocak 2009
Son Soru Sorma Tarihi: 28 Ocak 2009
Cevapların Gönderilme Tarihi: 07 Şubat 2009
Yer Görmek için Son Tarih: 23 Şubat 2009
Proje Teslim Tarihi: 14 Mayıs 2009
Jüri Değerlendirme Tarihi: 22 Mayıs 2009
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 09 Haziran 2009
Sergi Başlangıç Tarihi: 22 Haziran 2009
Kolokyum Tarihi: 27 Haziran 2009

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır.

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri
Prof.Dr. Ferit Özşen (Heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel San. Üni. Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. İskender Pala (Edebiyatçı, İstanbul Kültür Üni. Öğretim Üyesi)
Vehbi Vakkasoğlu (Araştırmacı-Yazar)
Niyazi Birinci (Araştırmacı-Yazar)
Prof.Dr. Cevdet Küçük (Emekli Tarihçi, Marmara Üniversitesi)

Asil Jüri Üyeleri
Mustafa Eldemir (İnşaat Mühendisi, Çevre ve Orman Bakanlığı)
Demet Gülhan (Mimar, İller Bankası-Mimarlar Odası)
Yrd.Doç.Dr. Mithat Atabay (Tarihçi, Çanakkale 18 Mart Ün. Öğretim Üyesi)
Yrd.Doç.Dr. İrfan Okan (Ressam, Mimar Sinan Güz. Sanat. Ün. Öğr. Üyesi)
Ahmet Eti (Elektrik Elektronik Mühendisi, Ulaştırma Bakanlığı)
Tolga İmamoğlu (Yapım ve Yayın Uzmanı, TRT)
Kudret Erkan (Asker – Albay, Gen.Kurmay Başkanlığı-ATESE Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri
H. Kenan Şanlı (İnşaat Mühendisi, Çevre ve Orman Bakanlığı)
F. Onur Bezirci (Mimar, Bay.ve İskan Bak. Proje Dai. Bşk.)
Atilla Erenler (İnşaat Mühendisi, Bay.ve İskan Bak. Teknik Daire Bşk)
Hülya Toker (Tarihçi, Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi)

Raportörler
Jülide Tamzok (Y. Mimar, Çevre ve Orman Bakanlığı)
Gülden Ateşman (Mimar, Çevre ve Orman Bakanlığı)
Sema Öztekin (Yönetmen, Çevre ve Orman Bakanlığı)

Raportör Yardımcıları
Demet Üçgül (Jeoloji Y. Müh., Çevre ve Orman Bakanlığı)
Ayla Macit (Ziraat Mühendisi, Çevre ve Orman Bakanlığı)
Hamza Çalışkan (Arkeolog, Çevre ve Orman Bakanlığı)

Yer Görme Belgesi
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Şartname dosyasında yer alan “Yer Görme Belgesi” Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından onaylanacak “Yer Görme Belgesi” yazan ayrı bir zarfa konulacaktır.

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

Birinci Ödül: 150.000 YTL
İkinci Ödül: 100.000 YTL
Üçüncü Ödül: 50.000 YTL

Mansiyon, (5 adet, her birine): 30.000 YTL (Uygun görülmesi halinde)

Satın alma bedeli (5 adet, her birine): 10.000 YTL (Jüri ve İdarenin gerekli görmesi halinde)

Şartnamenin Temin Edileceği Yer
Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 15. Kat, B Blok, Ofis 1, 5 ve 7, Söğütözü cad. No: 14/E, Ankara

Şartname Bedelinin Ödeneceği Yer 
Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Kat:1, Söğütözü Cad. No: 14/E, Ankara)

Satın Alma Bedeli: 100 YTL

İletişim
Yarışma Sekreteryası
Tel:
 (312) 207 60 58- 207 60 10- 207 59 83
Faks: (312) 207 59 81- 207 67 10
e-posta: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın