Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasına ön seçim için son başvuru tarihi 12 Ekim 2022.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışma arsası; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 6694 ada, 3 parsel numaralı taşınmaz olup, şartname ekinde sınırları belirtilen alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki vaziyet planında işaretlenmiştir. Yeni Bağdat Caddesine cephe ve yapımı devam eden Gebze Millet Bahçesi’ne komşu yaklaşık 19244.00 m²’lik yüzölçümüne sahip alandır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılmak mümkündür. Ekip olarak katılımlarda, ekip üyelerinin (yardımcılar ve danışmanlar hariç) her birinin bu maddede belirtilen koşulların tamamına uyması zorunludur.

Ekip halinde katılanların, İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip içerisinden bir üyeyi ekip başı olarak belirtmesi gerekmektedir. Bireysel katılımcılar ya da ekip başının en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeli (oda kaydı dikkate alınarak) mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) İlgili meslek odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri, belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
g) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
h) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerden herhangi birisi olmamak,
i) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,
j) Ön seçim şartnamesinde belirtilen koşulları tam ve eksiksiz olarak sağlamış olmak,

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Ön Seçim Şartnamesi İlan Tarihi: 18 Eylül 2022
 • Ön Seçim Son Başvuru Tarihi: 12 Ekim 2022
 • Seçilen Yarışmacıların İlan Tarihi: 17 Ekim 2022
 • Seçilen Yarışmacılara Davet Mektubu ve Yarışma Şartnamesi Gönderim Tarihi: 18 Ekim 2022
 • Soru Sormak İçin Son Tarih: 27 Ekim 2022
 • Soruların Yanıtlanma Tarihi: 1 Kasım 2022
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Aralık 2022
 • Jüri Değerlendirme Tarihi: 24-25 Aralık 2022
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi: 27 Aralık 2022
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mehmet Ali ÖZYİĞİT Gebze Kaymakamı
 • Zinnur BÜYÜKGÖZ Gebze Belediye Başkanı (Y. Şehir Plancısı)
 • Mehmet DİNÇ Gebze Belediyesi Başkan Yrd. (Y. İnşaat Mühendisi)
 • Şerif CANPOLAT Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdür V. (Mimar)
 • Cenk ELGİN Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Başkanı
 • Nilay ÇELİKEL Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Sekreter Üyesi

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Murat GÜL İTÜ Öğretim Üyesi (Mimar-Jüri Başkanı)
 • Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU İTÜ Öğretim Üyesi (Şehir Plancısı)
 • Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN GTÜ Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Dr. Murat SÖNMEZ TOBB ETÜ Öğretim Üyesi (Mimar)
 • Doç. Dr. Mehmet Selim ÖKTEN MSGSÜ Öğretim Üyesi (İnşaat Mühendisi)
 • Ali Reyhan ESEN Serbest Y. Mimar
 • Bünyamin DERMAN Serbest Y. Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Barış GÜNEŞ İÜC Öğretim Üyesi (İnşaat Mühendisi)
 • Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ GTÜ Öğretim Görevlisi (Mimar)
 • Mehtap YILMAZEL Serbest Mimar
 • Tuna Han KOÇ Serbest Mimar

Raportörler

 • İsmail KIRCALI Gebze Belediyesi (Mimar)
 • Cezmi IRVA Gebze Belediyesi (İnşaat Mühendisi)
 • Mehmet Ali GASSELOĞLU GTÜ Araştırma Görevlisi (Y. Mimar)

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül — 150.000 TL
 • 2. Ödül — 125.000 TL
 • 3. Ödül — 100.000 TL
 • 1. Mansiyon — 50.000 TL
 • 2. Mansiyon — 50.000 TL
 • 3. Mansiyon — 50.000 TL
 • 4. Mansiyon — 50.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre net olarak ödenecektir.

Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alabilir. Yarışmacı, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı” olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ

Ön seçim şartnamesi, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü’nden temin edilebileceği gibi yarışma web sayfasından da indirilebilecektir.

YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmacılar, yarışma alanını görmek zorundadır. İdare tarafından düzenlenen yer görme belgesi yarışmacılar tarafından dilekçe ekinde sunulacaktır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

İdarenin Adı : Gebze Belediye Başkanlığı
Adres : Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 1 41400 Gebze/KOCAELİ
Telefon : (0 262) 642 04 30
Faks : (0 262) 642 04 38
E-Posta : [email protected]
Banka IBAN Numarası: TR 70 0001 2009 4470 0005 0000 66 (Gebze BelediyesiHalkbank)
Raportörlük : Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü
Raportörlük Adres : Mevlana Mahallesi, Issıkgöl Caddesi, No: 111 K: 2 Gebze Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 41400 Gebze/KOCAELİ
Raportörlük Telefon : (0 262) 642 04 30 Dahili: 3365-3366
Raportörlük E-Posta : [email protected]
Yarışma Web Sayfası : https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/gebze-hukumet-konagi-yarisma

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

KİMLİK DOSYASI

 • Ekip temsilcisinin TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. Ekip olarak katılım olması halinde ekip üyelerinin tamamı (danışmanlar ve yardımcılar hariç) ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.
 • Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.
 • Ön şartnamenin ekinde verilen dilekçenin imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir. Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

Yarışmacılar, mimarlık alanındaki yetkinliklerini ve tecrübelerini gösteren A3 ebadında kitapçık olarak hazırlayacakları portfolyolarını sunmak zorundadırlar.

Portfolyolarda;

 • En fazla 5 referans proje yer alabilir.
 • Kapak sayfasında yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adsoyadları yer almalıdır.
 • Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işverenin adı) yer almalı ve basılı 3 kopya olarak yarışma raportörlüğüne teslim edilmelidir.

NİYET MEKTUBU

Yarışmacılar, tasarım yaklaşımlarını ve vizyonlarını ifade eden 250-500 kelime arası bir metin hazırlamalıdır.

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ALINDI MAKBUZU

Ön seçime katılacak yarışmacılar, 250,00 TL (İkiyüzelli TürkLirası) şartname ücretini yarışma web sayfasındaki adımları takip ederek ödeyebilecekleri gibi “Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile IBAN numarasına ya da elden Belediye tahsilat veznelerine isim bilgisi belirterek yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan madde 2’deki Portfolyo (pdf formatında) ve madde 3’deki Niyet Mektubu ayrıca dijital olarak CD, DVD ya da USB ile teslim edilecektir.

ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Aday yarışmacıların seçiminde, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

a) En az 5.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapı tasarlamış ve mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.),
b) Kamusal amaçlı bir yapının mimari tasarım ve uygulama projesini tamamlamış olması (iş deneyim belgesi sunması zorunludur.),
c) Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma almış olması,

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim başvurusu için istenen belgeler, yarışma takviminde belirtilen ve son teslim tarihi olan 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Posta yoluyla gönderilen belgelerin, PTT veya kargo teslim makbuzu (teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-posta ile yarışma raportörlüğüne gönderilecektir.

PTT veya özel kargo ile teslim tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde (14 Ekim 2022 Cuma günü saat 17.30’a kadar) belirtilen adrese ulaşmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Gebze Belediyesi sorumlu değildir.

ŞARTNAME

Etiketler

12 yorum

 • Ferhat Atiç says:

  Yarışmada bile en az 5 yıllık tecrübe istenmiş

 • Gökhan KOÇ says:

  Mimari tasarım yarışması açtığını düşünen kurum, talep edilen ön seçim kriterlerine bakıldığında (İş deneyim belgesi vs.) aslında bir yarışma ihalesine çıkmış. Bu şekilde yapmak yerine direk davetli bir yarışma açabilirdi veya direk ihaleye çıkması daha isabetli olabilirdi. Tabi bir de yarışmaların ödüllerinin de artık günümüz şartları düşünüldüğünde komik rakamlar olarak kaldığı gerçeği var. Bu rakamlar belirlenirken meslek odaları mı dahil olur, yarışmalar konusunda kurumların başvurduğu danışmanlar mı bilmiyorum ancak mesleğin ve meslek itibarının bu denli ayaklar altında kalmasına izin verilmemeli diye düşünüyorum. Zira yukarıdaki açıklanan bedeller zaman durmuş gibi son 3 4 yıldır hiç değişmiyor.

  • Faruk Özgökçe says:

   Kamu İhale Kanunu’na göre yarışmalar da farklı bir ihale yöntemidir zaten. Yönetmelikte davetli yarışma seçeneği yok. İş deneyim belgesi vb gibi isteklerin olup olmaması tartışılır ama yönetmelik ile uyumlu. Yarışmanın niteliği farklı şekilde değerlendirilir tabi.

 • Gökhan KOÇ says:

  Eleştirdiğim nokta KİK’e göre bir ihale yöntemi olup olmaması değil zaten. Talep edilen kriterlerin benim düşünceme göre yarışma amacı ve ruhuna aykırı olması. Çünkü yarışmalar genç ve yetenekli veya yetenekli ama bu güne kadar kendini bir şekilde öne çıkaramamış tasarımcıların kendini öne çıkarabilmesi için en önemli mecralardan birisi. Bugün adı söylendiğinde tanınan birçok mimarın /tasarımcının/ofisin kendini yarışmalar yoluyla öne çıkardığını görebilirsiniz. Bu şekilde kriterler koyduğunuzda ise bir çok yetenekli insanın önüne kocaman bir set çekmiş oluyorsunuz. Eleştirim tamamen bu konuyla alakalı.

  • Faruk Özgökçe says:

   Jüri ve idare insiyatifi bu kısmı. İdareler daha tecrübeli mimarlarla çalışmak isterler bazı işlerde. Bunu da öyle bir iş olarak değerlendiriyorlar demek. Yarışmaların genç ve yetenekli mimarların ön plana çıkabileceği platformlar olduğuna katılıyorum. Her yarışmanın farklı bir cilvesi vardır. 🙂

   • Serkan Yetgin says:

    Daha tecrübeli mimarla çalışmak değil, daha çok “iş bitirme”li mimarla çalışmak istiyor gibiler. Bu ikisi maalesef ülkemizde aynı şey değil. Bu durumda da yarışma açmanın idare açısından ne gibi bir anlamı olduğunu anlamıyorum. Yarışma müessesesi yine başka amaçlar için kullanılıyor gibi bir durum çıkıyor ortaya.

 • Enes Camuzcu says:

  İdare sanırım doğrudan temin yöntemiyle konsept proje işi vereceği sırada aniden karar değiştirip,madem bu kadar bütçemiz var yarışmayla yapalım dercesine ödüllerin rakamlarını belirlemiş gibi.Üzücü bir durum yarışmaya hazırlanacak arkadaşlara başarılar dilerim.Son çıkan yarışmaların ödülleri cidden emek sömürücü cinsten umarım buradan duyarlar sesimizi 🙂

 • REYHAN DEVRAN says:

  merhabalar ,yapıda beklenen içerik (mahaller vb.) olarak bilgilendirmeyi belediye sitesinde de bulamadım konu hakkında neden erişim sağlayabilirim.

 • CANER TULUNAY says:

  Bu maddelere göre bağımsız ,özgün ve eşit bir yarışma ortamı nasıl olacak ki?

 • Umit Sirel says:

  İlk yedek üye harita mühendisi. Asil jüri üyelerinden biri katılamazsa harita mühendisi mimari proje mi değerlendirecek?

 • Ömer YILMAZ says:

  1. Askeri alanda yapılaşma öngören bir yarışma. Prensip çok basit şehir merkezlerindeki hiçbir askeri alanda her ne koşulda olursa olsun yapılaşma söz konusu olmamalı.
  ***
  2. Ön seçim değerlendirme kriteri yarışmaya katılacak, daha önce yarışmalarda başarılı olmuş genç ekiplerin önünü tümüyle kapatıyor.
  ***
  3. Jüri yapısı pek çok açıdan yönetmeliğin tarif ettiği kıstasların dışına çıkıyor:
  3.1. 7 kişilik jürilerde yedek üye sayısı 4 olmalı.
  3.2. Mimari proje yarışmalarında asli jüride şehir plancısı olmaz.
  3.3. Yarışmalarda idareler asli üyeler arasında yer alamazlar.
  3.4. Aynı şekilde Mimarlar Odası yöneticisi de asli üye olarak yer almamalı.
  3.5. Asli jüri üyeleri yönetmeliğin alttaki maddesini ne kadar karşılıyor bilmiyoruz. Yarışmalarda ödül almış ya da daha önce jürilik yapmış isimlerden jüride sadece Gül var. 7 kişilik bir yarışma jürisin 4-5 kişisi bu nitelikte isimlerle belirlense doğru olurdu.
  Benzeri tasarım yarışmalarında ödül, mansiyon kazanmış olması veya projesi satın alınmış olması,
  b) İlgili ihtisas konusunda seçkin, özgün ve örnek gösterilebilecek bir tasarının müellifi olması,
  c) İlgili ihtisas konusunda, bir tasarının tüm projelerini, uygulama proje ve detaylarını hazırlayarak yetkili mercilere tasdik ettirmiş olması,
  d) İlgili ihtisas konusunda akademik bir çalışma yaparak, yetkili mercilere kabul ettirmiş ve o konudaki bir araştırmayı yayınlamış olması,
  şartlarından en az birine sahip olması zorunludur.
  ***
  4. Yarışmacılardan istenecekler
  Her ne kadar KİK Yönetmeliği yarışmalardan isteneceklerin Ön Seçim Şartnamesi’nde yer almasını bir koşul olarak koymamış da olsa tecrübeyle oluşan bir ön seçim şartname sistemi var. Yarışmacılar dosya vermeden önce bunu görmek istiyorlar, şartnamede bu eksik.
  ***
  5. KİK Yönetmeliği’nin Ön Seçim Şartnamesi’nde belirtilmesini zorunlu kıldığı “Birincilik ödülü kazanana işin verilip verilmeyeceği, verilecekse nasıl verileceği” maddesi eksik.
  ***
  6. Ödül tutarları yapı eğer 6.000m² ise doğru.
  Programın adı hükümet konağı, Gebze Belediyesi açıyor demek ki belediye, kaymakamlık, adliye vb. burada toplanacak. Arsa 20.000m² 2 emsal düşünsek en az 40.000m2 civarında bir şeylere denk gelebilir.
  Verilen ödüllerin toplamı 575.000m². 40.000m² için verilmesi gereken 1.200.000 TL.

 • Ömer YILMAZ says:

  Yarışma şartnamesi yayınlanmış. Yayınlanan şartnamede jüri üyeleri değişmiş. Yönetmeliği jüri üyesi değişikliği ile ilgili maddesi açık. Ama ondan daha önemli bir konu var, şöyle ki:
  Diyelim ki ben bu yarışmaya dosya verdim ve davet edildim. Katılma kararımı jüri üyelerine göre belirledim. Ya da tam tersi, velev ki ben bu yarışmaya jüri üyesi yapısı nedeniyle katılmadım.
  ___
  Şimdi jüri üyeleri değişti. Kim neye göre nasıl değerlendirme yapacak! Çok garip bir uygulama olduğunun herhalde yarışma organizatörleri de farkındadır.
  ___
  Ayrıca yarışmaya dosya gönderen 30 ekip yarışmacı olarak belirlenmiş. Bu durumda yarışma neden ön seçimli yapıldı? Eğer mesele yarışmaya katılacakların daha önce bina yapmış olmalarını garanti altına almak idi ise açık yarışmalarda da bu mümkündü.
  ___
  Yarışmalar bir yolda, belli bir sistematikle ilerlerken bu tür garip uygulamalar sistemi yoldan çıkarıyor. Buna neden olan idareler, jüriler ve yarışmacılar biraz daha dikkatli olsa keşke. Bu tür uygulamaların sadece bu yarışmada sorun çıkartacağını değil gelecekte oluşacak sorunlara da zemin hazırlayacağının farkında olunmalı.

Bir cevap yazın