Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya projelerin teslim edilmesi için son tarih 24 Ekim 2016.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Efeler Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Aydın ili Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi sınırları içinde 5958 ada 17 parselde kayıtlı alandır ve mülkiyeti Efeler Belediyesi’ne aittir. Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Efeler Belediye Hizmet Binası’nın tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Efeler Belediyesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 9 Ağustos 2016, Salı
 • Soru sormak için son tarih: 31 Ağustos 2016, Çarşamba
 • Cevapların ilanı: 5 Eylül 2016, Pazartesi
 • Yer görme için son tarih: 4 Ekim 2016, Salı
 • Projelerin teslimi: 24 Ekim 2016, Pazartesi, 17:00
 • Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 26 Ekim 2016, Çarşamba
 • Jüri çalışması başlangıcı: 28 Ekim 2016, Cuma
 • Kolokyum: 5 Kasım 2016, Cumartesi, 13:00

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

 • M. Mesut Özakcan, Efeler Belediye Başkanı
 • Osman Derya Tıkır, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı
 • Figen Çakırtaş, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürü
 • Barış Ekmekçi, Peyzaj Mimarı
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Dürrin Süer, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Halil İbrahim Alpaslan, Yrd. Doç.Dr. Mimar
 • Hüseyin Bütüner, Mimar
 • Kerem Piker, Mimar
 • Mutlu Bilgin, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Hakan Demirel, Mimar
 • Gökçeçiçek Savaşır, Doç.Dr. Mimar
 • Ruhsar Uzun, İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Umut Torçun, Mimar; Efeler Belediyesi
 • Alper Şekerler, İnşaat Yüksek Mühendisi; Efeler Belediyesi
 • Elif Demiroğlu, Şehir Plancısı

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül: 60.000 TL
 • 2. Ödül: 40.000 TL
 • 3. Ödül: 25.000 TL
 • 1. Mansiyon 20.000 TL
 • 2. Mansiyon 20.000 TL
 • 3. Mansiyon 20.000 TL
 • 4. Mansiyon 20.000 TL
 • 5. Mansiyon 20.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.efeler.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi : Efeler Belediyesi, Halk Bankası Merkez Şubesi
IBAN: TR21 0001 2009 5330 0007 0000 76

Yer Görme

Yer görme zorunludur. Son yerme görme tarihi yarışma takviminde verilmiştir. Yer görme belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : Efeler Belediyesi
Adres : Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No: 5 Efeler, Aydın
Telefon : 444 80 09
E-posta : yarisma@efeler.bel.tr
Web : www.efeler.bel.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın