Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için yeni bir yerleşke tasarımı elde etme amacıyla açılan yarışmaya başvuru için son tarih 25 Nisan 2017.

Yarışmanın Adı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Balıkesir ili Bandırma ilçesi sınırları içindedir. Doğanpınar Mahallesi ve 101 ada 2,5 parsel ile 0 ada 599 parsel sınırları içinde yer alan yarışma alanının yeri http://bit.ly/bandirmauniversitesi web adresinde gösterilmiştir. Yarışma alanının mülkiyeti Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir.
Yarışmanın konusu bu alanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için yeni bir yerleşke tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip başı 3 disiplinden herhangi birisinden olabilir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
• Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.
o Mimar
o Peyzaj Mimarı
o Şehir plancısı
• TMMOB’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Onyedi Eylül Üniversitesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı: 7 Şubat 2017, Salı
• Son Soru Sorma Tarihi: 2 Mart 2017, Perşembe
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 6 Mart 2017, Pazartesi
• Yer Görme için Son Tarih: 3 Nisan 2017, Pazartesi
• Proje Teslim Tarihi: 25 Nisan 2017, Salı
• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün 27 Nisan 2017, Perşembe
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29 Nisan 2017, Cumartesi
• Kolokyum ve Ödül Töreni: 6 Mayıs 2017, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Süleyman ÖZDEMİR, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
• Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
• Dursun MİRZA, Bandırma Belediye Başkanı
• Muzaffer AKDOĞAN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Hilmi GÜNER, Mimar
• Tülin HADİ, Mimar (Jüri Başkanı)
• Doğu KAPTAN, Mimar
• Murat MEMLÜK, Peyzaj mimarı
• Savaş Zafer ŞAHİN, Şehir plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

• Oğuz AYOĞLU, Peyzaj mimarı
• Oknur ÇALIŞKAN, Mimar
• Murat YILDIZ, Şehir plancısı

Raportörler

• Mustafa YILDIRIM, İnşaat mühendisi
• Ümit GÜNEŞ, Elektrik mühendisi
• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Raportör Yardımcıları

• Mehmet ÜNEŞ, İnşaat mühendisi
• Sezer ÜNAL, Peyzaj mimarı

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül: 100.000 TL
• 2. Ödül: 80.000 TL
• 3. Ödül: 60.000 TL
• 1. Mansiyon 40.000 TL
• 2. Mansiyon 40.000 TL
• 3. Mansiyon 40.000 TL
• 4. Mansiyon 40.000 TL
• 5. Mansiyon 40.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri bandirma.edu.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Bandırma Şubesi
IBAN: TR91 0001 2009 2440 0006 1000 04

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Adres: Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi
No:77 Bandırma BALIKESİR
Telefon: +90 266 717 01 17
E-posta: [email protected]
Web adresi: bandirma.edu.tr

Etiketler

Bir cevap yazın