Antalya Tarihsel Karaalioğlu Parkı Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Koruma Proje Yarışması

Antalya Karaalioğlu Parkı alanı ve çevresinin kentsel tasarımı ve koruma projeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları çerçevesinde serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

Mimarlar Odası Antalya Şubesinin danışmanlığında düzenlenen yarışmaya katılmak için TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odasına kayıtlı olmak ve şartname alarak adres bırakmış olmak zorunludur.

Ödüller (Awards):

1. Ödül: 20 Milyar TL.
2. Ödül: 15 Milyar TL.
3. Ödül: 10 Milyar TL.

5 Adet Mansiyon : 5 Milyar TL.x5 ( 25 Milyar TL.)

Juri (Jury):

DANIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

Dr. Bekir KUMBUL, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Bülent BAYKAL, Mimar – Antalya Koruma Kurulu Müdürü
Giray ERCENK, Araştırmacı Yazar
Fatma ERDOĞAN, Peyzaj Mimarı
Orhan ERMERGEN, Şehir Plancısı – Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu Üyesi
Osman AYDIN, Mimar – Kent Konseyi Başkanı Vekili
Ahmet SAR, Mimar – İmar İşleri Daire Başkanı

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Ersen GÜRSEL, Y.Mimar
Prof. Dr. S.Güven BİLSEL, Y.Müh. Mimar – Şehir ve Bölge Plancısı
Prof. Dr. Ahmet C.YILDIZCI, Orman Y.Müh. – Şehir ve Bölge Plancısı
Doç. Dr. Gül ASATEKİN, Y.Mimar – Restorasyon Uzmanı
Dr. Selim VELİOĞLU, Y.Mimar
Bülent ÖZKAYA, Mimar
Recep ESENGİL, Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Arzu YİĞİT, Mimar
Nurgül KABUKÇU, Mimar

RAPORTÖRLER

Mine KAYA, Y.Mimar
Ayperi ÜNAL AKGÜL, Mimar

İletişim Bilgileri (Contact):

Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Meltem Mah. 3808 Sok. No.16, ANTALYA

Tel: (242) 237 86 92 – 93 – 94
Fax: (242) 237 58 20

ÖDÜL ve MANSİYONLAR

1. Ödül: 20 Milyar TL.
2. Ödül: 15 Milyar TL.
3. Ödül: 10 Milyar TL.

5 Adet Mansiyon : 5 Milyar TL. x 5 ( 25 Milyar TL.)

YARIŞMA TAKVİMİ

01.07.2002: Yarışmanın başlangıcı
01.08.2002: Soru sorma için son gün
01.10.2002: Projelerin teslimi

Yarışma şartnamesi 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren 50 Milyon TL. karşılığında Mimarlar Odası Antalya Şubesinden temin edilebilir.

Yarışma şartnamesi Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Şubelerinde görülebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın