Adana – Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Adana Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan yarışmada birinci aşama proje teslim tarihi 28 Haziran 2016.

YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, Adana Seyhan İlçe Belediyesi Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında oluşturulacak “Kent Meydanı ve Çevre Yapılarının Kentsel Tasarım ve Mimari Projesini elde etmek” üzere güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, serbest, ulusal ve iki kademeli olarak yapılacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu, Adana’da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2‘lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

 • Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı
 • Ulaş Toros Dr. İnş. Müh, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı
 • Atilla Yücel Prof.Dr. Y. Müh. Mimar, İTÜ, Yarışma Teknik Koordinatörü, UKÜ GST Mimarlık Fakültesi
 • Selçuk Çolak Doç.Dr. Proje Yöneticisi, Ç.Ü. İİBF
 • İpek Durukan Yrd.DoçDr. Mimar, ODTÜ, MÜ. Mimarlık Fakültesi
 • Burak Nakıboğlu Yrd.Doç.Dr. Pazar Araştırmacısı, Ç.Ü. İİBF

YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI:

 • Nazım Biçer İnş. Müh. TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şb.
 • Ramazan Doğru Peyzaj Mim, TMMOB Peyzaj Mim. Odası Adana Şb.
 • Hasan Emir Kavi Mak. Müh. TMMOB Mak. Müh. Odası Adana Şb.
 • Yakup Tatlı Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plan. Odası Adana Şb.
 • Ozan V. Tüzün Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb.

ASİL JÜRİ ÜYELERİ:

 • Kaya Arıkoğlu Y. Mimar, Maryland Uni – Cornell Uni, Serbest Mimar, Adana
 • Nezih Recep Aysel Yrd.Doç. Dr. Mimar, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
 • Tamer Gök Prof.Dr. Şehir ve Bölge Pl, ODTÜ, Em.Öğr.Ü, MÜ
 • C. Abdi Güzer Prof.Dr. Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Nevzat Sayın Mimar, DEÜ, Serbest Mimar, İstanbul
 • Berrin Sirel Yrd.Doç.Dr. Peyzaj Mimarı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
 • Ahmed Kamil Tanrıkulu Prof. Dr. İnş. Müh, Ç.Ü. Müh- Mim Fakültesi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:

 • Reyhan Erdoğan Doç.Dr. Peyzaj Mimarı, Akdeniz Üni, Ziraat Fakültesi
 • Tan Kamil Gürer Doç.Dr. Mimar, YTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Tolga Levent Yrd.Doç.Dr. Şehir ve Bölge Pl, MÜ. Mimarlık Fakültesi
 • Muhittin Yengüner İnş. Yük. Müh. ÇÜ, Serbest Müh, Adana

RAPORTÖRLER

 • Aysin Aysu Y.Mimar, Seyhan Belediyesi
 • Serfıraz Ekmen İnş. Müh, Seyhan Belediyesi
 • Simge Öztan  Mimar-İnş. Müh. Seyhan Belediyesi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Dilek Avcıbay Seyhan Belediyesi
 • Gülşah Yılmaz Seyhan Belediyesi

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı 1 Nisan 2016
 • Sorular İçin Son Gün 28 Nisan 2016
 • Cevapların İlanı 5 Mayıs 2016
 • 1.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati 28 Haziran saat:17.00’e kadar
 • 1.Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi 28 Haziran – 15 Temmuz tarihleri içinde
 • 2.Aşama Proje Başlangıcı 15 Temmuz
 • 2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati 19 Eylül saat:17.00’e kadar
 • 2.Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi 19 Eylül – 1 Ekim tarihleri içinde

Sonuçların ilanı, kolokyum ve sergi daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

A) BİRİNCİ AŞAMA:
Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA:
İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL ödül verilecektir. İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

Etiketler

8 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Seyhan Belediyesi’ne böyle bir yarışma açtığı için teşekkür ederiz elbette öncelikle. Yarışmaların sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi ve tüm yarışma sisteminin daha nitelikli bir hale gelmesi için yarışma şartnamelerine göstereceğimiz dikkat oldukça önemli. Bu noktada şartnameyi hızlıca incelediğimde gördüğüm aksaklıkları, jüri ve idarenin bir an önce düzeltmesi için hem soru cevap olarak idareye iletiyorum hem de buraya ekliyorum.

  Emeği geçen herkese tekrar teşekkür eder, gereken düzeltmelerin yapılarak yarışmanın başarılı bir şekilde sonlanmasını temenni ederim.

  1 Yarışmanın türü belirtilmemiş durumda. Seyhan Belediyesi’nin uymakla zorunlu olduğu Kamu İhale Kanunu’nun bu yarışmayı da düzenleyen ilgili yönetmeliği Yarışma Türleri’ni açık bir şekilde sıralar. Bu yarışmanın türü belirtilmemiş durumda.

  2 Aynı yönetmelik jüri organlarını da tasnif eder ve bu organlar arasında Danışman Jüri’den bahseder. Yarışma şartnamesinde geçen “Yarışma Kurumsal Danışmanları” olsa olsa Danışman Jüri yapısı içinde kabul edilebilir. Eğer böyle kabul edilirse de yönetmeliğe aykırı olarak Danışman Jüri Üyesi sayısı Asli Üye sayısını aşmıştır ki. Bu yönetmeliğe aykırıdır.

  3 Yarışma takviminde düzeltilmesi gereken yerler bulunmaktadır. İlk aşama için soru – yanıt aşaması yönetmeliğin belirlediği süreyi aşmaktadır. Ayrıca ikinci kademe için şartnamede soru yanıt süresi verilmemiştir.

  4 150 TL şartname bedeli çok yüksek.

  5 İlgili yönetmelikte yarışma şartnamesinde bulunması zorunlu olan aşağıdaki bölümler şartnamede bulunmamaktadır.

  9. Yer Görme
  10. Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu esaslar
  11. Kimlik Zarfı
  15. Projelerin Geri Verilmesi
  16. Rumuz ve Ambalaj
  20. Anlaşmazlıkların Çözümü
  21. Birincilik Ödülünü Kazanana İşin Verilme Biçimi

 • ibrahim-alp says:

  “Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
  a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. ”

  Kentsel ölçekli yarışmalarda, “Kentsel Tasarımcıların ve Peyzaj Mimarlarının” danışman değilde müellif olarak katılabilecekleri günleri sabırla bekliyoruz…Hele ki yarışmanın içeriğinde “Kentsel tasarım-Kentsel Dönüşüm” referansları ile dile getirilen beklentiler varsa…

 • omer-yilmaz says:

  Yarışma türü belli olmayınca İbrahim’in bahsettiği konu da doğal olarak gündeme geliyor. Eğer bu yarışma bir fikir projesi yarışması ise -ki öyle tahmin ediyorum- yarışmaya katılımda serbestlik sağlamakta, mimarlar gibi şehir plancılarının ekip başı olmasına izin vermekte fayda olurdu. Hatta fikir projesi yarışmalarında katılımda bir kısıtlama getirmemenin doğru olduğunu da düşünüyorum.

  Ha yok eğer bu uygulanacaksa zaten o zaman tipi fikir projesi olmamalı.

 • sinan-alper says:

  Gördüğüm en kötü şartnamelerden birisi! Çoğu şey net değil. Jüri üyeleri arasında bulunan deneyimli mimarlar nasıl böyle bir şartnameye izin veriyorlar anlamıyorum. Hadi süreci kontrol etmiyorlar, yayınlanmadan önce de mi “bir gözden geçirelim” demiyorlar?
  Ben pek kontrol edildiğini düşünmüyorum. Hiçbir şey demeseler, “Bu şartname bedel ücreti çok fazla” derdi birisi. Ayrıca Şartnamede eksik olan başlıkların yanında “ÖDEME TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ” başlığı altında yazılanlardan da hiçbir şey anlamadım.Örneğin:
  – Neden 2. aşama sonunda verilecek 10.000 TL bedeli birinci aşama altında yazmışlar.(Ben burada kelime hatası olduğunu düşünüyorum, orada birinci aşama diyeceklerine ikinci aşama demişler)
  – 120.000 TL ödül eşdeğer mi yoksa 1., 2. ve 3. olarak mı verilecek?
  – Mansiyon 10.000 TL midir? Yoksa 10.000 TL sadece bir kısmı mıdır?

 • ibrahim-alp says:

  “….Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”
  Fikir projesi olmasa bile “asil jüri profilinde” plancı ve peyzaj mimarının yer aldığı bir yarışma formatı, içeriğe bağlı olarak “mimarın ekip başı olabileceği” ancak diğer disiplinlerin de en azından müellif olabileceği şekilde ele alınabilirdi…
  Açılmasını beklediğim bir yarışmaydı. Hayatında hiç imar planı üretmemiş, şehircilik kökenli bir kentsel tasarımcı olarak tam bir hayal kırıklığı oldu…

  Öte yandan ben de şartnameyi fazla muğlak ve aceleye getirilmiş buldum. Yarışmanın kapsamı ve beklentilere göre, ödül aritmetiğinin de yeterli olmadığı kanaatindeyim. Düşük bütçeli mimarlık yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi bizi yanıltmasın. Kentsel ölçekte üretim yapmayı kendine dert ve uğraş edinen fazla ekip yok memlekette…
  Son olarak yerel yönetimlerin, yarışmalar üzerinden “tek taşla birden fazla kuş vurma sevdasını” sorgulamaları gerekir diye düşünüyorum…

 • omer-yilmaz says:

  Yarışma yazışma e-posta adresine gönderdiğim sorularıma cevap geldi. İdare der ki “… Fakat size gönderilen resmi gazete ilan metnidir. Bu yüzden kaygılanmanız gayet doğal.” Belediye web sitesine girdiğimizde önümüze çıkan pdf dosyası bu ilan metni olsa gerek.

  Yönetmelik ilan metninde olması gerekenleri oldukça net olarak anlatmış durumda aslında:

  – Yarışmanın Türü ve Şekli
  – Yarışmanın Yeri ve Konusu
  – Yarışmaya Katılma Koşulları
  – Yarışma Takvimi
  – Jüri Üyeleri
  – Ödüller
  – Şartnamenin Temini
  – Yer Görme
  – İdare Adı ve İletişim Bilgileri

  İdarenin ilan metninde ise burada olması gerekenler dışında bilgiler var ve olması gerekenlerden de eksikler var…

  Arkitera.com yarışma sayfasında şartnameyi yayınladı.

  Şartname üzerinden yeni yorumları yazalım yine de:
  1 Yarışmanın türü belirtilmemiş durumda. Seyhan Belediyesi’nin uymakla zorunlu olduğu Kamu İhale Kanunu’nun bu yarışmayı da düzenleyen ilgili yönetmeliği Yarışma Türleri’ni açık bir şekilde sıralar. Bu yarışmanın türü belirtilmemiş durumda.

  İlk mesajımdaki bu eleştiri aynen geçerli. Benzer durum Şehit Kamil Yarışması’nda da var. Her iki yarışmanın da jürisi olan Abdi Hoca’ya bu eleştirilerimi ayrıca sözlü olarak ilettim. Buraya bir kez daha not düşüyorum.

  2 Aynı yönetmelik jüri organlarını da tasnif eder ve bu organlar arasında Danışman Jüri’den bahseder. Yarışma şartnamesinde geçen “Yarışma Kurumsal Danışmanları” olsa olsa Danışman Jüri yapısı içinde kabul edilebilir. Eğer böyle kabul edilirse de yönetmeliğe aykırı olarak Danışman Jüri Üyesi sayısı Asli Üye sayısını aşmış demektir.

  İlk mesajımdaki bu eleştiri aynen geçerli.

  3 Yarışma takviminde düzeltilmesi gereken yerler bulunmaktadır. İlk aşama için soru – yanıt aşaması yönetmeliğin belirlediği süreyi aşmaktadır. Ayrıca ikinci kademe için şartnamede soru yanıt süresi verilmemiştir.

  İlk mesajımdaki bu eleştiri aynen geçerli.

  4 150 TL şartname bedeli çok yüksek.

  İlk mesajımdaki bu eleştiri aynen geçerli.

  5 Yer görme ile ilgili “Yarışma Şartnamesi ekinde verilen görsel belgeler, fotoğraflar ve video kayıtları yeterli bilgi içermektle birlikte Jüri bu projede aranan çevresel uygunluğun sağlanması için yer görmenin gerekli olduğu görüşündedir.” İbaresi son derece muğlaktır. Açık bir şekilde yer görmenin zorunlu olup olmadığı, takvimi, nasıl yapılacağı ve ödeme ile ilgili durumu şartnameye eklenmelidir.

  6 “Birincilik Ödülünü Kazanana İşin Verilme Biçimi” şartnamede bulunmuyor. Eğer bir fikir projesi yarışması ise işin verilme şeklinin olmaması son derece olağan ancak uygulamaya yönelik ise bunun açık olarak şartnamede yer alması gerek. Esasında yarışma türünün önemi kendisini burada çok açıkça gösteriyor. Aynı şekilde bu bir kentsel tasarım yarışması ise ekipte peyzaj mimarı ve şehir plancısının bulunması yok eğer fikir projesi ise katılımın sırf mimarla sınırlı olmaktan çıkarılması gerekir.

  Genel olarak niteliğinden kuşku duymayacağımız jürinin şartnameye yeterli titizliği göstermediğini düşünüyorum ben de. Soru yanıt aşamasında şartnamenin yenilerek, bahsi geçen sorunların düzeltilmesini umuyorum.

 • huseyin-penbeoglu says:

  BİRİNCİ AŞAMA İÇİN ÇİZİM VE SUNUM ESASLARI
  Pafta boyutu olarak A0 kağıt normu ve katları kullanılmak şartıyla sunum serbesttir. Tüm planlar ve maket söz konusu belgeler için verilen sınırlara ve boyutlara uymak zorundadır. 2 takım kopya ile bir CD teslim edilecektir. Çizimlerde renk kullanımı serbesttir. Kopyalardan biri fotoblok yapılacak veya sert bir zemin üzerine yapış tırılarak teslim edilecektir. İkinci kopya siyah beyaz teslim edilebilir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma ş emasındaki yeri çizilecektir. Ayrıca, tüm çizim paftaları A3 normunda küçültülerek rapor ve açıklamalarla birlikte fotoblok bir poster nüsha halinde teslim edilecektir.

  Gerçekten ne yaptığının, ne istediğinin farkında olmayan ve bunu anlatamayan insanlarla karşı karşıyayız. Biri siyah-beyazmış. Allah razı olsun.

 • omer-yilmaz says:

  Buradaki tartışmalardan sonra idare bir düzeltme ilanı yayınladı. Belki biliyorsunuz.

  Düzeltme ilanına bugüne dek bakamamıştım, şimdi inceledim. Halen pek çok sorun barındırıyor. Bunları yeniden uzun uzun anlatmaya gerek yok.

  Önce fikir projesi olduğu söylendi. Bugün “Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” deniyor. Yönetmelikte böyle bir yarışma türü yok. Yarışmacılardan Mimarlar Odası belgesi isteiyor, buna göre bu bir mimari proje yarışması. O halde jüride neden peyzaj mimarı ve plancı var?

  Öte yandan ölçeği mimari projeyi aşıyor.

  Şartnamede garip arayışlar var… Neden mimarlar, belediyeler ile işbirliği içinde olanlarımız biraz daha hassas davranmazlar 🙁

  Sonra benim adım “Ömer Yılmaz içinde yoksun, ondan eleştirdin”e çıkıyor. Hayır bu yarışma bile bile lades. diyor sadece, bunu söylüyorum sadece.

Bir cevap yazın