Adana Sucuzade Kent Meydanı

Adana Sucuzade Kent Meydanı

2016'da açılan Adana – Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması'nda PLUG Ofis 1.'lik ödülü kazanmıştı. Adana Sucuzade Kent Meydanı projesinin 7 etabından 5'i tamamlandı.

Mimarları projeyi anlatıyor:

Adana Seyhan Sucuzade Kent Meydanı, 2016 yılında ulusal yarışma yöntemiyle elde edilmiş, 2017 yılında ise uygulamasına başlanmıştır. Genellikle boşlukları doldurmak üzerine kurulu inşa etme pratiğinin aksine, kentteki büyük bir doluluğun boşaltılması ve kamusal alan olarak kullanılması motivasyonuyla tersine bir yapma sürecine sahiptir. Zamanla çoğu illegal olarak birbirine eklemlenmiş yapılar bütününden oluşan 34.000 m2’lik dolu bir alanda yaklaşık 19.000 m2’lik bir meydan alanı üretilmiştir.

Mevcut ada izlerinin korunmasıyla başlayan süreç, tüm cadde ve çeperleri tutan bir yapılaşma hattının çevrelediği bir orta boşluk alanının oluşturulmasıyla ilerlemiştir. Açık planlı zemin kat tüm çeperden meydanda üretilen boşluğa sızılmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem yeni yapıların ortasında hem de kentsel ölçekte önemli bir boşluk üretilmiştir.

Bu projenin bir diğer önemli katmanı, boşluğu çevreleyen yapıların çeşitliliğidir. Yerinde dönüşüm modeli üzerine kurulan sistemde yerel yönetimin vizyonuyla orada mevcut bulunan dükkan sahipleri ve hak sahiplerinin büyük bir kısmı yeni yapılan ticari alanlarda varlıklarını sürdürmektedirler. Çeper yapıların önemli bir kısmını sosyal donatı yapıları oluşturmaktadır. 7 adadan oluşan projenin yalnızca 3 adası ticari alan olarak düzenlenirken geri kalan adalarda kadın akademisi, kız-erkek öğrenci yurdu, 2 salonlu bir kültür merkezi, sergi mekanları ve meydan bulunmaktadır.

Tüm katlarda devam eden açık koridor sistemleri sıcak fakat oldukça rüzgarlı Adana iklimi için rüzgar koridorlarının oluşmasını sağlamaktadır. Üretilen 2 kat yüksekliğindeki baza tipolojisi ise tüm gün gölge alan oluşturarak kullanıcıların gün boyu alanda yaşayabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu noktada proje hem kentsel ölçekte büyük bir boşluğun üretilmesine olanak veren büyük hamleli bir üretimken, hem de coğrafya, iklim koşulları ve bunların yapıya olan etkilerini tartışabildiğimiz ölçekte derinlikli bir içeriğe sahiptir.

Adana – Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Sucuzade Mahallesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Etiketler

Bir yanıt yazın