7. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri

Bu yıl 7. kez düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması için teslim tarihi 6 Temmuz 2018.

AMAÇ VE KAPSAM

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri;

 • Mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşünce ve cesaretinin kazandırılması,
 • TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın güçlendirilmesi,
 • Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili birimlerin yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması,
 • Ülkemizde yer alan farklı üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi,
 • Peyzaj Mimarlığı mesleğinin görünürlüğünün artırılması amacıyla verilir.

Ödüller, ülkemizde yer alan Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin planlama ve tasarım stüdyolarında proje hazırlayan lisans öğrencilerinin başvurularına açıktır.

Ödüllerin konusu, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi içinde son sınıf öğrencilerinin planlama ve tasarım stüdyolarında ürettikleri proje çalışmalarıdır.

DANIŞMA KURULU, SEÇİCİ KURUL, RAPORTÖRLER

Danışma Kurulu

 • Gizem KARABAY CAN, Peyzaj Mimarı
  TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi
 • Osman UZUN, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı
  PEMKON Dönem Başkanı
 • Ayşegül ORUÇKAPTAN, Dr., Peyzaj Mimarı
  TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı


Asli Seçici Kurul Üyeleri:

 • Mehmet Cemil AKTAŞ, Peyzaj Mimarı
 • Burcu AYAN, Dr., Peyzaj Mimarı
 • Sevgi ÇALI, Peyzaj Mimarı
 • Enise Burcu DERİNBOĞAZ, Peyzaj Mimarı
 • Ceyda ÖZBİLEN, Peyzaj Y. Mimarı


Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

 • Meltem ŞENTÜRK ASILDEVECİ, Peyzaj Y. Mimarı
 • Ayça KESKİN, Peyzaj Y. Mimarı


Raportörler:

 • Zeynep ASLAN, Peyzaj Mimarı
 • Eren Çağdaş BİLGİÇ, Peyzaj Mimarı

ÖDÜLLER

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda seçilen 5 (beş) projenin sahiplerine, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu’nca tarih belirlenecek olan sergi ve ödül töreninde 5 (beş) adet eşdeğer ödül verilecektir. Katılımların planlama ve tasarım dallarına göre nicel ve nitel dağılımını gözeterek, bu 5 ödülün dallar arasında dağıtılması seçici kurul tasarrufundadır.

Eşdeğer Ödüller (5 adet)

Ayrıca talep eden tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

TAKVİM

 • İlan tarihi: 14.05.2018
 • Son soru sorma tarihi: 01.06.2018
 • Soruların yanıtlanması: 04.06.2018
 • Projelerin son teslim tarihi ve saati : 06.07.2018, saat: 17.00
 • Seçici Kurul’un değerlendirme tarihi : 13.07.2018, saat: 10.00
 • Sonuçların açıklanması tarihi : 16.07.2018,
 • Sergi ve Ödül Töreni yeri ve tarihi : Ankara’da gerçekleştirilecek olup, Oda Yönetim Kurulu’nca ileri bir tarihte Oda web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

SONUÇLARIN İLANI

Projelerin değerlendirilmeleri sonunda ödül kazananlar, Seçici Kurul’un ıslak imzalı tutanak ve raporları ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na bildirilir. Oda, ödül kazananları bu bildirimden sonra en geç iki (2) gün içinde Oda web sitesi kanalıyla ilan eder. Seçici Kurul’un değerlendirme raporları, ödül sonuçlarının bildirilmesini izleyen 2 (iki) hafta içinde Oda web sitesi kanalıyla yayınlanır.

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Ödüllerin ilanından sonra Ankara’da Oda tarafından yeri ve tarihi daha sonra bildirilerek gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanlar sergilenir. Ödül alamayan projeler de proje sahibi tarafından çıktı alınıp sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin üzerine yapıştırılarak sergiden en az 2 gün öncesine kadar raportörlüğe teslim edilmesi halinde sergilenecektir. Sergi ücretsiz olup, halka açık olarak düzenlenir.

Etiketler

Bir cevap yazın