5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından, Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenen 5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması'na birinci kademe başvurular için son teslim günü 21 Ocak 2022.

Yarışmanın Şekli ve Türü:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca, serbest, ulusal ve iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu:

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenmesi planlanan 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin tasarımı bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yarışmanın Yeri:

Proje alanı, Çukurova ve Seyhan ilçelerinin birbiri ile kavuştuğu, Belediyeevleri, İkibinevler ve Gürselpaşa Mahallelerinin arakesitlerinde kuzey-güney ekseninde, çoğunlukla konut adalarından oluşan kentsel alanların arasında kalan ve eklerde sınırları verilen alandır.

İdareye Ait Bilgiler:

Yarışmayı Açan Kurum : Adana Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adres : Adana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk
Caddesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı/ Cam Bina, 8. Kat, Seyhan/ADANA
Telefon : (0 322) 455 35 00 (Santral) Raportörlük Dahili: 38 62/ 39 88
Fax : (0 322) 455 36 22 (Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı olarak belirtilecektir)
E posta : [email protected]
Web : yarisma.adana.bel.tr

Banka Hesap Bilgileri:
Hesap Alıcı Adı : Adana Büyükşehir Belediyesi
Banka Şubesi : Vakıfbank Adana Barkal
IBAN : TR11 0001 5001 5800 7264 5544 93
Açıklama : “Yarışma Şartname Bedeli”
(İsim ve TC Kimlik numarası belirtilecek)

Yarışmaya Katılma Koşulları: Yarışmaya katılacak bütün yarışmacıların bu başlık altındaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin (güzel sanatlar hariç) koşulların tamamını karşılamaları zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılacakların, idare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirlemesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ekip üyelerinin her biri (güzel sanatlar hariç) idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklar kişi veya ekiplerde aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar

 • Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası üyesi Mimarlardan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Üyesi Peyzaj Mimarlarından ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesi Şehir Plancılarından en az birer üye bulundurularak oluşturulan bir ekiple katılmak zorunludur. Ekibin tercihi doğrultusunda, güzel sanatlar veya mühendislik disiplinlerinden üyeler ekibe dahil olabilirler.
 • Yarışmaya katılacaklar (güzel sanatlar alanları hariç), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak zorundadırlar.
 • Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı veya şehir plancısı olabilir.
 • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan
  danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları
  arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri değerlendirme dışı sayılacaktır.
 • İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları yer görme belgesini sunmaları zorunludur.

Şartnamenin Elde Edilmesi

 • Yarışmaya katılmak isteyenler “yarışmayı düzenleyen idareye ait iletişim bilgileri” başlığında bilgisi paylaşılan banka hesabına İsim ve TC Kimlik numarası belirterek, “Yarışma Şartname Bedeli” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) yatıracaklardır.
 • Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine ([email protected]) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarisma.adana.bel.tr adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde birinci kademe için son teslim günü olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 • Yarışmaya katılabilmek için şartname satın almak ve raportörlüğe kayıt olmak zorunludur.

Yarışma Takvimi:

Birinci Kademe Takvimi

 • Yarışmanın ilanı 22 Kasım 2021, Pazartesi
 • Birinci kademe için soru sorma tarihi 06 Aralık 2021
 • Birinci kademe için yanıtların verilmesi 10 Aralık 2021
 • Birinci kademe için son teslim günü 21 Ocak 2022, Cuma
 • Birinci kademe için jüri değerlendirme başlangıcı 22 Ocak 2022, Cumartesi

İkinci Kademe Takvimi

 • İkinci kademeye geçenlerin bildirilmesi 31 Ocak 2022, Pazartesi
 • İkinci kademe için soru sorma tarihi 04 Şubat 2022
 • Yer görme için son tarih 09 Şubat 2022
 • İkinci kademe için yanıtların verilmesi 09 Şubat 2022
 • İkinci kademe için son teslim tarihi 04 Mart 2022, Cuma
 • Posta ile teslim alma son tarihi 07 Mart 2022, Pazartesi
 • İkinci kademe için jüri değerlendirme başlangıcı 08 Mart 2022
 • Sonuçların ilanı 18 Mart 2022
 • Ödül töreni ve kolokyum web sitesinden duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Onur ERMAN – Doç. Dr. Mimar, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
 • Ozan Veli TÜZÜN – Mimar – Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı
 • Hasibe AKKAN- Peyzaj Mimarı- Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi Başkanı
 • Ceyhun BASKIN- Y. Mimar
 • Türkan EŞLİ- Avukat- ABB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Suphi CİVELEK- İnşaat Y. Mühendisi- ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanı
 • İlyas KIRAN- Ziraat Mühendisi- ABB Park ve Bahçeler Daire Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

 • F. Cânâ BİLSEL- Prof. Dr. Mimar ve Kentsel Tasarımcı
 • Ulaş Bahri ÇETİNKAYA- Şehir Plancısı, CBS Uzmanı
 • Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ- Prof. Dr. Peyzaj Mimarı
 • Murat MEMLÜK- Dr. Peyzaj Mimarı
 • Oktan NALBANTOĞLU- Dr. Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı)
 • Feride ÖNAL- Prof. Dr. Mimar
 • Nevzat SAYIN- Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Onur KAFALI- Şehir Plancısı
 • Duygu F. SABAN- Prof. Dr. Mimar
 • Eren TÜMER- Mimar
 • Cengiz USLU- Doç. Dr. Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Güney ÇABUK- Y. Mimar, Adana Büyükşehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürü
 • Aytaç TAŞKIN- Y. Mimar-İnşaat Müh., Adana Büyükşehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü

Ödüller

 • Birinci Ödül 100.000,00 TL
 • İkinci Ödül 80.000,00 TL
 • Üçüncü Ödül 60.000,00 TL
 • 1. Mansiyon 20.000,00 TL
 • 2. Mansiyon 20.000,00 TL
 • 3. Mansiyon 20.000,00 TL
 • Satınalma (gerek görülürse) 30.000,00 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Yer Görme

Birinci kademede yer görmek zorunlu olmamakla birlikte, jüri tarafından tavsiye edilmektedir, ikinci kademeye kalan tüm yarışmacılar için ise yer görme zorunludur. Yer görme belgesi yarışma ilanından itibaren, yarışma şartnamesindeki takvimde belirtilen yer görme için son tarihe kadar hafta içi mesai saatlerinde bu başlık altında belirtilen adresten alınabilir.

Hafta sonu yer görme belgesi almak isteyenler, takvimde belirtilen yer görme için son tarihe kadar yarışma iletişim adresine e-posta göndererek randevu alabilirler.

Yer görme, proje müelliflerden en az biri tarafından yapılmak zorundadır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

Yer Görme Belgesi Alınacak Adres:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Etüd ve Projeler
Daire Başkanlığı/ Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü/ Cam Bina, 8. Kat, 804 Nolu Oda, Seyhan/ ADANA

Etiketler

Bir cevap yazın